Poll of polls

Sp ned 69 pst på Helgeland

illustrasjon

Publisert 18. juni 2023. Sist endret 18. juni 2023.

1) Senterpartiets stormløp fra 2017 til 2021 hadde sitt arnested på Helgeland.

2) Valgene på Helgeland:

a. Kommunevalget 2015 – Sp 16,6

b. Stortingsvalget 2017 – Sp 20,6

c. Kommunevalget 2019 – Sp 31,9

d. Stortingsvalget 2021 – Sp 24,8

3) Vi har f.t. lokale målinger om kommunevalg på Helgeland i Rana, Brønnøy, Hemnes og Vefsn. Disse fire kommunene leverte 60 pst av stemmene i regionen i kvlg 2019.

4) Partienes oppslutning i sum disse fire kommunene på Helgeland i 2023, hvis kommunene leverer samme antall godkjente stemmer som i k-19 (sum disse kommunene i k-19):

a. Ap 32,1 (27,1)

b. H 23,5 (13,1)

c. Frp 11,5 (6,9)

d. SV 6,4 (5,8)

e. Sp 9,6 (30,9)

f. KrF 1,4 (1,4)

g. V 1,9 (3,0)

h. MDG 0,2 (2,4)

i. R 7,2 (7,1)

j. Andre 6,3 (2,4) – fragmentering

5) Senterpartiets fall er 69 pst. Partiet holder f.t. 31 pst av stemmeandelen i regionen i k-19 (9,6 : 30,9 = 0,31).

6) Arbeiderpartiet er i pluss på Helgeland mot 2019, bl.a. fordi Støres parti henter en del frafalne Vedum-velgere.

7) Blokkene i sum de fire målte kommunene på Helgeland (k-19):

a. Ap+Sp+SV+MDG+R: 55,5 (73,2)

b. Frp+H+KrF+V: 38,2 (24,4)

8) Skulle noen sammenligne med kommunevalget 2011, var partienes oppslutning i sum disse fire kommunene da slik:

a. Ap 37,8

b. H 23,6 – 23,5 i 2023

c. Frp 11,5

d. SV 4,7

e. Sp 9,7 – 9,6 i 2023

f. KrF 2,4

g. V 4,0

h. MDG 0,0

i. R 3,8

j. Andre 2,6

9) Takk til Jon Aabye for beregningene.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp