Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Sprikende tall i Nordens Paris

illustrasjon

Publisert 15. juni 2023. Sist endret 15. juni 2023.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEV
Ap18,90,0
H26,911,4
Frp12,84,2
SV11,7-4,3
Sp3,6-7,4
KrF1,0-1,1
V4,00,9
MDG7,80,4
R7,22,0
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 597 (gir vanlige feilmarginer).

Tromsø – kommunevalg – Norstat for NRK – 15. juni 2023.

Takk til NRK ved Håvard Grønli for innsyn i bakgrunnstall. Takk til InFact for bakgrunnstallene i byråets måling i Tromsø primo juni.

Norstat vekter mot 2019. InFact vekter mot 2021.

1) Målingen (parentes InFact for iTromsø i juni):

a. R 7,2 (6,4)

b. SV 11,7 (11,5)

c. MDG 7,8 (4,8)

d. Ap 18,9 (26,3)

e. Sp 3,6 (3,4)

f. V 4,0 (3,2)

g. KrF 1,0 (1,8)

h. H 26,9 (18,8)

i. Frp 12,8 (17,6)

j. Nei til bompenger 3,0 (3,4)

k. INP 0,7

l. InFact og Norstat spriker mer enn vanlig.

2) Lojalitet Tromsø mot kvlg 2019 iht Norstat/NRK i juni (lojalitet InFact mot stv 2021):

a. Ap 60 (63)

b. Frp 70 (83)

c. H 70 (71)

d. KrF 12 (58)

e. R 56 (48)

f. Sp 18 (22)

g. SV 45 (54)

h. V 40 (55)

i. MDG 54 (78)

3) Gabriel Steinsbekks merknader i pkt. 4–12. Takk til Gabriel for observasjoner, beregninger og tekst:

4) Størst forskjell mellom målingene fra InFact og Norstat er det for Ap (7,4 pp høyere hos InFact), Høyre (8,1 pp lavere hos InFact), Frp (4,8 pp høyere hos Infact) og MDG (3,0 pp lavere hos InFact).

5) Norstat vekter mot 2019, som gir syv prosentpoeng lavere «base» for Ap og fem prosentpoeng lavere for Frp (begge partiene hadde høyere oppslutning ved stortingsvalget i 2021 enn i k-19). Forskjellen for Høyre er langt mindre, mens MDG hadde tre prosentpoeng høyere «base» fra 2019.

6) Når InFact da vekter mot 2021, er det ikke overraskende at Ap og Frp har høyere oppslutning på denne målingen enn hos Norstat, mens MDG har høyere oppslutning hos Norstat.

7) Størst forskjell i lojalitet mellom de to målingene har Frp og MDG, og begge med klart høyere lojalitet hos InFact. Det ser med andre ord ut til at forskjellene i lojalitet og i vektingsvalg forklarer mesteparten av forskjellen i oppslutning for begge disse partiene.

8) Overgangene mellom Ap og H skiller seg fra hverandre på de to målingene. Hos Norstat taper Ap 8 pst av egne 2019-velgere til H, og får 5 pst av H-velgerne tilbake, mens hos InFact taper Ap 13 pst til H og vinner 11 pst tilbake.

9) Fordi Ap var så mye større enn Høyre i stortingsvalget i 2021, betyr dette likevel at Ap i rene stemmetall taper mer netto til Høyre enn hos Norstat, men at bruttoovergangene i prosent nesten er like mellom Ap og H har vi nesten ikke sett tidligere på målinger i denne valgperioden.

10) Høyre henter flere velgere fra andre partier hos Norstat enn InFact.

11) Med andre ord ser vi at de store forskjellene for flere partier på de to Tromsø-målingene har flere forklaringer. Noe skyldes forskjellen i vektingsvalg og noe forklares med reelle forskjeller mellom målingene (lojalitet og overgangene mellom partiene).

12) Det er med andre ord f.t. ikke mulig å si hvilken av de to målingene som kommer nærmest det «reelle» nivået i Nordens Paris.

Tromsø bystyre

Antall mandater.

H Frp V H Frp KrF V A H KrF V Frp Ap Sp SV R
Norstat / NRK 15/6-23 20 18 2 0 20 19
InFact / iTromsø 8/6-23 17 16 2 1 18 22
InFact / Nordlys 5/5-23 17 15 3 2 18 22
InFact / iTromsø 10/2-23 18 17 2 3 19 19
InFact / Nordlys 21/12-22 17 15 2 2 17 22
InFact / Nordl. / NRK 16/8-22 18 16 2 1 18 21
InFact / Nordlys 23/11-21 14 13 2 1 15 25

Tromsø 1979-2023

Oppslutning i prosent.

InFact / iTromsø 10/2-23 InFact / Nordlys 5/5-23 InFact / iTromsø 8/6-23 Norstat / NRK 15/6-23
Ap 21,6 23,6 26,3 18,9
Høyre 23,4 18,3 18,8 26,9
Frp 16,6 16,1 17,6 12,8
SV 11,1 13,7 11,5 11,7
Sp 3,8 5,0 3,4 3,6
KrF 1,8 1,7 1,8 1,0
Venstre 2,7 3,7 3,2 4,0
MDG 3,9 3,0 4,8 7,8
Rødt 6,9 7,7 6,4 7,2
Andre 8,2 7,2 6,2 3,1
R + SV + MDG + Ap + Sp 47,3 53,0 52,4 49,2
Frp + H + KrF + V 44,5 39,8 41,4 44,7
Sp + KrF + V 8,3 10,4 8,4 8,6

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner