Poll of polls

Svakt fra NRK

Publisert 16. juni 2011. Sist endret 16. juni 2011.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEEV
Ap25,3-5,33,7
H31,72,85,8
Frp17,43,86,1
SV4,80,1-2,1
Sp6,1-0,3-2,1
KrF4,70,10,7
V4,2-1,3-0,8
MDG0,00,0-4,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte ikke registrert.

Norsk rikskringkasting er landets mest ressurssterke medium. Når man ser statskanalens dekning av nasjonale partimålinger, er det lite som tyder på det.

NRK publiserer i dag nasjonal kommunevalgmåling fra Norstat. For andre nasjonale måling på rad unnlater NRK å opplyse lesere, seere og lyttere om når målingen er tatt opp. Gitt endringene som nå måles i velgernes partisyn, spiller intervjutidspunktet en rolle for tolkingen av målingene.

Dagens måling fra NRK / Norstat gir Høyre og Fremskrittspartiet 49,1 pst. At to partier med (delvis) gjensidig utveksling av velgere skal vokse fra 36,8 i K-2007 til 49 pst fire år senere kan nok skje på en måling, men er neppe sannsynlig valgnatten.

Summen av Høyre og Frp er hos NRK / Norstat høyere enn snittet av de øvrige nasjonale kommunevalgmålingene i juni. Arbeiderpartiet er (klart) svakere på denne målingen enn på de forrige nasjonale kommunevalgmålingene. Disse særtrekk hos NRK / Norstat burde motivert statskanalen til å redegjøre for bakgrunnstall. Verken i nettsaken eller i radioklippet som er utlagt på nrk.no får lesere og lyttere opplyst et eneste bakgrunnstall. Publikum holdes i uvitenhet om bl.a. årsakene til Ap's svake notering.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 25,3 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 31,7 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • Frps nivå på 17,4 pst ville blitt partiets nest beste i dets historie.
  • KrFs nivå på 4,7 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.

NRK har i dag heller ikke opplyst antall spurte i målingen fra Norstat.

Når presentasjonen lider av svakheter som i dette tilfellet, risikerer statskanalen også å svekke tilliten til undersøkelsen.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene