Poll of polls

Akershus: H 44 vs Ap 17 – ?

illustrasjon

Publisert 1. juni 2023. Sist endret 1. juni 2023.

1) Vi har i Akershus målinger om kommunevalg i Asker, Bærum, Ullensaker, Nordre Follo, Frogn, Lillestrøm, Vestby, Nes. Disse åtte kommunene leverte 70 pst av de godkjente stemmene i Akershus i kvlg 2019.

2) Sum oppslutning disse åtte kommunene (sum oppslutning samme kommuner i kvlg 2019), så fremt kommunene leverer samme antall godkjente stemmer som i kvlg 2019:

Ap 16,6 (21,3)

H 43,9 (32,5)

Frp 10,0 (9,8)

SV 5,4 (4,5)

Sp 2,9 (7,7)

KrF 1,8 (2,2)

V 5,1 (6,2)

MDG 6,9 (9,1)

R 3,0 (2,6)

Andre 4,6 (4,3)

3) Stortingsblokkene i sum disse åtte kommunene (de samme åtte i k-2019):

Ap+Sp+SV+MDG+R: 34,7 (45,1)

Frp+H+KrF+V: 60,8 (50,6)

4) Hvis noen vil sammenligne med kvlg 2011, var sum oppslutning for partiene i disse åtte kommunene: Ap 27,7 – H 40,8 – Frp 11,5 – SV 3,5 – Sp 2,5 – KrF 3,0 – V 7,1 – MDG 0,7 – R 0,9.

5) Landstendens kommunevalget iht sum målinger Akershus:

Ap 19,3

H 27,1

Frp 8,4

SV 7,4

Sp 5,4

KrF 3,3

V 3,2

MDG 5,1

R 4,4

6) Høyres vekst i Akershus er f.t.11,4 prosentpoeng = 35 pst. Veksten i prosent i Akershus er mindre enn veksten i prosent i alle lokale målinger i landet, fordi Høyre var høye i Akershus i 2019.

7) Landstendens ifølge alle lokale målinger, som dekker 69 pst av stemmene i kvlg 2019: Ap 19,9 – H 29,6 – Frp 10,1 – SV 8,0 – Sp 7,0 – KrF 3,8 – V 4,0 – MDG 4,5 – R 4,5.

8) Arbeiderpartiet er for første gang under 20 på denne beregningen. Arbeiderpartiets landstendens i alle lokale målinger publisert fra 1. mai til i dag 1. juni er 20 blank.

9) Spørsmålstegnet i tittelen skyldes usikkerheten pga (i) feilmarginene i målingene, (ii) feilkildene ved beregningsmåten, (iii) at ikke alle kommunene i Akershus er målt, og (iv) at flere relativt sterke Ap-kommuner ennå ikke er målt.

10) Takk til Jon Aabye for beregningene.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H