Poll of polls

Fragmenteringen fortsetter

illustrasjon

Publisert 29. mai 2023. Sist endret 29. mai 2023.

1) Sum oppslutning til «andre» i kommunevalg:

1999: 5,8

2003: 5,7

2007: 5,0

2011: 3,9

2015: 4,6

2019: 7,9

2) Fragmenteringen, særlig represenert ved bomlistene var tydelig i 2019.

3) Sum «andre» hittil i 2023:

(i) Snitt nasjonale målinger om kommunevalg i mai: 6,8

(ii) Andel «andre» i lokale målinger så langt, som dekker 67 pst av stemmene i k-2019: 6,0 pst.

(iii) Gruppen «andre» øker erfaringsmessig i sluttfasen. Vi ser derfor fragmenteringen, ved gruppen «andre», også i dette lokalvalget.

4) Snitt nasjonale målinger om kommunevalg i mai 2023. I dette snittet er bare tatt med målinger fra medier (i parentes snitt nasjonale målinger om kommunevalg i april 2023):

Ap 21,4 (23,4)

H 29,7 (28,9)

Frp 8,7 (9,0)

SV 7,6 (6,9)

Sp 9,0 (8,5)

KrF 3,9 (3,4)

V 4,3 (3,8)

MDG 4,9 (5,3)

R 3,7 (4,4)

Andre 6,8 (6,6)

5) Landstendens iht sum lokale målinger publisert fra 25. mars 2022 til 25. mai 2023, som dekker kommuner som leverte 1.800.115 stemmer i i kvlg 2019 = 67 pst av 2.682.605 godkjente stemmer i 2019:

Ap 20,3

H 29,3

Frp 10,2

SV 7,9

Sp 7,0

KrF 3,9

V 4,0

MDG 4,5

R 4,8

Merk feilkildene ved målingene og beregningsmåten, bl.a. at vi f.t. er relativt sett tyngre dekket med målinger i urbane strøk enn i landet for øvrig.

6) Landstendens iht lokale målinger publisert i april og mai:

Ap 19,8

H 30,1

Frp 10,1

SV 7,9

Sp 6,9

KrF 3,8

V 4,2

MDG 4,6

R 4,4

7) Merk at det trolig er nyanser mellom byråene. Se tabellen «Nasjonal poll of polls for ulike meningsmålingsbyrå». InFact med vekting mot 2021 har f.t. flest lokale målinger.

8) Takk til Jon Aabye for beregningene.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om "Andre"

Vis alle artikler om "Andre"