Poll of polls

Ap-lojaliteten opp i mai

illustrasjon

Publisert 28. mai 2023. Sist endret 28. mai 2023.

1) Vi legger med dette frem snittmatrisen for mai som bygger på snittet av bakgrunnstallene i syv nasjonale stortingsmålinger. Tusen takk til redaktører og kommentatorer mfl. som gir oss innsyn i bakgrunnsmaterialet og Gabriel Steinsbekk som skal krediteres tabellene, observasjonene og teksten i pkt. 2 flg.

2) De største endringene i oppslutning fra april har Ap med +0,7 prosentpoeng og Høyre med -0,6 prosentpoeng. Etter det kommer Sp med +0,4 pp og Venstre med -0,4 pp. Sammenligningene beror på syv målinger publisert 30. mars til 19. april med syv målinger fra de samme kildene i mai 2023.

3) Arbeiderpartiet får en lojalitetsøkning på nesten tre prosentpoeng og har igjen en lojalitet over 50 pst etter to måneder under dette nivået.

4) Arbeiderpartiets bruttotap til Høyre har sunket med to prosentpoeng mot april, og tapet til sofaen har sunket med ett prosentpoeng. Når det gjelder nettooverganger har tapet til H sunket med 15.000 velgere, eller ca. et halvt prosentpoeng i oppslutning.

5) De 15.000 velgerne Høyre er i minus fra Ap sammenlignet med april vinner partiet nesten inn igjen med en tilsvarende økt henting fra Venstre (opp fra 14.000 i april til 27.000 i mai). Høyre henter samtidig litt færre velgere fra Frp, men litt flere fra Sp.

6) Høyres lojalitet ligger fortsatt på ca. 85 pst, slik den har gjort de siste seks månedene. Den lille nedgangen for Erna Solberg siden april skyldes litt mindre henting av tidligere hjemmesittere (i mai henter Høyre 32 pst av de aktiviserte hjemmesitterne mot 34 pst i april).

7) Senterpartiet har en nedgang i lojaliteten på ett prosentpoeng, men får likevel en liten oppgang i oppslutning. Dette bygger nesten utelukkende på at partiet brutto henter tre ganger så mange tidligere hjemmesittere denne måneden sammenlignet med april. Senterpartiets lojalitet er under 40 pst for tiende måned på rad.

8) Venstre har den største nedgangen i lojalitet siden forrige måned av alle partier med minus 7,5 prosentpoeng. Samtidig øker tapet til Høyre nesten tilsvarende, og utgjør i mai nesten en fjerdedel av Venstres 2021-velgere.

9) KrF har igjen en minimal framgang som løfter partiet så vidt over sperregrensen. Dette kommer av en økning i lojaliteten på i underkant av fem prosentpoeng, noe som først og fremst betyr mindre tap til Høyre.

10) Den største framgangen i lojalitet fra forrige måned har MDG, med en økning på i underkant av syv prosentpoeng. Grunnen til at dette ikke løfter partiet mer i oppslutning er at det sammenfaller med mindre henting fra SV og R.

11) Nettoovergangene mellom blokkene på 215.000 i de borgerlige partienes favør går litt ned fra nivået i april (222.000). Sp taper flere velgere over blokkgrensen i mai enn i april (+7.000), mens Ap taper færre (-17.000).

12) Dersom velgere som ikke stemte i 2021 holdes utenfor samlematrisen, er det Høyre som synker mest i oppslutning med -1,1 prosentpoeng. Dette er litt ned fra -1,4 pp i april, og henger sammen med at partiet ikke henter like mange tidligere hjemmesittere denne måneden.

13) Andre-gruppen har i mai et klart fall i oppslutning på 0,6 prosentpoeng samlet. Det ser ut til at dette først og fremst henger sammen med lavere overganger fra Frp.

Snitt av syv målinger i mai der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 18,5
H 31,8
Frp 12,3
Sp 6,1
SV 8,5
KrF 4,0
V 4,6
MDG 3,7
R 5,8

Lojalitet mot stv 2021

Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 51,6 49,0 48,5 51,1 55,2 48,1 52,5 56,8 56,9 58,0 61,2 65,7 65,6 68,0 65,2 68,5 72,4 85,1 89,7 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 84,8 85,4 84,5 84,5 85,8 84,7 86,3 84,2 82,7 84,0 85,1 84,0 87,4 89,2 88,8 87,8 87,7 90,2 92,6 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 68,6 66,9 65,2 69,7 72,2 69,7 73,5 74,1 75,6 78,2 81,8 73,7 78,3 76,7 73,1 77,6 77,4 83,6 84,9 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 35,3 36,4 34,3 29,7 36,7 30,2 31,9 34,2 36,2 36,8 41,7 41,6 44,2 46,0 51,0 60,6 68,6 83,9 90,2 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 66,1 64,6 69,4 67,4 69,0 71,1 69,5 72,8 66,4 73,1 75,0 71,0 69,8 65,8 75,1 80,2 82,0 83,1 90,6 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 75,9 71,5 73,6 72,4 70,9 68,3 72,0 66,2 68,9 72,2 74,4 73,6 67,4 71,6 70,2 73,0 70,4 74,6 78,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 54,6 62,1 53,5 59,4 58,4 64,6 58,5 55,9 61,3 60,8 59,5 66,0 62,0 63,7 65,3 66,5 71,2 82,8 86,3 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 61,8 55,3 53,6 53,9 59,3 59,4 58,2 59,6 58,7 62,5 63,4 63,2 59,0 55,7 62,1 72,6 67,4 75,6 83,4 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 68,5 68,0 69,9 64,8 73,2 71,8 76,0 72,6 75,5 72,8 74,3 71,2 78,6 77,9 87,5 84,8 79,4 82,5 92,9 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 51,6 1,0 1,2 4,3 5,1 0,0 2,1 4,6 4,1 0,0 9,3
H 12,0 84,8 10,9 13,8 4,0 7,8 22,9 6,1 2,2 3,3 13,9
Frp 1,7 4,3 68,6 6,7 0,6 1,8 0,0 0,8 0,2 5,2 5,6
Sp 0,9 0,1 0,9 35,3 0,6 1,2 0,0 0,0 1,3 1,0 2,1
SV 3,3 0,3 0,7 2,3 66,1 0,8 1,5 7,6 7,7 1,1 3,2
KrF 0,7 0,6 0,4 0,7 0,2 75,9 0,0 0,0 0,4 1,4 0,9
V 1,1 0,8 0,2 0,9 2,5 0,0 54,6 4,4 2,2 2,1 2,3
MDG 0,6 0,1 0,6 0,7 1,4 0,0 1,9 61,8 1,0 5,8 1,5
R 1,8 0,1 0,3 3,9 6,3 0,3 0,3 2,0 68,5 3,8 1,7
Andre 1,6 1,1 5,7 4,2 0,4 1,3 0,8 0,7 1,9 57,9 2,7
Gjerdesittere 24,6 7,0 10,3 27,3 12,9 10,9 16,0 12,7 9,8 18,3 57,0

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 88 000 9 000 -10 000 14 000 5 000 5 000 -1 000 8 000 13 000
H -88 000 -11 000 -55 000 -8 000 -5 000 -27 000 -7 000 -2 000 3 000
Frp -9 000 11 000 -24 000 1 000 -1 000 1 000 1 000 1 000 14 000
Sp 10 000 55 000 24 000 8 000 1 000 4 000 3 000 14 000 16 000
SV -14 000 8 000 -1 000 -8 000 0 4 000 -6 000 4 000 0
KrF -5 000 5 000 1 000 -1 000 0 0 0 0 0
V -5 000 27 000 -1 000 -4 000 -4 000 0 -3 000 -3 000 -1 000
MDG 1 000 7 000 -1 000 -3 000 6 000 0 3 000 1 000 -5 000
R -8 000 2 000 -1 000 -14 000 -3 000 0 3 000 -1 000 -1 000
Andre -13 000 -3 000 -14 000 -16 000 0 0 1 000 5 000 1 000
Gjerdesittere -193 000 -42 000 -36 000 -110 000 -30 000 -12 000 -22 000 -15 000 -14 000 -19 000
Stemte ikke sist 84 000 126 000 51 000 19 000 29 000 8 000 20 000 13 000 15 000 25 000
Total -240 000 284 000 20 000 -226 000 13 000 -4 000 -8 000 -11 000 25 000 45 000

Netto overganger borgerlige vs rødgrønne

Til/Fra Høyre 160 000
Til/Fra Frp 30 000
Til/Fra KrF 6 000
Til/Fra V 19 000
SUM 215 000
Til/Fra Ap -107 000
Til/Fra Sp -84 000
Til/Fra SV -11 000
Til/Fra MDG -9 000
Til/Fra R -4 000
SUM -215 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2021-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

Mai-23 apr.23 mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -88 000 -103 000 -106 000 -102 000 -97 000 -94 000 -100 000 -72 000 -62 000 -67 000 -48 000 -48 000 -55 000 -32 000 -33 000 -37 000 -34 000 -7 000 1 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -107 000 -124 000 -121 000 -117 000 -111 000 -114 000 -126 000 -86 000 -84 000 -81 000 -62 000 -58 000 -57 000 -43 000 -41 000 -43 000 -40 000 -8 000 5 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2021-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

Mai-23 apr.23 mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap -10 000 -14 000 -7 000 -7 000 -7 000 -11 000 -17 000 -14 000 -11 000 -13 000 -18 000 -14 000 -15 000 -15 000 2 000 0 -8 000 -8 000 -7 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Netto overganger fra Arbeiderpartiet til andre partier og hjemmesittergruppen

Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai
Til andre partier 131 000 138 000 163 000 130 000 133 000 151 000 152 000 113 000 95 000 101 000 78 000 62 000
Til hjemmesittergruppen 109 000 125 000 132 000 120 000 104 000 124 000 97 000 117 000 114 000 84 000 74 000 69 000

Netto overganger fra Senterpartiet til andre partier og hjemmesittergruppen

Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai
Til andre partier 135 000 131 000 128 000 132 000 115 000 148 000 135 000 132 000 129 000 109 000 111 000 106 000
Til hjemmesittergruppen 91 000 107 000 96 000 125 000 108 000 105 000 117 000 101 000 100 000 113 000 90 000 91 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap