Poll of polls

Vil Ap hente tilbake by-velgerne?

illustrasjon

Publisert 11. mai 2023. Sist endret 11. mai 2023.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEV
Ap16,2-2,3
H34,17,6
Frp7,4-3,1
SV11,41,4
Sp1,0-1,3
KrF2,8-0,6
V5,00,0
MDG6,91,7
R7,23,2
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – kommunevalg – Norstat for NRK – publisert 11. mai 2023.

Takk til kommentator Tone Sofie Aglen for innsyn i bakgrunnstall.

1) Etter NRKs målinger i Bergen og Trondheim, er hovedspørsmålene i storby-valgkampene desto klarere:

a) Vil Arbeiderpartiet hente tilbake egne velgere som har gått til andre partier eller gjerdet?

b) Hvis Ap ikke makter å hente tilbake egne velgere: Vandrer disse til Høyre eller andre rødgrønne eller gjerdet? I målingen i Trondheim gikk en større andel av frafalne Ap-velgere til andre rødgrønne, sammenlignet med mars.

2) Norstat vekter kommunemålinger konsekvent mot 2019. Forrige måling med 2019-vekt i Bergen var Respons for Bergen Høyre i januar 2023. Respons vektet da både mot 2019 og 2021. Respons tok så det standpunkt at byrået vil vekte Bergen mot 2021. Respons måler for Bergens Tidende med 21-vekt.

3) Målingen fra Norstat/NRK i Bergen i mai 2023 med 2019-vekt (Respons for Høyre januar 2023 også med 2019-vekt) – representanter bystyret iht NRK til høyre:

a) Ap 16,2 (15,6) – 11

b) Frp 7,4 (8,6) – 5

c) H 34,1 (35,4) – 23

d);KrF 2,8 (2,8) – 2

e) R 7,2 (5,3) – 5

f) Sp 1,0 (2,0) – 1

g) SV 11,4 (11,6) – 8

h) V 5,0 (5,8) – 3

i) MDG 6,9 (7,2) – 5

k) Bergenslisten 3,0 (1,5) – 2

l) INP 3,5 (2,0) – 2

4) Målingen gir 33/67 representanter i Bergen bystyre til Frp+H+KrF+V. Går Senterpartiet ned 17 stemmer (!) iht Norstats stemmetall i målingen, vinner Høyre sitt 24. mandat på bekostning av Sp, og borgerlige får da flertall med 34.

5) En eventuell koalisjon MDG+H+KrF+V henter også 33 representanter.

6) Sum brutto lekkasje av 2019-velgere i Bergen fra Ap til Frp+H+KrF+V:

a) Norstat/NRK mai 2023: 12 pst av Ap-velgerne (9 pst til H)

b) Respons/H januar 2023: 18 pst av Ap-velgerne (16 pst til H)

c) Denne lavere lekkasjen er deler av forklaringen på at sum Frp+H+KrF+V hentet 52,6 pst hos Respons i januar mot 49,3 hos Norstat i mai.

7) Sum brutto lekkasje av 2019-velgere i Bergen fra Ap til MDG+SV+Sp+R:

8) Norstat/NRK mai 2023: 9 pst av Ap-velgerne

Respons/H januar 2023: 11 pst av Ap-velgerne

Lojalitet i Bergen mot kvlg 2019 iht Norstat/NRK mai 2023 (Respons/H januar 2023):

a) Ap 47 (48)

b) Frp 42 (50)

c) H 83 (78)

d) KrF 71 (47)

e) R 84 (75)

f) Sp 9 (11)

g) SV 59 (65)

h) V 65 (45)

i) MDG 41 (40)

9) Arbeiderpartiets 2019-velgere i Bergen:

a) Norstat/NRK mai 2023: 47 pst lojale – 30 pst ikke sikker – 23 pst til andre partier.

b) Respons/H januar 2023: 48 pst lojale – 22 pst ikke sikker – 30 pst til andre partier.

10) Sum lekkasje til Bergenslisten + INP i prosent av partienes 2019-velgere iht Norstat/NRK mai 2023:

a) Ap 2,4 pst (1,2 til både Bergenslisten og INP)

b) Frp 6,6 pst (alle til INP)

c) H 1,5 (alle til Bergenslisten)

d) Sp 8,8 (alle til INP)

e) Fra «andre» 23,3 – «andre» i Bergen i k-2019 fikk 29.875 stemmer i> Bergen i 2019, hvorav FNB 25.053 = sum «andre» 19,9 pst og 16,7 til FNB.

11) Sum Bergen + Trondheim iht Norstat for NRK (og Adresseavisen i Trondheim) i mai 2023 (parentes kvlg 2019 i sum disse byene):

a) Ap 16,3 (21,9) – 33,1 i k-2011

b) H 32,2 (20,3) – 31,8 i k-2011

c) Frp 6,7 (4,8) – 9,8 i k-2011

d) SV 13,4 (9,7) – 5,0 i k-2011

e) Sp 1,6 (6,0) – 1,8 i k-2011

f) KrF 2,5 (2,6) – 4,5 i k-2011

g) V 5,2 (4,3) – 6,6 i k-2011

h) MDG 8,3 (10,1) – 2,2 i k-2011

i) R 6,9 (5,7) – 3,1 i k-2011

j) «Andre» særlig FNB: 6,9 (14,4) – 2,3 i k-2011

k) Takk til Jon Aabye for beregningen.

12) Blokkene i sum Bergen + Trondheim (kvlg 2019):

a) Ap+Sp+SV+MDG+R: 46,6 (53,5) – 45,2 i k-2011

b) Frp+H+KrF+V: 46,5 (32,1) – 52,6 i k-2011

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Norstat / NRK 11/5-23 28 30 28 33 20 25 23 28
InFact / BA 28/4-23 33 36 32 40 18 23 22 27
Respons / BT 25/4-23 30 32 32 37 21 25 26 30
Respons / BT 16/3-23 30 32 30 36 21 25 25 29
Respons / BT 20/2-23 29 32 31 35 20 25 23 28
InFact / BA 10/2-23 33 35 30 39 19 23 23 27
Respons / Høyre 27/1-23 30 32 31 36 21 25 25 29
Respons / BT 18/10-22 30 32 29 36 22 25 26 29
Sentio / BA 6/10-22 28 30 26 33 22 26 25 29
InFact / FP / SV / ÅS 16/9-22 33 35 29 38 20 26 23 29

Bergen 1979-2023

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / BT 16/3-23 Respons / BT 25/4-23 InFact / BA 28/4-23 Norstat / NRK 11/5-23
Ap 23,6 18,5 17,5 15,9 17,2 15,0 16,2
Høyre 26,5 26,5 27,1 34,4 36,7 35,4 34,1
Frp 9,4 10,5 10,8 9,5 8,0 11,4 7,4
SV 11,4 10,0 10,4 13,2 12,0 10,4 11,4
Sp 5,4 2,3 4,2 1,8 1,9 1,8 1,0
KrF 3,5 3,4 3,5 3,2 3,3 3,6 2,8
Venstre 5,9 5,0 5,0 5,6 7,0 6,1 5,0
MDG 5,3 5,2 5,5 4,3 4,6 4,0 6,9
Rødt 5,8 4,0 3,9 6,0 5,7 6,7 7,2
Andre 3,2 14,6 12,1 6,1 3,6 5,7 8,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 41,2 41,4 37,9 42,7
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 52,7 55,0 56,5 49,3
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 10,6 12,2 11,5 8,8

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner