Poll of polls

Ap opp og ned – får Sp 9 pst nasjonalt?

illustrasjon

Publisert 9. mai 2023. Sist endret 9. mai 2023.

1) VGs nasjonale målinger om både stortings- og kommunevalg 9. mai 2023 er de første som er tatt opp under og etter Arbeiderpartiets landsmøte.

2) Arbeiderpartiet har pluss 1,1 pp når de seks første nasjonale stortingsmålingene i mai sammenlignes med de tilsvarende i april.

3) Arbeiderpartiet har minus 1,6 pp når de fire nasjonale målingene om kommunevalg hittil i mai sammenlignes med de fire i april (men ikke helt de samme kildene). Ap er derfor både opp (stortingsmålingene) og ned (kommunemålingene) i mai.

4) Snitt stortingsmålingene mai (snitt de samme i april):

Ap 18,8 (17,7)

H 31,6 (32,2)

Frp 11,9 (12,0)

SV 8,5 (8,9)

Sp 6,3 (5,8)

KrF 4,1 (3,9)

V 4,5 (4,9)

MDG 3,7 (3,4)

R 5,6 (5,8)

Ap+Sp+SV+MDG+R: 42,9 (41,6)

Frp+H+KrF+V: 52,0 (53,0)

5) Snitt nasjonale målinger om kommunevalg mai (april):

Ap 21,4 (23,0)

H 29,2 (29,0)

Frp 9,0 (9,1)

SV 7,6 (6,9)

Sp 9,1 (8,6)

KrF 3,8 (3,5)

V 4,5 (4,0)

MDG 5,0 (4,9)

R 3,8 (4,5)

6) Landstendens iht lokale målinger om kommunevalg 9. mai:

Ap 20,4

H 29,4

Frp 10,6

SV 8,0

Sp 6,8

KrF 4,1

V 4,5

MDG 4,3

R 5,1

7) Nasjonale tall brutt ned på kommunevalgets episenter Oslo:

(i) Snitt nasjonale målinger kommunevalget mai 2023 brutt ned gir borgerlig 30 vs 29 i bystyret.

(ii) Landstendens iht lokale målinger brutt ned gir borgerlig 31 vs 28 i bystyret.

(iii) VGs nasjonale måling om kommunevalg i mai brutt ned gir også borgerlige 31 vs 28.

(iv) Spørsmålstegnet knyttet til nedbryting av nasjonale tall i Oslo gjelder særlig om Høyres vekst i hovedstaden relativt sett vil svare til landstrenden.

8) Forskjellen mellom lokale og nasjonale målinger om kommunevalg er størst for Senterpartiet. Vi har nå flere lokale målinger i mindre kommuner. Senterpartiets minus mot 2019 er der relativt sett langt mindre enn i byer og urbane strøk.

9) Landstendens Sp i lokale målinger i april og mai er illustrerende (Sp 14,4 i k-2019; landstendens 7,2 gir fall på 50 pst):

Færder 0,9

Tønsberg 4,5

Kinn 3,5

Kristiansand 9,1

Skien 5,3

Klepp 6,0

Voss 10,3

Time 10,6

Drammen 3,1

Alta 3,6

Flå 18,9

Nesbyen 10,8

Gol 12,7

Hemsedal 11,4

Ål 9,7

Hol 10,5

Bergen 4,9

Bjørnafjorden 7,2

Hå 8,4

Hamar 4,7

Ålesund 7,6

Sauda 9,9

Haugesund 2,8

Lillestrøm 3,1

Karmøy 6,0

Tromsø 6,6

Stad 12,3

Etne 11,4

Vindafjord 12,2

Nome 9,1

Hemnes 8,9

10) Vi har f.t. lokale målinger i 68 kommuner. Hvis Senterpartiets landstendens er 11 pst (= fall 24 pst) i de 288 øvrige kommunene, får Sp ifølge TV2s Terje Sørensen et landsresultat på +9 pst (gitt landstendens 6,8 i de 68 kommunene som er målt).

11) At Sp kan få en landstendens på 11 pst i kommuner som f.t. ikke er målt, kan meget vel skje; gitt det vi vet om velgerstrukturen i disse kommunene, og Senterpartiets målinger så langt i mindre kommuner.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp