Poll of polls

Ap taper mindre til borgerlige – Sp mer

illustrasjon

Publisert 7. mai 2023. Sist endret 7. mai 2023.

1) Vi kjenner bakgrunnstallene i fire av de fem første stortingsmålingene i mai (alle vektet mot 2021) og to av de tre første målingene om kommunevalg (begge vektet mot 2019).

2) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for observasjoner, beregninger og tekst i pkt. 3 flg.

3) Snitt lojalitet stortingsmålingene (snitt lojalitet kommunemålingene mot 2019):

a. Ap 50,8 (58,6)

b. H 84,9 (81,7)

c. Frp 65,2 (56,3)

d. Sp 35,5 (41,0)

e. SV 63,1 (69,0)

f. KrF 75,6 (58,1)

g. V 50,6 (42,4)

h. MDG 64,3 (55,5)

i. R 64,9 (68,4)

4) Regjeringspartiene og SV har klart lavere lojalitet på spørsmålet om stortingsvalg, mens den for Frp, MDG og spesielt KrF er lavere på spørsmål om kommunevalg.

5) Når det gjelder stortingsmålingene, er snittet av overgangene fra Ap til H sunket klart fra 103.000 i april til 85.000 så langt i mai. Arbeiderpartiets tap samlet til borgerlig side har gått ned fra 124.000 til 107.000.

6) Senterpartiets tap til sum borgerlige har økt fra 77.000 i april til 97.000 så langt i mai. Vedums tap øker til både H og Frp.

7) Med andre ord er nettoovergangen fra rødgrønn til borgerlig side den samme hittil i mai som i april (222.000).

8) Senterpartiets tap til Ap har sunket litt, samtidig som hentingen av tidligere hjemmesittere har økt markant. I april hentet Sp 1,6 pst av de aktiviserte hjemmesitterne, som er økt til 6,2 pst hittil i mai. Sps nettotap til sofaen har gått ned fra 107.000 til 79.000.

9) Fremskrittspartiets tap til Høyre er nullet sammenlignet med forrige måned, men tapet til «Andre» har fortsatt å øke.

Johan Giertsen

Del på Facebook