Poll of polls

Norstat nasjonalt vs Norstat lokalt

illustrasjon

Publisert 30. april 2023. Sist endret 30. april 2023.

1) Rødgrønne har en komfortabel ledelse i Norstats nasjonale målinger om kommunevalg i april, solide åtte prosentpoeng foran borgerlige – i motsetning til Kantar og Respons.

2) Norstats sterke rødgrønne nasjonale tall reiser spørsmålet om byrået også i sine lokale målinger ser en rødgrønn sving.

3) Fra Norstat er det i mars og april 2023 publisert lokale målinger i Oslo, Trondheim (mars) og Skien, sum ni havbrukskommuner og Alta (april). Disse fem målingene dekker 537.284 stemmer i kommunevalget 2019, svarende til 20 pst av 2.682.605 stemmer nasjonalt i kommunevalget 2019.

4) Landstendensen med vår beregningsmåte iht disse fem lokale Norstat-målingene:

a. Ap 18,9

b. H 30,2

c. Frp 8,6

d. SV 8,1

e. Sp 4,2

f. KrF 3,3

g. V 4,6

h. MDG 4,4

i. R 4,6

j. Denne beregningen gir +6,5 pp til borgerlige.

k. Takk til Jon Aabye for beregningen.

5) Vi hevder ikke at disse fem Norstat-målingene dekker kommuner som er representative for landet, bl.a. gjør Sp det skarpere i sine kjerneområder.

6) Vi tillater oss likevel å antyde at det så langt er vanskelig å se samsvar mellom Norstats sterke rødgrønne tall nasjonalt vs summen av Norstats lokale målinger.

7) NRK har varslet at Norstat skal ta opp et større antall bymålinger for rikskringkastingen. Etter at disse målingene er publisert, vet vi mer om landstendensen i summen av Norstats lokale målinger.

Norstat mars og april 2023

Snitt Norstat nasjonale mars+april Landstend Norstat lokale mars+april Landstend alle lokale mars+april Landstend alle lokale 2022+2023
Ap 23,2 18,9 19,5 20,3
Sp 9,2 4,2 6,2 6,8
SV 7,4 8,1 8,3 8
MDG 5,2 4,4 4,3 4,3
R 4,4 4,6 4,6 5
Ap+Sp+SV+MDG+R 49,4 40,2 42,9 44,4
Frp 8,4 8,6 10,1 10,4
H 28,9 30,2 30,3 29,4
KrF 3,4 3,3 4,2 4
V 3,3 4,6 5 4,6
Frp+H+KrF+V 44 46,7 49,6 48,4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode