Poll of polls

April: INP løfter «andre»

illustrasjon

Publisert 28. april 2023. Sist endret 28. april 2023.

1) Vi legger med dette frem samlematrisen for april, som bygger på snittet av bakgrunnstallene i syv av åtte nasjonale stortingsmålinger publisert fra 30. mars til 19. april. Tusen takk til redaktører, kommentatorer mfl. som generøst gir oss innsyn i bakgrunnsmaterialet.

2) Gabriel Steinsbekk følger med sitt skarpe blikk velgernes vandringer. Tusen takk til Gabriel som skal krediteres både tabellene, observasjoner og teksten i pkt 3 flg. Merk at 30.000 velgere svarer til rundt ett prosentpoeng.

3) Andre-gruppen og Arbeiderpartiet har størst framgang mot mars med +0,9 og +0,5 prosentpoeng, mens SV (-0,6 pp), Rødt og Sp (begge -0,5 pp) har størst nedgang.

4) Som vi ser på stortingsmålingene, er det først og frem INP som løfter Andre-gruppen. Samlematrisen kan ikke si noe om hvor mye av framgangen for Andre fra mars til april som skyldes økt INP-støtte direkte, men sammenholdt med det vi vet og en rekke lokale målinger er det all grunn til å anta at dette løftet i april først og fremst er INP-framgang.

5) Andre vinner 6.000 flere velgere fra Frp i april og til sammen 39.000 velgere fra Frp+Sp. Med andre ord kommer nå betydelig flere velgere som oppgir «Andre» fra andre partier (45.000) enn fra hjemmesittergruppen (10.000).

6) Arbeiderpartiets framgang kommer av litt større henting fra regjeringspartner Sp og økt andel av de aktiviserte hjemmesitterne (fra 15,8 pst i mars til 19,9 pst i april). Lojaliteten er kun noen tideler opp og under 50 pst for andre måned på rad.

7) SV har en nedgang i lojaliteten på 5 prosentpoeng, som er den høyeste for noe parti denne måneden. SV har økt bruttotapet til MDG, men også økt hentingen tilbake. Nedgangen kommer av mindre henting fra Ap (ned fra 27.000 i mars til 19.000 i april) og litt færre aktiviserte hjemmesittere.

8) Rødt har et klart fall i nettohentingen fra de to regjeringspartiene, fra 30.000 i mars til 18.000 i april. Det er først og fremst økte overganger fra Rødt til Ap som forklarer nedgangen.

9) Senterpartiet øker sin lojalitet med to prosentpoeng til 36,4 pst. Vedums parti har hatt lojalitet under 40 pst sammenhengende siden august 2022. Ni måneder med lojalitet under 40 pst er soleklar rekord på disse samlematrisene (Venstre som neste på listen har hatt tre måneder på rad, sist vinteren 2021).

10) Det er først og fremst henting av betydelig færre tidligere hjemmesittere som fører til Sps nedgang i april (fra å ha hentet 6,3 pst av de aktiviserte hjemmesitterne i mars til 1,6 pst i april).

11) Nettovergangene mellom blokkene øker litt fra 213.000 til 222.000 velgere i de borgerlige partienes favør i april. Denne økningen kommer av at SV har et noe uvanlig økt tap til Høyre og Venstre denne måneden.

12) Regjeringspartiene har et klart mindre tap til andre partier på rødgrønn side i april (-50.000) sammenlignet med mars (-64.000). Tapet til borgerlig side er så godt som helt likt.

13) Høyre er i april enda litt bedre representert blant dem som ikke stemte sist enn i mars. Dersom disse velgerne holdes utenfor, synker partiets oppslutning med 1,4 prosentpoeng (var -1,0 pp i mars). I den andre enden av skalaen finner vi Sp, som øker oppslutningen med 0,7 prosentpoeng dersom hjemmesitterne ikke regnes med.

14) Venstre har den klart høyeste lojalitetsveksten i april med +8,6 prosentpoeng. Den komplette samlematrisen bekrefter med andre ord nivået fra kommentaren 16. april 2023.

15) Andelen velgere som enten nå oppgir at de vil stemme på et annet parti enn i 2021, eller som sier de ikke vet ha de vil stemme, holder seg fortsatt stabil på i underkant av 40 pst av velgermassen (i overkant av 1,1 millioner velgere).

16) Nettovergangene fra regjeringspartiene til andre partier og til hjemmesittergruppen viser at Ap+Sp har mistet flere velgere til andre partier enn til sofaen i seks måneder på rad.

Snitt av syv målinger i april der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 17,8
H 32,4
Frp 12,0
Sp 5,7
SV 8,5
KrF 3,8
V 5,0
MDG 3,6
R 5,8

Lojalitet mot stv 2021

April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 49,0 48,5 51,1 55,2 48,1 52,5 56,8 56,9 58,0 61,2 65,7 65,6 68,0 65,2 68,5 72,4 85,1 89,7 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 85,4 84,5 84,5 85,8 84,7 86,3 84,2 82,7 84,0 85,1 84,0 87,4 89,2 88,8 87,8 87,7 90,2 92,6 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 66,9 65,2 69,7 72,2 69,7 73,5 74,1 75,6 78,2 81,8 73,7 78,3 76,7 73,1 77,6 77,4 83,6 84,9 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 36,4 34,3 29,7 36,7 30,2 31,9 34,2 36,2 36,8 41,7 41,6 44,2 46,0 51,0 60,6 68,6 83,9 90,2 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 64,6 69,4 67,4 69,0 71,1 69,5 72,8 66,4 73,1 75,0 71,0 69,8 65,8 75,1 80,2 82,0 83,1 90,6 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 71,5 73,6 72,4 70,9 68,3 72,0 66,2 68,9 72,2 74,4 73,6 67,4 71,6 70,2 73,0 70,4 74,6 78,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 62,1 53,5 59,4 58,4 64,6 58,5 55,9 61,3 60,8 59,5 66,0 62,0 63,7 65,3 66,5 71,2 82,8 86,3 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 55,3 53,6 53,9 59,3 59,4 58,2 59,6 58,7 62,5 63,4 63,2 59,0 55,7 62,1 72,6 67,4 75,6 83,4 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 68,0 69,9 64,8 73,2 71,8 76,0 72,6 75,5 72,8 74,3 71,2 78,6 77,9 87,5 84,8 79,4 82,5 92,9 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 49,0 1,2 0,9 4,7 5,5 1,7 3,1 2,7 4,3 2,7 8,4
H 14,1 85,4 10,0 12,9 3,2 9,3 13,7 4,3 1,2 5,4 14,4
Frp 1,6 3,0 66,9 6,0 0,1 2,4 1,3 0,0 0,4 7,2 5,6
Sp 0,7 0,2 0,7 36,4 0,6 1,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,7
SV 4,0 0,0 0,0 2,1 64,6 0,0 0,4 12,7 9,3 0,7 2,3
KrF 0,6 0,4 0,8 0,6 0,2 71,5 0,0 0,0 0,0 1,8 0,9
V 1,9 0,7 0,2 0,8 2,6 0,4 62,1 6,1 1,8 0,3 2,4
MDG 1,0 0,2 0,1 0,3 3,2 0,0 0,8 55,3 2,4 0,3 2,0
R 1,2 0,1 0,6 3,7 6,4 1,9 0,5 2,1 68,0 0,0 2,3
Andre 0,5 1,4 8,2 4,4 0,5 0,8 1,9 0,0 1,0 64,0 3,3
Gjerdesittere 25,6 7,5 11,6 27,9 12,9 10,5 16,1 16,9 11,3 17,7 57,7

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 103 000 9 000 -14 000 19 000 2 000 10 000 4 000 4 000 1 000
H -103 000 -17 000 -51 000 -7 000 -8 000 -14 000 -4 000 -1 000 3 000
Frp -9 000 17 000 -22 000 0 0 -1 000 0 2 000 21 000
Sp 14 000 51 000 22 000 7 000 1 000 3 000 1 000 14 000 18 000
SV -19 000 7 000 0 -7 000 0 5 000 -7 000 1 000 0
KrF -2 000 8 000 0 -1 000 0 0 0 2 000 -1 000
V -10 000 14 000 1 000 -3 000 -5 000 0 -6 000 -2 000 2 000
MDG -4 000 4 000 0 -1 000 7 000 0 6 000 -1 000 0
R -4 000 1 000 -2 000 -14 000 -1 000 -2 000 2 000 1 000 1 000
Andre -1 000 -3 000 -21 000 -18 000 0 1 000 -2 000 0 -1 000
Gjerdesittere -200 000 -45 000 -40 000 -113 000 -29 000 -12 000 -22 000 -20 000 -16 000 -19 000
Stemte ikke sist 75 000 128 000 50 000 6 000 21 000 8 000 21 000 18 000 20 000 29 000
Total -263 000 285 000 2 000 -238 000 12 000 -10 000 8 000 -13 000 22 000 55 000

Netto overganger rødgrønne vs borgerlige

Til/Fra Høyre 166 000
Til/Fra Frp 29 000
Til/Fra KrF 1 000
Til/Fra V 26 000
SUM 222 000
Til/Fra Ap -124 000
Til/Fra Sp -77 000
Til/Fra SV -12 000
Til/Fra MDG -10 000
Til/Fra R 1 000
SUM -222 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2021-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus betyr at brgl er i pluss

apr.23 mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -103 000 -106 000 -102 000 -97 000 -94 000 -100 000 -72 000 -62 000 -67 000 -48 000 -48 000 -55 000 -32 000 -33 000 -37 000 -34 000 -7 000 1 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -124 000 -121 000 -117 000 -111 000 -114 000 -126 000 -86 000 -84 000 -81 000 -62 000 -58 000 -57 000 -43 000 -41 000 -43 000 -40 000 -8 000 5 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2021-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus betyr at Ap er i pluss

apr.23 mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap -14 000 -7 000 -7 000 -7 000 -11 000 -17 000 -14 000 -11 000 -13 000 -18 000 -14 000 -15 000 -15 000 2 000 0 -8 000 -8 000 -7 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Netto overganger fra Arbeiderpartiet til andre partier og hjemmesittergruppen

April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai
Til andre partier 138 000 163 000 130 000 133 000 151 000 152 000 113 000 95 000 101 000 78 000 62 000
Til hjemmesittergruppen 125 000 132 000 120 000 104 000 124 000 97 000 117 000 114 000 84 000 74 000 69 000

Netto overganger fra Senterpartiet til andre partier og hjemmesittergruppen

April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai
Til andre partier 131 000 128 000 132 000 115 000 148 000 135 000 132 000 129 000 109 000 111 000 106 000
Til hjemmesittergruppen 107 000 96 000 125 000 108 000 105 000 117 000 101 000 100 000 113 000 90 000 91 000

Johan Giertsen

Del på Facebook