Poll of polls

Ingen prognoser fra valgmyndighetene

illustrasjon

Publisert 12. april 2023. Sist endret 12. april 2023.

1) Proposisjonen til ny valglov ble fremmet 3. mars 2023, Prop. 45 L (2022–2023).

2) Det heter der i kap. 26.1.1: «Ved tidligere valg har sentrale valgmyndigheter … utarbeidet en prognose basert på foreløpige resultater som har blitt formidlet til media …, men denne avvikles fra og med lokalvalget i 2023. Løpende oppdaterte valgresultater er tilgjengelig for allmennheten fra klokken 21 på valgresultat.no.»

3) Dette betyr at den nasjonale valgmyndigheten fra nå av vil begrense seg til å levere opptellingsresultater i kretser, kommuner og fylker; men ingen prognoser om det endelige resultatet nasjonalt, fylkesvis eller kommunalt.

4) I f.eks. Oslo var andelen forhåndsstemmer i 2019 på 42 pst. Skulle denne andelen bli 45–50 pst i år, vil allmennheten få kunnskap om fordelingen av disse forhåndsstemmene valgkvelden kl. 2100. Skulle noen medier legge ut en prognose for Oslo kl. 2100 eller senere, må en slik beregning bygge på (i) fordelingen av forhåndsstemmene, og (ii) en antatt fordeling av valgdagsstemmene.

5) En prognose bør ideelt sett være løpende, ved at den justeres etter hvert som opptellingen skrider frem.

6) Så blir spørsmålet om noen medier vil utarbeide egne prognoser eller om man vil begrense seg til å legge ut og kommentere på bakgrunn av de til enhver tid opptalte stemmene.

7) TV2 har i Terje Sørensen tung prognose-kompetanse. Så blir spørsmålet om TV2 vil ta sikte på å bli landets ledende medium valgkvelden på prognoser både nasjonalt og i Oslo, Bergen, Trondheim og andre profilerte fylker og kommuner.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene