Poll of polls

SV øker hentingen av Ap-velgere

illustrasjon

Publisert 19. mars 2023. Sist endret 19. mars 2023.

1) Syv nasjonale stortingsmålinger er publisert i mars. Så langt pollofpolls vet, vil det ikke komme flere landsmålinger i årets tredje måned. Vi legger derfor nå frem samlematrisen med snitt bakgrunnstall.

2) Vi kjenner bakgrunnstallene i seks av disse syv målingene. Tusen takk til redaktører og kommentatorer mfl. som generøst gir oss innsyn i bakgrunnsmaterialet.

3) Gabriel Steinsbekk har utarbeidet alle samlematrisene vi har lagt ut, fra den første i november 2019 til denne i mars 2023. Tusen takk til Gabriel for hans innsiktsfulle analyser. Tabellene, observasjonene og teksten i pkt. 4 flg. skal krediteres Gabriel.

4) Størst endring i oppslutning fra februar har regjeringspartiene, men med hvert sitt fortegn. Ap har en nedgang på 1,4 prosentpoeng. Sp har en oppgang på 0,9 prosentpoeng.

5) For Senterpartiets del baserer dette seg på bedret lojalitet (den største framgangen av alle partiene med i overkant av 4 prosentpoeng), og økt henting fra hjemmesittergruppen fra 2,5 pst av de aktiviserte hjemmesitterne i februar til 6,8 pst i mars. Tapet til Høyre har også sunket minimalt (fra 51.000 til 47.000), noe som bedrer Vedums nettotap til borgerlig side.

6) Arbeiderpartiet synker på sin side med 47,6 pst til partiets laveste målte lojalitet siden vi begynte med disse samlematrisene. Samtidig henter Ap færre hjemmesittere denne måneden.

7) Den største endringen er at Arbeiderpartiet har tredoblet nettotapet til SV, fra -8.000 til -26.000. Utvekslingsforholdet med både R og MDG er også blitt dårligere. Samtidig er tapet til Høyre nesten identisk i mars som i februar.

8) Frp går tilbake sammenlignet med februar og hovedtrekket for Listhaug er at tapet til Høyre øker med 10.000 velgere.

9) Nettoovergangene mellom blokkene er på akkurat samme nivå som i februar med i overkant av 200.000 velgere i de borgerlige partienes favør. Ap+Sp taper 194.000 til borgerlig side, som er en minimal nedgang fra februar, og taper 64.000 til andre partier på rødgrønn side, som er en økning på 24.000 velgere.

10) Bruttoovergangene mellom alle partier har økt til 685.000, som er det høyeste vi har sett hittil i denne stortingsperioden. Til sammenligning kom dette mobilitets-tallet opp i 780.000 i de siste ukene av valgkampen i 2021.

Snitt av seks målinger i mars der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 17,4
H 32,1
Frp 12,1
Sp 6,3
SV 8,9
KrF 3,7
V 4,6
MDG 3,7
R 6,3

Lojalitet mot stv 2021

Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 47,6 51,1 55,2 48,1 52,5 56,8 56,9 58,0 61,2 65,7 65,6 68,0 65,2 68,5 72,4 85,1 89,7 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 83,1 84,5 85,8 84,7 86,3 84,2 82,7 84,0 85,1 84,0 87,4 89,2 88,8 87,8 87,7 90,2 92,6 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 64,4 69,7 72,2 69,7 73,5 74,1 75,6 78,2 81,8 73,7 78,3 76,7 73,1 77,6 77,4 83,6 84,9 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 34,1 29,7 36,7 30,2 31,9 34,2 36,2 36,8 41,7 41,6 44,2 46,0 51,0 60,6 68,6 83,9 90,2 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 67,4 67,4 69,0 71,1 69,5 72,8 66,4 73,1 75,0 71,0 69,8 65,8 75,1 80,2 82,0 83,1 90,6 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 71,6 72,4 70,9 68,3 72,0 66,2 68,9 72,2 74,4 73,6 67,4 71,6 70,2 73,0 70,4 74,6 78,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 52,5 59,4 58,4 64,6 58,5 55,9 61,3 60,8 59,5 66,0 62,0 63,7 65,3 66,5 71,2 82,8 86,3 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 53,6 53,9 59,3 59,4 58,2 59,6 58,7 62,5 63,4 63,2 59,0 55,7 62,1 72,6 67,4 75,6 83,4 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 68,2 64,8 73,2 71,8 76,0 72,6 75,5 72,8 74,3 71,2 78,6 77,9 87,5 84,8 79,4 82,5 92,9 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 47,6 0,9 1,2 4,0 6,4 0,5 4,0 5,6 3,3 0,0 6,4
H 13,8 83,1 13,6 12,5 1,7 7,5 24,4 5,4 2,0 3,5 13,7
Frp 1,2 4,1 64,4 6,6 0,3 1,9 1,2 0,0 1,4 4,4 4,6
Sp 1,3 0,5 0,5 34,1 0,3 2,3 0,3 0,0 0,9 0,6 2,7
SV 5,2 0,1 0,2 1,5 67,4 0,0 0,6 8,5 7,5 0,0 2,6
KrF 0,1 0,5 0,3 1,2 0,0 71,6 0,0 0,3 0,3 5,0 0,7
V 1,9 1,0 0,4 0,6 1,1 0,6 52,5 6,9 0,4 1,1 2,6
MDG 0,9 0,2 0,7 0,2 2,0 0,0 1,9 53,6 1,1 1,5 1,6
R 2,2 0,4 0,5 4,8 6,1 0,9 0,9 4,1 68,2 3,3 1,3
Andre 1,3 1,1 5,1 4,6 1,0 1,7 1,1 0,8 0,9 64,8 3,0
Gjerdesittere 24,4 8,3 13,2 30,2 13,9 12,9 12,7 14,8 13,8 15,9 60,8

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 103 000 6 000 -6 000 26 000 0 9 000 1 000 13 000 10 000
H -103 000 -23 000 -47 000 -3 000 -6 000 -27 000 -5 000 -1 000 3 000
Frp -6 000 23 000 -25 000 0 -1 000 0 2 000 0 13 000
Sp 6 000 47 000 25 000 5 000 2 000 2 000 1 000 18 000 18 000
SV -26 000 3 000 0 -5 000 0 2 000 -5 000 3 000 2 000
KrF 0 6 000 1 000 -2 000 0 1 000 0 1 000 -3 000
V -9 000 27 000 0 -2 000 -2 000 -1 000 -6 000 1 000 0
MDG -1 000 5 000 -2 000 -1 000 5 000 0 6 000 3 000 -1 000
R -13 000 1 000 0 -18 000 -3 000 -1 000 -1 000 -3 000 -2 000
Andre -10 000 -3 000 -13 000 -18 000 -2 000 3 000 0 1 000 2 000
Gjerdesittere -191 000 -51 000 -46 000 -122 000 -32 000 -15 000 -17 000 -17 000 -19 000 -17 000
Stemte ikke sist 57 000 121 000 41 000 24 000 23 000 6 000 23 000 14 000 11 000 26 000
Total -296 000 282 000 -11 000 -222 000 17 000 -13 000 -2 000 -17 000 32 000 49 000

Netto overganger borgerlige vs rødgrønne

Til/Fra Høyre 159 000
Til/Fra Frp 29 000
Til/Fra KrF 1 000
Til/Fra V 18 000
SUM 207 000
Til/Fra Ap -118 000
Til/Fra Sp -76 000
Til/Fra SV -5 000
Til/Fra MDG -9 000
Til/Fra R 1 000
SUM -207 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2021-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus betyr at brgl er i pluss

mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -103 000 -102 000 -97 000 -94 000 -100 000 -72 000 -62 000 -67 000 -48 000 -48 000 -55 000 -32 000 -33 000 -37 000 -34 000 -7 000 1 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -118 000 -117 000 -111 000 -114 000 -126 000 -86 000 -84 000 -81 000 -62 000 -58 000 -57 000 -43 000 -41 000 -43 000 -40 000 -8 000 5 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2021-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

mar.23 feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap -6 000 -7 000 -7 000 -11 000 -17 000 -14 000 -11 000 -13 000 -18 000 -14 000 -15 000 -15 000 2 000 0 -8 000 -8 000 -7 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Netto overganger fra Arbeiderpartiet til andre partier og hjemmesittergruppen

Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai
Til andre partier 162 000 130 000 133 000 151 000 152 000 113 000 95 000 101 000 78 000 62 000
Til hjemmesittergruppen 134 000 120 000 104 000 124 000 97 000 117 000 114 000 84 000 74 000 69 000

Netto overganger fra Senterpartiet til andre partier og hjemmesittergruppen

Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai
Til andre partier 124 000 132 000 115 000 148 000 135 000 132 000 129 000 109 000 111 000 106 000
Til hjemmesittergruppen 98 000 125 000 108 000 105 000 117 000 101 000 100 000 113 000 90 000 91 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV