Poll of polls

NRK/Aftp: Dødt løp i Oslo

illustrasjon

Publisert 1. mars 2023. Sist endret 1. mars 2023.

Landsomfattende – stortings- og kommunevalg – Norstat for NRK og Aftenposten – publisert 1. mars 2023.

Tusen takk til NRKs kommentatorer for innsyn i bakgrunnstall.

1) Brytes kommunemålingen ned på Oslo, blir det 29 vs 29 mellom blokkene og Sp på vippen.

a. Oslo bystyre iht nedbrytingen: Ap 10 – H 22 – Frp 3 – SV 7 – Sp 1 – KrF 1 – V 3 – MDG 7 – R 5.

b. En eventuell koalisjon H+MDG+V har flertall 32/59.

c. Nedbrytingen gir H 36 pst og Ap 17 pst. Selv på et slikt nivå kan Raymond Johansen forbli leder i byrådet 2023–2027.

2) Lojalitet Norstats stortingsmåling mot stv 2021 (kommunemålingen mot kvlg 2019):

a. Ap: 56 (63)

b. H: 90 (79) – 90 i lojalitet knapt halvannet år etter valget er en sjeldenhet

c. Frp: 72 (60)

d. Sp: 45 (50)

e. SV: 74 (66)

f. KrF: 79 (64)

g. V: 51 (48)

h. MDG: 59 (50)

i. R: 83 (67)

3) Observante lesere vil se at det er uforklarte forskjeller for særlig Senterpartiet og Fremskrittspartiet på nasjonale vs lokale målinger om kommunevalg.

a. Sp har hatt rundt 9 pst på de fem nasjonale målingene om kommunevalg så langt i år. Lokale målinger kan ikke bekrefte et slikt nivå, heller ikke om det korrigeres for at små kommuner er underrepresentert i lokale målinger.

b. Frp har et høyere nivå på snittet av lokale målinger enn Norstats nasjonale tall om kommunevalg på 8–9 pst.

c. Et spørsmål er om det kan være systematiske forskjeller mellom byråene som måler lokalt. Tabellen «Nasjonal poll of polls for ulike meningsmålingsbyrå» på kommuneforsiden kan gi en antydning. Se f.eks. også forskjeller Respons vs InFact i Bergen for Frp.

4) Gabriel Steinsbekk skal krediteres tekst og observasjoner i pkt. 5–10. Tusen takk til Gabriel.

5) Den største forskjellen i lojalitet er for Rødt, som sammen med Høyre, Frp og KrF har klart høyere lojalitet på spørsmål om stortingsvalg enn kommunevalg. Motsatt er det for regjeringspartiene.

6) Arbeiderpartiet taper klart færre velgere til Høyre på spørsmål om kommunevalg enn stortingsvalg (8 pst mot 12 pst brutto), i tillegg til at tapet til SV er halvparten så stort når det spørres om kommunevalg.

7) Ap taper 2 pst av oppslutningen i kvlg 2019 til hjemmesitterne på spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg, men taper hele 12 pst av oppslutningen i stv 2021 til hjemmesitterne på spørsmål om stemmegivning ved stortingsvalg.

8) Det mest interessante med Høyres matrise er at de vinner nesten nøyaktig like mange nye velgere i begge målingene. Forskjellen er at Solberg først og fremst henter tidligere hjemmesittere når det spørres om kommunevalg, men Ap, V og Frp-velgere på spørsmål om stortingsvalg.

9) Når det gjelder Sp er hentingen faktisk større på spørsmål om kommunevalg.

10) Vedum henter også klart færre tidligere hjemmesittere på spørsmål om stortingsvalg. Tapet til andre partier er faktisk ganske likt på begge målingene med største tap til Høyre og Frp.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger