Poll of polls

H størst i Gjøvik, Lillehammer og Gran – ?

illustrasjon

Publisert 27. februar 2023. Sist endret 27. februar 2023.

Innlandet fylkesting – InFact for GD – publisert 26. februar 2023.

Vi viser til:

GDs reportasje.

GDs kommentar.

Takk til InFact for innsyn i bakgrunnstall.

1) Innlandet fylkesting iht målingen (fylkestinget etter valget i 2019):

a. Ap 17 (20)

b. H 11 (7)

c. Frp 7 (3)

d. SV 5 (3)

e. Sp 10 (16)

f. KrF 1 (1)

g. V 1 (1)

h. MDG 1 (3)

i. R 4 (2)

j. Pp (1)

k. Pensjonistpartiet fikk 2,5 pst i F-19 i Innlandet, og var da nær to mandater.

l. Pensjonistpartiet var ikke blant InFacts svaralternativer. Skulle Pp vinne mandat og målingen ellers svarer til valgresultatet, vil Ap tape sitt 17. mandat til Pp.

m. SV og H har også utsatte mandater. Både Sp, Frp, R, V og MDG er nær ved å vinne ett ekstra mandat.

2) Lojalitet mot stv 2021:

a. Ap 71 – klart sterkere enn snittet på nasjonale stortingsmålinger i februar

b. Frp 81 – også høyere enn stortingsmålingene

c. H 85 – som snittet på stortingsmålingene

d. KrF 54

e. V 53

f. SV 77

g. Sp 59 – klart høyere enn stortingsmålingene

h. R 83

i. MDG 69

3) Største overganger av 2021-velgere (avrundet til nærmeste hele pp):

a. Ap vs H: 9 pst av Ap-velgerne til H. 1 pst av H-velgerne til Ap. For Ap er det et marginalt bedre bytteforhold enn på nasjonale stortingsmålinger i februar.

b. Sp vs H: 11 pst av Sp-velgerne til H. 1 pst av H-velgerne til Sp = omtrent samme utveksling som på stortingsmålingene nasjonalt.

c. Sp vs Frp: 9 pst av Sp-velgerne til Frp. Ingen Frp-velgere til Sp = bedre for Frp enn bytteforholdet nasjonalt.

4) En profilert politiker i Oppland i et av regjeringspartiene har spurt om vi kan bryte ned GDs måling om fylkestingsvalg på kommunenivå. Vi skal gjøre det, men merk våre advarsler:

a. Nedbryting er forbundet med en særlig usikkerhet, fordi forutsetningen er at endringen i prosent (ikke prosentpoeng) på fylkesnivå svarer til endringen i alle kommunene. En slik forutsetning slår aldri til i et valg, men kan gi en omtrentlig antydning om partienes nivåer.

b. Partier i vekst (bl.a. Rødt og Høyre) vil som regel ha relativt sett sterkere vekst der partiet scoret lavere enn fylkesresultatet i 2019, og som regel svakere vekst der partiet scoret høyere enn fylkesresultatet i 2019.

c. GDs måling dobler Frp mot F-19. Sentio målte Frp i Innlandet til 9,5 i januar mot 11,8 hos InFact i februar. Det hefter derfor usikkert ved InFacts dobling av Frp i Innlandet.

5) GDs fylkesmåling (i parentes F-19) – til høyre forholdstallet når oppslutning i målingen divideres med fylkesresultatet i 2019:

a. Ap 26,8 (34,1) – 0,79

b. H 17,5 (11,7) – 1,50

c. Frp 11,8 (5,6) – 2,12

d. SV 7,6 (4,9) – 1,54

e. Sp 16,9 (28,7) – 0,59

f. KrF 1,8 (1,9) – 0,97

g. V 2,3 (2,1) – 1,11

h. MDG 2,3 (4,6) – 0,50

i. R 6,9 (2,8) – 2,46

j. Innlandet hadde 300.596 stemmeberettigete i 2019.

6) Forholdstallets betydning, jf tallene til høyre i pkt 5: Partienes oppslutning ved nedbryting på kommunenivå fremkommer ved å multiplisere forholdstallet med stemmeandelen i kommunen i F-2019.

a. Senterpartiet fikk f.eks. 49,0 pst i Alvdal i fylkestingsvalget 2019.

b. Nedbrutt vil det gi en oppslutning for Senterpartiet i fylkestingsvalg i 2023 i Alvdal på 28,9 pst (49,0 x 0,59 = 28,9).

7) GDs måling var om fylkestingsvalg. Brytes målingen ned på kommunenivå, må fylkestingsvalget i kommunen i 2019 være startpunktet. Nedbrytingen vil gi en antatt oppslutning i fylkestingsvalget.

8) Hamar Arbeiderblad hadde målinger i januar på Hedmarken. Vi gir derfor her nedbrutte tall i fylkestingsvalget i de større kommunene i Oppland.

9) Gjøvik – nedbrutt oppslutning i fylkestingsvalg 2023 (Gjøvik i F-2019):

a. Ap 27,0 (34,4)

b. H 28,2 (18,8) – se merknad om H i pkt. 4b.

c. Frp 8,7 (4,1) – se merknad om Frp i pkt. 4c.

d. SV 7,5 (4,9)

e. Sp 12,3 (20,8)

f. KrF 2,3 (2,4)

g. V 3,1 (2,8)

h. MDG 2,3 (4,7)

i. R 10,6 (4,3) – se merknad om Rødt i pkt. 4b.

j. Gjøvik hadde 24.504 stemmeberettigete i 2019.

10) Lillehammer – nedbrutt oppslutning i fylkestingsvalg 2023 (Lillehammer i F-2019):

a. Ap 23,4 (29,8)

b. H 25,3 (16,9) – se merknad om H i pkt. 4b.

c. Frp 9,8 (4,6) – se merknad om Frp i pkt. 4c.

d. SV 10,9 (7,1)

e. Sp 11,2 (19,0)

f. KrF 1,8 (1,9)

g. V 3,4 (3,1)

h. MDG 4,9 (9,8)

i. R 12,3 (5,0) – se merknad om R i pkt. 4b.

j. Lillehammer hadde 22.652 stemmeberettigete i 2019.

11) Gran – nedbrutt oppslutning i fylkestingsvalg 2023 (Gran i F-2019):

a. Ap 23,7 (30,2)

b. H 26,5 (17,7) – se merknad om H i pkt. 4b.

c. Frp 19,9 (9,4) – se merknad om Frp i pkt. 4c.

d. SV 5,2 (3,4)

e. Sp 16,2 (27,5)

f. KrF 1,6 (1,6)

g. V 1,8 (1,6)

h. MDG 1,8 (3,6)

i. R 5,7 (2,3) – se merknad om R i pkt. 4b.

j. Gran hadde 10.966 stemmeberettigete i 2019.

12) Vestre Toten– nedbrutt oppslutning i fylkestingsvalg 2023 (Vestre Toten i F-2019):

a. Ap 29,8 (37,9)

b. H 21,9 (14,6) – se merknad om H i pkt. 4b.

c. Frp 15,7 (7,4) – se merknad om Frp i pkt. 4c.

d. SV 4,2 (2,7)

e. Sp 13,3 (22,6)

f. KrF 1,8 (1,9)

g. V 1,9 (1,7)

h. MDG 2,0 (4,0)

i. R 9,8 (4,0) – se merknad om R i pkt. 4b.

j. Vestre Toten hadde 10.905 stemmeberettigete i 2019.

13) Takk til Jon Aabye for beregningene.

Innlandet 1979-2023

Oppslutning i prosent.

K 2023 F 2023 Sentio / HA 24/1-23 InFact / GD 26/2-23
Ap nan 31,0 25,0 26,8
Høyre nan 17,0 20,8 17,5
Frp nan 9,2 9,5 11,8
SV nan 6,0 6,6 7,6
Sp nan 17,0 17,7 16,9
KrF nan 2,0 2,3 1,8
Venstre nan 3,0 2,7 2,3
MDG nan 2,9 4,1 2,3
Rødt nan 3,5 5,8 6,9
Andre nan 8,5 5,5 6,1
R + SV + MDG + Ap + Sp nan 60,4 59,2 60,5
Frp + H + KrF + V nan 31,2 35,3 33,4
Sp + KrF + V nan 22,0 22,7 21,0

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner