Poll of polls

Ap+Sp taper flere til andre partier enn til gjerdet

illustrasjon

Publisert 18. februar 2023. Sist endret 18. februar 2023.

1) Etter hva pollofpolls vet, vil det ikke bli publisert flere nasjonale stortingsmålinger i februar. Samlematrisen bygger på snittet av bakgrunnstallene i seks av de syv målingene i årets andre måned.

2) Tusen takk til redaktører og kommentatorer mfl. som gir oss innsyn i bakgrunnsmaterialet.

3) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk som har utarbeidet tabellene, og som skal krediteres observasjonene og teksten i pkt. 4 flg.

4) Høyre har størst framgang fra januar med +1,1 prosentpoeng. Solbergs lojalitet holder seg fortsatt på knallsterke 84,5 pst, selv med en liten nedgang fra forrige måned. Lojaliteten for mange andre partier går klart ned: Sp -7 pp, Rødt -8 pp, MDG -5 pp, Ap -4 pp, Frp -2,5 pp.

5) Til sammen går «valgdeltakelsen» på samlematrisen klart ned 75,1 pst til 71,8 pst, som er det laveste vi har sett på disse samlematrisene siden valget i 2021. Med andre ord handler Høyres framgang om at de relativt sett holder nivået mens mange andre synker.

6) Senterpartiet går mest ned fra januar til februar med -0,7 prosentpoeng. Dette henger først og fremst sammen med det klare lojalitetsfallet, som for første gang tar Vedum ned under 30 pst. Det er en økning i gjerdesittere og økt tap til Rødt og til Andre-gruppen (hhv. opp fra 10.000 til 18.000 og fra 12.000 til 17.000) som fører til nedgangen.

7) De to partiene som er under sperregrensen har både den nest største framgangen (KrF med +0,5 pp) og den nest største nedgangen (MDG med -0,4 pp). For Bollestads del handler dette om lavere tap til Høyre, mens det for Hermstad handler om litt større tap til Ap, Høyre og Venstre.

8) Den generelle nedgangen i lojalitet og «valgdeltakelse» i februar gir seg også utslag i bruttoovergangene mellom alle partier. Denne gikk klart ned fra desember (639.000) til januar (580.000), men har i februar igjen økt til 620.000. 39 pst av alle 2021-velgerne oppgir at de enten vil stemme på et annet parti enn de gjorde ved forrige valg eller at de er usikre på sitt partivalg.

9) Nettoovergangene mellom blokkene har økt minimalt i borgerlig favør, opp fra 199.000 i januar til 205.000 denne måneden. Høyre har en bred økning med litt høyere henting fra hver av Ap, Sp og MDG.

10) Regjeringspartiene taper fortsatt flere velgere til andre partier (262.000) enn til gjerdet (245.000). Av velgerne som går til andre partier går fortsatt klart flest til borgerlig side (199.000) mens langt færre går til andre partier på rødgrønn side (40.000).

Snitt av seks målinger i februar der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 18,8
H 32,1
Frp 12,7
Sp 5,4
SV 8,4
KrF 3,8
V 4,4
MDG 3,3
R 6,7

Lojalitet mot stv 2021

Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 51,1 55,2 48,1 52,5 56,8 56,9 58,0 61,2 65,7 65,6 68,0 65,2 68,5 72,4 85,1 89,7 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 84,5 85,8 84,7 86,3 84,2 82,7 84,0 85,1 84,0 87,4 89,2 88,8 87,8 87,7 90,2 92,6 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 69,7 72,2 69,7 73,5 74,1 75,6 78,2 81,8 73,7 78,3 76,7 73,1 77,6 77,4 83,6 84,9 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 29,7 36,7 30,2 31,9 34,2 36,2 36,8 41,7 41,6 44,2 46,0 51,0 60,6 68,6 83,9 90,2 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 67,4 69,0 71,1 69,5 72,8 66,4 73,1 75,0 71,0 69,8 65,8 75,1 80,2 82,0 83,1 90,6 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 72,4 70,9 68,3 72,0 66,2 68,9 72,2 74,4 73,6 67,4 71,6 70,2 73,0 70,4 74,6 78,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 59,4 58,4 64,6 58,5 55,9 61,3 60,8 59,5 66,0 62,0 63,7 65,3 66,5 71,2 82,8 86,3 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 53,9 59,3 59,4 58,2 59,6 58,7 62,5 63,4 63,2 59,0 55,7 62,1 72,6 67,4 75,6 83,4 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 64,8 73,2 71,8 76,0 72,6 75,5 72,8 74,3 71,2 78,6 77,9 87,5 84,8 79,4 82,5 92,9 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 51,1 1,1 0,9 4,2 5,3 1,0 1,6 5,5 3,6 1,5 7,9
H 13,9 84,5 10,1 13,0 1,9 9,3 17,8 5,4 2,6 6,5 14,0
Frp 1,4 3,7 69,7 6,5 0,6 0,9 0,5 0,0 0,3 3,6 4,4
Sp 1,2 0,2 0,3 29,7 0,4 2,4 0,0 0,0 1,3 0,0 1,0
SV 2,5 0,1 0,3 1,8 67,4 1,3 0,4 8,0 7,2 1,0 2,5
KrF 0,2 0,5 0,2 0,8 0,2 72,4 0,0 1,1 0,0 2,0 0,5
V 1,2 0,6 0,0 1,2 1,5 0,0 59,4 3,6 0,6 0,4 1,5
MDG 0,3 0,2 0,3 0,6 1,7 0,5 0,0 53,9 1,7 0,7 1,5
R 1,9 0,6 2,5 4,9 7,2 0,5 0,7 4,3 64,8 0,0 2,6
Andre 1,0 1,4 5,1 4,1 0,4 2,0 0,6 0,0 1,9 57,8 3,0
Gjerdesittere 24,3 7,4 10,3 33,2 13,6 9,8 19,1 18,2 16,0 26,6 61,2

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 102 000 8 000 -7 000 8 000 0 7 000 -4 000 10 000 6 000
H -102 000 -13 000 -51 000 -4 000 -7 000 -21 000 -5 000 0 1 000
Frp -8 000 13 000 -25 000 0 0 -1 000 1 000 8 000 14 000
Sp 7 000 51 000 25 000 6 000 1 000 5 000 2 000 18 000 17 000
SV -8 000 4 000 0 -6 000 -1 000 3 000 -6 000 6 000 0
KrF 0 7 000 0 -1 000 1 000 0 -1 000 1 000 0
V -7 000 21 000 1 000 -5 000 -3 000 0 -4 000 0 0
MDG 4 000 5 000 -1 000 -2 000 6 000 1 000 4 000 3 000 -1 000
R -10 000 0 -8 000 -18 000 -6 000 -1 000 0 -3 000 3 000
Andre -6 000 -1 000 -14 000 -17 000 0 0 0 1 000 -3 000
Gjerdesittere -190 000 -45 000 -36 000 -134 000 -31 000 -11 000 -26 000 -21 000 -23 000 -28 000
Stemte ikke sist 70 000 124 000 39 000 9 000 23 000 4 000 14 000 14 000 23 000 26 000
Total -250 000 281 000 1 000 -257 000 0 -14 000 -15 000 -26 000 43 000 38 000

Netto overganger borgerlige vs rødgrønne

Til/Fra Høyre 162 000
Til/Fra Frp 24 000
Til/Fra KrF 0
Til/Fra V 19 000
SUM 205 000
Til/Fra Ap -117 000
Til/Fra Sp -82 000
Til/Fra SV -6 000
Til/Fra MDG -9 000
Til/Fra R 9 000
SUM -205 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus betyr at brgl er i pluss

feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -102 000 -97 000 -94 000 -100 000 -72 000 -62 000 -67 000 -48 000 -48 000 -55 000 -32 000 -33 000 -37 000 -34 000 -7 000 1 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -117 000 -111 000 -114 000 -126 000 -86 000 -84 000 -81 000 -62 000 -58 000 -57 000 -43 000 -41 000 -43 000 -40 000 -8 000 5 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

feb.23 jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap -7 000 -7 000 -11 000 -17 000 -14 000 -11 000 -13 000 -18 000 -14 000 -15 000 -15 000 2 000 0 -8 000 -8 000 -7 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Netto overganger fra Arbeiderpartiet til andre partier og hjemmesittergruppen

Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai
Til andre partier 130 000 133 000 151 000 152 000 113 000 95 000 101 000 78 000 62 000
Til hjemmesittergruppen 120 000 104 000 124 000 97 000 117 000 114 000 84 000 74 000 69 000

Netto overganger fra Senterpartiet til andre partier og hjemmesittergruppen

Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai
Til andre partier 132 000 115 000 148 000 135 000 132 000 129 000 109 000 111 000 106 000
Til hjemmesittergruppen 125 000 108 000 105 000 117 000 101 000 100 000 113 000 90 000 91 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp