Poll of polls

5.000 Ap-velgere kan avgjøre i Bergen

Publisert 14. februar 2023. Sist endret 14. februar 2023.

Fakta om målingen
InFact for BA.
OEV
Ap15,3-3,2
H35,48,9
Frp12,82,3
SV11,11,1
Sp0,8-1,5
KrF3,40,0
V5,90,9
MDG5,80,6
R5,11,1
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1009 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – kommunevalg – InFact for Bergensavisen – publisert 10. februar 2023.

Tusen takk til journalist Geir Kvile for innsyn i bakgrunnstall.

1) Bergen bystyre iht målingen – 67 representanter – 34 gir flertall:

a. Ap 11

b. H 24

c. Frp 9

d. SV 8

e. Sp 0

f. KrF 2

g. V 4

h. MDG 4

i. R 4

j. Bergenslisten 1

k. Rødt har sistemandatet.

l. Mandatberegningen er her.

2) Fremskrittspartiet ble målt til 12,8. I flommen av målinger i Bergen 2022–2023 har Frp bare en gang vært målt så høyt; InFact i september i fjor med 12,7. Respons målte Frp til 7,4 i januar 2023 med 2021-vekting i likhet med InFact.

3) At sum Frp+H kan vinne 33 representanter kan derfor neppe legges til grunn, med mindre flere målinger skulle bekrefte et så høyt nivå.

4) Velgeroverganger fra Arbeiderpartiet til Høyre i Bergen i 2023:

a. InFact for BA i februar: Ap sender 14,2 pst av sine 2021-velgere til H = 5.500. Høyre sender 3,2 pst av sine 2021-velgere i retur = 1.400. Netto 4.000 i minus for Ap.

b. Respons for H i januar: Ap sender 14,4 pst av sine 2021-velgere til H = 5.600. Høyre sender 2,4 pst av sine 2021-velgere i retur = 1.000. Netto 4.500 i minus for Ap.

c. Stort sammenfall mellom byråene mht utvekslingen Ap vs H.

5) Bergen har i år over 225.000 stemmeberettigete (223.689 i K-19). Av nesten en kvart million som kan avgi stemme, kan de rundt 5.000 Ap-velgerne fra 2021 som ifølge målingene nå vil stemme Høyre, avgjøre valget.

a. Skulle Ap gradvis makte å redusere denne lekkasjen ved å hente egne 2021-velgere tilbake til seg, vil avstanden Ap vs H gå gradvis ned. Avstanden mellom borgerlig og rødgrønn blokk vil også gå ned.

b. Et eventuelt slikt gradvis fall i Ap-lekkasjen til Høyre vil også virke inn på dynamikken i valgkampen til fordel for Ap, som kan skape optimisme og positivitet rundt partiet som slår nedenfra – i dette tilfellet Arbeiderpartiet.

c. Valgkampen i vestlandshovedstaden vil da i stor grad dreie seg om Høyre makter å holde på de f.t. 5.000 velgerne som Høyre henter fra Arbeiderpartiet.

6) Overganger til Bergenslisten i prosent av partienes 2021-velgere InFact/BA (Respons/H):

a. Ap 0,9 (0)

b. Frp 2,2 (4,8)

c. H 1,6 (1,0)

d. KrF 0 (0)

e. V 1,8 (0)

f. SV 0 (0)

g. Sp 7,7 (0)

h. R 5,5 (0)

7) Gabriel Steinsbekks merknader til målingen i pkt 8–15. Tusen takk til Gabriel.

8) Lojalitet mot stv 2021 InFact/BA i februar (Respons/H i januar, også vekting mot 2021):

a. Ap: 40 (49)

b. H: 75 (75)

c. Frp: 75 (51)

d. Sp: 10 (8)

e. SV: 57 (66)

f. KrF: 70 (51)

g. V: 46 (49)

h. MDG: 53 (47)

i. R: 55 (62)

9) Størst forskjell mellom de to målingene når det gjelder lojalitet har Frp og KrF, begge med +/- 20 prosentpoeng høyere lojalitet hos InFact. For Frps del ser vi et helt klart utslag av dette på barometertallet, med hele 12,8 pst her mot 7,4 pst hos Respons.

10) En annen vesentlig forskjell på InFacts måling vs Respons, er at Frp hos InFact er i klart pluss mot Høyre, men var i klart minus hos Respons.

11) Det er verdt å merke seg at Frp kun har sett 12-tallet på én annen måling denne valgperioden, da også InFact.

12) Det er utelukkende KrFs høyere lojalitet som løfter barometertallet hos InFact sammenlignet med Respons, i tillegg til et høyere råtall enn vanlig. Partiet henter så godt som ingen velgere fra andre partier.

13) Arbeiderpartiets tap til Høyre er nesten tilsvarende hos InFact/BA som hos Respons for Høyre med hhv. -4.200 og -4.500. De nesten ti prosentpoengene i lavere lojalitet for Ap hos InFact står med andre ord for mesteparten av nedgangen i oppslutning.

14) Uvektet InFact:

a. Ap: 14,6

b. H: 36,5

c. Frp: 9,7

d. Sp: 0,6

e. SV: 10,9

f. KrF: 5,7

g. V: 6,4

h. MDG: 6,4

i. R: 5,0

15) Et interessant trekk når det gjelder demografi er at Frp hos InFact gjør det svært godt blant velgere under 30 år, med hele 21 pst. Ap får på den andre siden en spesielt svak oppslutning med 6 pst, noe som er halvparten av det SV oppnår i den samme aldersgruppen. Dette beror på få respondenter og må tolkes med spesiell varsomhet.

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
InFact / BA 10/2-23 33 35 30 39 19 23 23 27
Respons / Høyre 27/1-23 30 32 31 36 21 25 25 29
Respons / BT 18/10-22 30 32 29 36 22 25 26 29
Sentio / BA 6/10-22 28 30 26 33 22 26 25 29
InFact / FP / SV / ÅS 16/9-22 33 35 29 38 20 26 23 29
Respons / BT 8/9-22 31 32 28 35 20 25 23 28
Sentio / BA 30/6-22 28 30 29 34 21 27 25 31
Respons / BT 24/6-22 27 28 25 31 25 29 28 32
Respons / BT 13/5-22 29 31 27 33 22 27 24 29
Respons / Høyre 11/5-22 28 30 27 34 19 25 23 29

Bergen 1979-2023

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Sentio / BA 6/10-22 Respons / BT 18/10-22 Respons / Høyre 27/1-23 InFact / BA 10/2-23
Ap 23,6 18,5 17,5 17,0 18,5 17,7 15,3
Høyre 26,5 26,5 27,1 30,6 34,8 36,4 35,4
Frp 9,4 10,5 10,8 9,9 9,8 7,4 12,8
SV 11,4 10,0 10,4 11,1 11,7 12,3 11,1
Sp 5,4 2,3 4,2 2,6 2,6 1,3 0,8
KrF 3,5 3,4 3,5 2,4 2,9 2,8 3,4
Venstre 5,9 5,0 5,0 4,3 5,2 6,0 5,9
MDG 5,3 5,2 5,5 9,0 3,9 5,9 5,8
Rødt 5,8 4,0 3,9 5,8 4,8 6,0 5,1
Andre 3,2 14,6 12,1 7,3 5,8 4,2 4,5
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 45,5 41,5 43,2 38,1
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 47,2 52,7 52,6 57,5
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 9,3 10,7 10,1 10,1

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner