Poll of polls

Bom+borgerlige i flertall i Tromsø

illustrasjon

Publisert 11. februar 2023. Sist endret 11. februar 2023.

Fakta om målingen
InFact for iTromsø.
OEV
Ap21,6-3,1
H23,45,5
Frp16,61,2
SV11,1-2,1
Sp3,81,8
KrF1,80,0
V2,7-0,4
MDG3,9-1,2
R6,91,0
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1014 (gir vanlige feilmarginer).

Tromsø – kommunevalg – InFact for iTromsø – publisert 10. februar 2023.

Vi viser til:

iTromsøs reportasje.

iTromsøs lederartikkel «Umulig å forutse hvor dette ender»

Takk til InFact for innsyn i bakgrunnstall.

1) Tromsø bystyre 43 representanter iht målingen (InFact for Nordlys desember 2022):

a. Ap 9 (10)

b. Frp 7 (6)

c. H 10 (9)

d. KrF 1 (0)

e. V 1 (2)

f. SV 5 (6)

g. Sp 2 (2)

h. R 3 (4)

i. MDG 2 (2)

j. Nei til Bompenger 3 (2)

k. Rødgrønn stortingsblokk Ap+Sp+SV+MDG+R: 21 – mindretall (24 og flertall i desember)

l. Borgerlig stortingsblokk Frp+H+KrF+V: 19 – mindretall (17 i desember)

m. Borgerlige + Nei til Bompenger: 22 – flertall (19 og mindretall i desember)

2) Lojalitet mot stv 2021 InFact for iTromsø i februar (InFact for Nordlys desember 2022):

a. Ap 54 (57)

b. Frp 73 (58)

c. H 72 (69)

d. KrF 67 (38)

e. V 47 (56)

f. SV 47 (57)

g. Sp 17 (16)

h. R 58 (73)

i. MDG 49 (52)

3) Arbeiderpartiets 2021-velgere i Tromsø fordeler seg slik i målingen i februar:

a. Lojale: 54 pst

b. Ville ikke stemt /vet ikke: 17 pst

c. Overganger til andre partier: 29 pst

d. Lekkasjen til andre partier er større enn andelen gjerdesittere.

e. Av overgangene er Høyre den største konkurrenten. Høyre henter 14 pst av Arbeiderpartiets 2021-velgere. Høyre leverer tilbake 7 pst av sine velgere i stortingsvalget. Netto lekkasje fra Ap til Høyre er dermed mindre enn det nasjonale snittet.

f. Ap er dessuten i et klart pluss mot regjeringspartner Sp i Tromsø.

4) Striden om bompenger er stadig aktuell i Tromsø, og bidrar til en særlig usikkerhet i Nordens Paris.

Tromsø bystyre

Antall mandater.

H Frp V H Frp KrF V A H KrF V Frp Ap Sp SV R
K2023 16 15 2 4 17 20
InFact / iTromsø 10/2-23 18 17 2 3 19 19
InFact / Nordlys 21/12-22 17 15 2 2 17 22
InFact / Nordl. / NRK 16/8-22 18 16 2 1 18 21
InFact / Nordlys 23/11-21 14 13 2 1 15 25

Tromsø 1979-2023

Oppslutning i prosent.

K 2023 F 2023 InFact / Nordlys 23/11-21 InFact / Nordl. / NRK 16/8-22 InFact / Nordlys 21/12-22 InFact / iTromsø 10/2-23
Ap 24,7 23,9 22,0 22,6 22,4 21,6
Høyre 17,9 18,7 16,4 19,5 21,5 23,4
Frp 15,4 14,7 14,7 15,0 12,9 16,6
SV 13,2 12,8 14,6 12,6 13,0 11,1
Sp 2,0 3,3 10,2 5,5 3,7 3,8
KrF 1,8 2,4 1,8 1,4 1,5 1,8
Venstre 3,1 3,0 3,4 3,6 3,7 2,7
MDG 5,1 4,9 4,5 6,6 3,8 3,9
Rødt 5,9 6,2 8,3 7,7 10,0 6,9
Andre 10,9 10,1 4,0 5,5 7,5 8,2
R + SV + MDG + Ap + Sp 50,8 51,1 59,6 55,0 52,9 47,3
Frp + H + KrF + V 38,3 38,8 36,3 39,5 39,6 44,5
Sp + KrF + V 6,9 8,7 15,4 10,5 8,9 8,3

Tromsø leverte ved kommunevalget 2023 38 438 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Troms fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner