Poll of polls

Norstat: H og V i null i kommunevalg

illustrasjon

Publisert 4. februar 2023. Sist endret 4. februar 2023.

Fakta om målingen
Norstat for NRK / Aftenp.
OEEV
Ap21,2-2,1-0,4
H28,51,72,6
Frp8,90,4-2,4
SV7,81,00,9
Sp8,1-1,1-0,1
KrF4,81,90,8
V4,40,5-0,6
MDG5,2-0,41,0
R4,7-1,11,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 995 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget og kommunevalget nasjonalt – Norstat for NRK og Aftenposten – 2. januar 2023.

Takk til kommentator Tone Sofie Aglen for innsyn i bakgrunnsmaterialet.

1) Barometertall Stortinget (kommunevalget) iht Norstat:

a. Ap 17,5 (21,2)

b. H 31,0 (28,5)

c. Frp 14,5 (8,9)

d. SV 8,8 (7,8)

e. Sp 5,4 (8,1)

f. KrF 3,5 (4,8)

g. V 4,9 (4,4)

h. MDG 4,0 (5,2)

i. R 6,0 (4,7)

2) Jon Aabyes beregning iht lokale målinger i kommuner som dekker 57 pst av stemmene i K-2019 (kommunevalg februar for Norstat for NRK og Aftp):

a. Ap 20,9 (21,2)

b. H 29,1 (28,5)

c. Frp 10,8 (8,9)

d. SV 7,1 (7,8)

e. Sp 6,6 (8,1)

f. KrF 3,7 (4,8)

g. V 4,5 (4,4)

h. MDG 4,2 (5,2)

i. R 5,3 (4,7)

3) Takk til Gabriel Steinsbekk som har gransket bakgrunnstallene. Tekst og observasjoner i pkt 4 flg. skal krediteres Gabriel.

4) Lojalitet stortingsmålingen mot S-21 (lojalitet kommunemålingen mot K-19 i parentes):

a. Ap: 54 (60)

b. H: 90 (82)

c. Frp: 81 (60)

d. Sp: 36 (41)

e. SV: 73 (73)

f. KrF: 75 (67)

g. V: 59 (50)

h. MDG: 72 (51)

i. R: 67 (51)

5) Begge regjeringspartiene har høyere lojalitet på spørsmål om kommunevalg, noe som ikke er så overraskende gitt forskjellen i oppslutning på de to målingene.

6) Frp og MDG har klart lavere lojalitet på spørsmål om kommunevalg. Dette så vi også tydelige trekk av i januar-målingene med samme oppdragsgivere.

7) Ap har falt 10 prosentpoeng i lojalitet på stortingsspørsmål fra januar og 6 pp på spørsmål om kommunevalg. Tilsvarende tall for Sp er hhv. 3 pp og 14 pp.

8) Når det gjelder overgangene mellom Ap og H, er disse 75.000 i nettotap for Ap på spørsmål om stortingsvalg, men «kun» 34.000 på kommunevalg.

9) Bytteforholdet med de andre rødgrønne partiene er også interessant hos statsministerens parti. Både tapet til SV+R og hentingen fra Sp+MDG er klart større på spørsmål om kommunevalg enn på spørsmål om stortingsvalg.

10) Flere tidligere Høyre-velgere sier i dag at de er usikre på hva de vil stemme dersom det var kommunevalg enn tilsvarende på stortingsvalg (altså flere gjerdesittere på kommunevalg). 10 pst av H-velgerne fra K-19 er på gjerdet på spørsmål om kommunevalg mot 5 pst på stortingsspørsmål.

11) I tillegg har Høyre klar henting fra Venstre på stortingsvalg, men går i null på kommunevalg.

a. Stortingsvalget: H mottar 29.000 fra V og gir 6.000. H netto +23.000, som svarer til nesten ett pp (30.000 = 1 pp).

b. Kommunevalget: H og V gir og mottar 9.000 til hverandre.

12) Senterpartiet har også tydelige forskjeller i hvor velgerne vandrer, avhengig av hvilket valg Norstat spør om:

a. På spørsmål om stortingsvalg taper Sp 21 pst brutto til H+Frp, mens dette synker til 11 pst brutto på spørsmål om kommunevalg.

b. Tilsvarende øker Vedums bruttotap til Ap+SV+R fra 6 pst til 12 pst fra stortings- til kommunevalg.

13) Råtall stortingsmålingen (kommunespørsmål i parentes):

a. Ap: 16,5 (22,3)

b. H: 35,2 (30,9)

c. Frp: 10,8 (9,1)

d. Sp: 4,7 (7,1)

e. SV: 9,8 (9,1)

f. KrF: 4,0 (4,7)

g. V: 5,1 (4,4)

h. MDG: 4,2 (4,4)

i. R: 5,5 (5,1)

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H