Poll of polls

Lojalitetspluss for Ap+Sp

illustrasjon

Publisert 30. januar 2023. Sist endret 30. januar 2023.

1) Vi legger nå frem årets første samlematrise, som bygger på snittet av bakgrunnstallene i seks av syv nasjonale stortingsmålinger i årets første måned. Tusen takk til redaktører og kommentatorer mfl. som generøst gir oss innsyn i bakgrunnsmaterialet.

2) Landsmålingene i januar ble publisert fra 3. til 13. januar.

Eventuelle velgerbevegelser etter medio januar på spørsmål om stortingsvalg vil vi først få kunnskap om når målingene primo februar publiseres.

3) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk som har utarbeidet tabellene og teksten i pkt. 4 flg.

4) Størst framgang mot desember har de to regjeringspartiene, med +1,7 prosentpoeng for Arbeiderpartiet og +0,8 prosentpoeng for Senterpartiet. Dette er den første måneden med framgang for Ap siden april 2022.

5) Det er først og fremst klart økt lojalitet som løfter Ap (+7,1 pp) og Sp (+6,5 pp). Dette så vi allerede på årets første måling for NRK og Aftenposten, så der fanget Norstat en reell endring i opinionen.

Denne lojalitetsøkningen betyr at i overkant av 80.000 velgere fra stortingsvalget har vendt tilbake til regjeringspartiene fra desember til januar.

6) I nettotall taper Ap ca. 20.000 velgere mindre både til andre partier og til hjemmesittergruppen. Tapet til Høyre øker marginalt fra 94.000 i desember til 97.000 i januar, mens tapet til SV går klart ned fra 30.000 til 7.000. Det er altså ikke til hovedmotstanderen på høyresiden, men til budsjettpartneren på venstresiden, at Støre begynner å tette lekkasjen. Dette ser vi også på at Arbeiderpartiets samlede nettotap til borgerlig side kun synker marginalt fra 114.000 forrige måned til 111.000 denne måneden, tross en oppslutningsframgang på nesten to prosentpoeng.

7) For Senterpartiets del handler framgangen i januar om klart mindre tap til Høyre (ned fra 68.000 til 49.000) og til Rødt (ned fra 24.000 til 10.000). Vedum har altså lyktes bedre med å senke lekkasjen til borgerlig side enn Støre.

8) Det er Høyre og Rødt som har den største nedgangen i oppslutning fra desember til januar med hhv. -1,2 og -1,1 prosentpoeng. For Høyres del handler dette om mindre henting fra Sp og økende tap til Andre-gruppen. For Rødt handler det om mindre henting fra Sp.

9) Nettoovergangene mellom blokkene har gått ned fra 219.000 til 199.000 i borgerlig favør, som først og fremst skyldes den lavere overgangen fra Sp til H.

10) Lojaliteten blant partiene har generelt økt i januar, noe som fører til at bruttoovergangene mellom alle partier har gått klart ned fra 639.000 i desember til 580.000 i januar. Med andre ord var det klart mindre «bevegelser» blant velgerne i starten på det nye året enn i slutten av det forrige.

Snitt av seks målinger i januar der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 19,1
H 31,0
Frp 12,7
Sp 6,1
SV 8,6
KrF 3,3
V 4,2
MDG 3,7
R 6,3

Lojalitet mot stv 2021

Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 55,2 48,1 52,5 56,8 56,9 58,0 61,2 65,7 65,6 68,0 65,2 68,5 72,4 85,1 89,7 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 85,8 84,7 86,3 84,2 82,7 84,0 85,1 84,0 87,4 89,2 88,8 87,8 87,7 90,2 92,6 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 72,2 69,7 73,5 74,1 75,6 78,2 81,8 73,7 78,3 76,7 73,1 77,6 77,4 83,6 84,9 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 36,7 30,2 31,9 34,2 36,2 36,8 41,7 41,6 44,2 46,0 51,0 60,6 68,6 83,9 90,2 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 69,0 71,1 69,5 72,8 66,4 73,1 75,0 71,0 69,8 65,8 75,1 80,2 82,0 83,1 90,6 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 70,9 68,3 72,0 66,2 68,9 72,2 74,4 73,6 67,4 71,6 70,2 73,0 70,4 74,6 78,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 58,4 64,6 58,5 55,9 61,3 60,8 59,5 66,0 62,0 63,7 65,3 66,5 71,2 82,8 86,3 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 59,3 59,4 58,2 59,6 58,7 62,5 63,4 63,2 59,0 55,7 62,1 72,6 67,4 75,6 83,4 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 73,2 71,8 76,0 72,6 75,5 72,8 74,3 71,2 78,6 77,9 87,5 84,8 79,4 82,5 92,9 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 55,2 0,6 0,8 3,3 8,0 0,9 1,2 4,3 1,4 0,5 7,6
H 12,8 85,8 10,1 12,6 1,1 11,9 19,3 2,0 1,9 0,5 15,4
Frp 1,1 3,8 72,2 6,4 0,0 0,9 0,7 1,0 0,7 5,8 6,8
Sp 0,8 0,2 0,2 36,7 0,4 0,0 0,4 0,4 0,8 0,5 2,2
SV 3,2 0,2 0,0 2,0 69,0 0,0 1,1 11,9 7,1 0,0 2,5
KrF 0,2 0,1 0,0 0,7 0,0 70,9 1,5 0,4 0,0 0,5 0,7
V 1,0 0,6 0,0 0,4 1,5 2,2 58,4 2,2 2,1 0,0 2,5
MDG 0,8 0,1 0,0 0,3 3,0 0,0 1,1 59,3 0,3 2,3 2,6
R 2,3 0,6 0,4 2,8 4,6 0,0 1,0 4,3 73,2 2,7 3,4
Andre 0,8 1,4 6,1 3,2 0,4 2,3 0,0 0,5 1,7 71,1 2,6
Gjerdesittere 21,9 6,8 10,6 31,6 12,0 11,3 15,4 13,5 11,0 16,1 53,6

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 97 000 6 000 -7 000 7 000 1 000 7 000 1 000 16 000 5 000
H -97 000 -12 000 -49 000 -2 000 -13 000 -23 000 -2 000 1 000 8 000
Frp -6 000 12 000 -25 000 0 -1 000 -1 000 -1 000 0 15 000
Sp 7 000 49 000 25 000 7 000 3 000 1 000 1 000 10 000 12 000
SV -7 000 2 000 0 -7 000 0 2 000 -7 000 1 000 1 000
KrF -1 000 13 000 1 000 -3 000 0 0 -1 000 0 2 000
V -7 000 23 000 1 000 -1 000 -2 000 0 -1 000 -2 000 0
MDG -1 000 2 000 1 000 -1 000 7 000 1 000 1 000 5 000 -2 000
R -16 000 -1 000 0 -10 000 -1 000 0 2 000 -5 000 -1 000
Andre -5 000 -8 000 -15 000 -12 000 -1 000 -2 000 0 2 000 1 000
Gjerdesittere -172 000 -41 000 -37 000 -127 000 -27 000 -13 000 -21 000 -16 000 -16 000 -17 000
Stemte ikke sist 68 000 137 000 60 000 19 000 22 000 6 000 22 000 23 000 30 000 23 000
Total -237 000 285 000 30 000 -223 000 10 000 -18 000 -10 000 -6 000 46 000 46 000

Netto overganger borgerlige vs opposisjonen

Til/Fra Høyre 149 000
Til/Fra Frp 32 000
Til/Fra KrF 5 000
Til/Fra V 13 000
SUM 199 000
Til/Fra Ap -111 000
Til/Fra Sp -78 000
Til/Fra SV -4 000
Til/Fra MDG -5 000
Til/Fra R -1 000
SUM -199 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus betyr at brgl er i pluss

jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -97 000 -94 000 -100 000 -72 000 -62 000 -67 000 -48 000 -48 000 -55 000 -32 000 -33 000 -37 000 -34 000 -7 000 1 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -111 000 -114 000 -126 000 -86 000 -84 000 -81 000 -62 000 -58 000 -57 000 -43 000 -41 000 -43 000 -40 000 -8 000 5 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

jan.23 Des-22 nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap -7 000 -11 000 -17 000 -14 000 -11 000 -13 000 -18 000 -14 000 -15 000 -15 000 2 000 0 -8 000 -8 000 -7 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp