Poll of polls

Bergen H foran Monica Mælands skjema

illustrasjon

Publisert 27. januar 2023. Sist endret 28. januar 2023.

Fakta om målingen
Respons for Høyre.
OEEV
Ap17,71,1-0,8
H36,46,39,9
Frp7,4-2,6-3,1
SV12,31,52,3
Sp1,3-0,9-1,0
KrF2,80,2-0,6
V6,00,31,0
MDG5,9-2,70,7
R6,0-2,52,0
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – kommunevalg – Respons for Bergen Høyre – opptatt 23–26 januar 2023 – 800 spurte.

1) Respons har inntil nå vektet målinger i Bergen mot kvlg 2019. Byrået har denne gang vektet mot både K-19 og S-21. Respons skriver i oversendelsen til oppdragsgiveren at byrået «heller nå mot» å vekte Bergen mot 2021.

2) Pollofpolls legger derfor ut undersøkelsen som er vektet mot 2021.

3) Bergen styres parlamentarisk med f.t. et byråd i mindretall av Ap+V.

4) Respons Bergen januar 2023 vektet mot S-21 (Respons Bergen januar 2023 vektet mot K-19):

a. R 6,0 (5,3)

b. SV 12,3 (11,6)

c. MDG 5,9 (7,2)

d. Ap 17,7 (15,6)

e. Sp 1,3 (2,0)

f. V 6,0 (5,8) – sterkeste i Bergen siden Sentio/BA juni 2018 med 6,2

g. KrF 2,8 (2,8)

h. H 36,4 (35,4)

i. Frp 7,4 (8,6)

j. Demokr 0,2 (0,2)

k. INP 1,5 (2,0)

l. FP/FNB 0,9 (1,2)

m. Bergenslisten 1,1 (1,5)

n. Pp 0,3 (0,5)

o. Konservativt 0,2 (0,3)

p. Høyres sterkeste kommunevalg i Bergen etter 1945 er 1979 med 39,0. Monica Mælands toppnotering var 2011 med 35,2 pst, som er Høyres nest sterkeste kommunevalg i Bergen i etterkrigstiden.

5) Bergen bystyre 67 representanter iht Respons Bergen jan 2023 vektet mot S-21 (Respons Bergen jan 2023 vektet mot K-19):

a. R 4 (4)

b. SV 8 (8)

c. MDG 4 (5)

d. Ap 12 (10)

e. Sp 1 (1)

f. V 4 (4)

g. KrF 2 (2)

h. H 25 (24)

i. Frp 5 (6)

j. FP/FNB 0 (1)

k. Pp 0

l. Bergenslisten 1 (1) – initiativtaker tidl finansbyråd Trond Tystad (da Ap)

m. INP 1 (1)

n. Frp+H+V: 34 (34) – flertall

o. Frp+H+KrF+V: 36 (36) – flertall

p. H+MDG+V: 34 (35) – flertall

q. Høyre har sistemandatet ved både 19- og 21-vekting. Ap er nærmest til å vinne dette med 19-vekt. SV er nærmest til å ta Høyres sistemandat med 21-vekt.

r. Skulle Ap eller SV hente Høyres sistemandat, skal det lite til før Høyre må forhandle med Bergenslisten eller INP eller FNB/FP for å danne et flertall bak Christine Meyer som evnt byrådsleder 2023–2027.

s. Minimum for å vinne mandat i Bergen iht Respons med 21-vekt er på denne så lav som 1,04.

6) Respons i Bergen januar 2023 med 21-vekt (forrige måling fra Respons i Bergen som var oktober for Bergens Tidende med 19-vekt):

a. R 6,0 (4,8)

b. SV 12,3 (11,7)

c. MDG 5,9 (3,9)

d. Ap 17,7 (18,5)

e. Sp 1,3 (2,6)

f. V 6,0 (5,2)

g. KrF 2,8 (2,9)

h. H 36,4 (34,8)

i. Frp 7,4 (9,8)

7) Uvektet Respons Bergen januar 2023 («råtall»):

a. R 5,4

b. SV 12,7

c. Ap 17,0

d. Sp 1,3

e. V 6,6

f. KrF 2,3

g. H 38,9 (!)

h. Frp 5,3

i. MDG 6,6

j. INP 1,2

8) Respons leverer også vektete tall på undergrupper. Disse med 21-vekt:

a. Antall respondenter i disse undergruppene er klart lavere enn i målingens 800 spurte. Feilmarginene i undergruppene er vesentlig høyere enn for barometeret. Skulle noen av tallene være «påfallende», kan (deler av) forklaringen være statistiske utslag:

b. Menn: R 6 – SV 7 – Ap 16 – Sp 1 – V 6 – KrF 2 – H 41 – Frp 10 – MDG 6.

c. Kvinner: R 6 – SV 18 – Ap 20 – Sp 1 – V 6 – KrF 4 – H 31 – Frp 5 – MDG 5.

d. Under 30 år: R 5 – SV 18 – Ap 11 – Sp 1 – V 9 – KrF 2 – H 36 – Frp 9 – MDG 7.

e. 30–44 år: R 9 – SV 16 – Ap 18 – Sp 1 – V 6 – KrF 4 – H 26 – Frp 8 – MDG 8.

f. 45–59 år: R 3 – SV 10 – Ap 23 – Sp 1 – V 5 – KrF 2 – H 42 – Frp 5 – MDG 3.

g. 60+: R 6 – SV 6 – Ap 18 – Sp 1 – V 4 – KrF 4 – H 42 – Frp 7 – MDG 3.

h. Sentrum: R 7 – SV 16 – Ap 17 – Sp 1 – V 8 – KrF 5 – H 30 – Frp 6 – MDG 8.

i. Fana og Ytrebygda: R 4 – SV 14 – Ap 14 – Sp 2 – V 4 – KrF 1 – H 52 – Frp 4 – MDG 3.

j. Arna og Åsane: R 10 – SV 6 – Ap 26 – Sp 1 – V 5 – KrF 3 – H 30 – Frp 9 – MDG 5.

k. Vest: R 4 – SV 9 – Ap 17 – Sp 1 – V 5 – KrF 2 – H 37 – Frp 12 – MDG 6.

9) Utvekslingen mellom Ap og H avgjør om byrådsleder Rune Bakervik (Ap) får mandat til å styre 2023–2027 eller om utfordrer Christine Meyer (H) overtar:

a. 21-vekt: 14 pst av Ap-velgerne i Bergen i 2021 går til H. 2 pst av H-velgerne til Ap. Det er marginalt bedre for Ap enn snittet på nasjonale stortingsmålinger i januar.

b. 19-vekt: 16 pst av Ap-velgerne i k-19 går til H. H sender null tilbake.

10) Høyre vs Fremskrittspartiet og Bergenslisten:

a. Høyres netto pluss i velgeroverganger mot Frp i Bergen på målingene oktober 2022 og januar 2023 har vært fra pluss 500 til 1000 pluss. I januar 2023 er Høyres netto pluss mot Frp snarere på oppsiden enn nedsiden av 1000.

b. Høyres velgerlekkasje til Bergenslisten har vært rundt 400-500. På 2021-vektingen i januar 2023 er lekkasjen 1,0 pst av høyrevelgerne = +400.

c. Bergenslistens oppslutning:

i. Sentio/BA 6. oktober 2022: 3,1

ii. Respons/BT 18. oktober 2022: 3,0

iii. Respons/H 26. januar 2023: 1,1 (21-vekt) og 1,5 (19-vekt)

11) Gabriel Steinsbekks merknader til målingen:

a. Størst forskjell etter referansevalg har Ap med 2,1 pp høyere oppslutning med 2021-vekting og Frp og MDG med hhv. 1,2 pp og 1,3 pp høyere oppslutning med 2019-vekting. For både Ap og MDG er forskjellen i barometertall i samme «retning» som oppslutningen i referansevalget (Ap hadde høyere oppslutning i 2021 og MDG hadde høyere oppslutning i 2019).

b. For Frp er det motsatt. Partiet fikk dobbelt så stor oppslutning i 2021 som i 2019, men får på denne målingen høyere oppslutning med 2019 som referansevalg. Grunnen er at Frp kun henter 500 velgere fra Andre-gruppen på spørsmål om stortingsvalg (det ble avgitt 5.000 Andre-stemmer ved stortingsvalget i Bergen), men over 6.000 tidligere FNB-velgere på spørsmål om kommunevalg (FNB fikk 25.000 stemmer i Bergen i kommunevalget i 2019).

c. Vektingsvalget får relativt lite å si på forholdet mellom blokkene. Med 2021-vekting oppnår den rødgrønne «stortingsblokken» 43,2 pst, mens dette synker til 41,7 pst med 2019-vekting.

d. Lojalitet med 2021-vekt (2019-vekting i parentes):

i. Ap: 49 (48)

ii. H: 75 (78)

iii. Frp: 51 (50)

iv. Sp: 8 (11)

v. SV: 66 (65)

vi. KrF: 51 (47)

vii. V: 49 (45)

viii. MDG: 47 (40)

ix. R: 62 (75)

x. Størst forskjell i lojalitet har MDG og Rødt, men med motsatt fortegn.

e. Uten velgere som ikke stemte sist 2021-vekt (2019-vekt i parentes):

i. Ap: 18,8 (15,7)

ii. H: 35,6 (34,2)

iii. Frp: 7,9 (9,4)

iv. Sp: 1,4 (2,1)

v. SV: 12,3 (11,0)

vi. KrF: 2,7 (2,7)

vii. V: 5,4 (5,1)

viii. MDG: 5,6 (7,4)

ix. R: 5,8 (6,1)

f. Bytteforholdene mellom de rødgrønne partiene er interessant både i Bergen og i Oslo. På Respons sin måling for Høyre i Oslo i desember så vi at SV vant velgere fra MDG på spørsmål om stortingsvalg, men tapte på spørsmål om kommunevalg. I Bergen er situasjonen motsatt. Bytteforhold er ca. null på spørsmål om stortingsvalg, mens SV vinner velgere på spørsmål om kommunevalg.

g. Høyre har sistemandatet, og SV er nærmest til å ta dette (21-vekt). Det som da blir spesielt interessant er at dersom dette skjer på denne målingen, så oppnår H+Frp+V+KrF «bare» 35 mandater. Da skal det ikke store svingninger til før INPs og Bergenslistens single mandater blir høy-relevante.

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Respons / Høyre 27/1-23 30 32 31 36 21 25 25 29
Respons / BT 18/10-22 30 32 29 36 22 25 26 29
Sentio / BA 6/10-22 28 30 26 33 22 26 25 29
InFact / FP / SV / ÅS 16/9-22 33 35 29 38 20 26 23 29
Respons / BT 8/9-22 31 32 28 35 20 25 23 28
Sentio / BA 30/6-22 28 30 29 34 21 27 25 31
Respons / BT 24/6-22 27 28 25 31 25 29 28 32
Respons / BT 13/5-22 29 31 27 33 22 27 24 29
Respons / Høyre 11/5-22 28 30 27 34 19 25 23 29
Respons / BT 22/2-22 26 27 25 30 26 32 29 35

Bergen 1979-2023

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 InFact / FP / SV / ÅS 16/9-22 Sentio / BA 6/10-22 Respons / BT 18/10-22 Respons / Høyre 27/1-23
Ap 23,6 18,5 17,5 15,1 17,0 18,5 17,7
Høyre 26,5 26,5 27,1 32,8 30,6 34,8 36,4
Frp 9,4 10,5 10,8 12,7 9,9 9,8 7,4
SV 11,4 10,0 10,4 11,1 11,1 11,7 12,3
Sp 5,4 2,3 4,2 1,8 2,6 2,6 1,3
KrF 3,5 3,4 3,5 3,3 2,4 2,9 2,8
Venstre 5,9 5,0 5,0 4,8 4,3 5,2 6,0
MDG 5,3 5,2 5,5 4,6 9,0 3,9 5,9
Rødt 5,8 4,0 3,9 7,6 5,8 4,8 6,0
Andre 3,2 14,6 12,1 6,2 7,3 5,8 4,2
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 40,2 45,5 41,5 43,2
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 53,6 47,2 52,7 52,6
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 9,9 9,3 10,7 10,1

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner