Poll of polls

Frp+H+V på 2011-nivå i Nordre Follo

illustrasjon

Publisert 21. januar 2023. Sist endret 22. januar 2023.

Fakta om målingen
Sentio for H / Frp.
OEV
Ap14,8-3,4
H41,33,6
Frp9,3-1,3
SV7,61,1
Sp2,5-0,2
KrF2,60,1
V7,40,4
MDG6,81,2
R3,10,7
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 500 (gir vanlige feilmarginer).

Sentio leverte første lokale måling i lokalvalgåret 2023 – kommunevalg Nordre Follo – oppdragsgivere Fremskrittspartiet og Høyre – opptatt 11–17 januar – 500 spurte – 329 svarte på spørsmålet om partipreferanse.

Nordre Follo er en sammenslåing av tidligere Oppgård og Ski kommuner.

Østlandets Blad har gjengitt målingen.

1) Målingen med to desimaler for nerdene (kommunestyret iht målingen): Ap 14,82 (7) – Frp 9,32 (5) – H 41,35 (20) – KrF 2,62 (1) – R 3,07 (1) – Sp 2,55 (1) – SV 7,55 (4) – V 7,39 (4) – MDG 6,83 (3) – Pp 2,37 (1) – Sentrum 0,9.

2) Frp vinner sitt femte mandat hårfint foran Rødts andre.

3) Frp+H har flertall med 25/47.

4) Frp, Høyre og Venstre ble målt nær sine resultater i kvlg 2011 (da sum Ski + Oppegård). Se tabellen, beregnet med takk av Jon Aabye.

5) Lojalitet mot kvlg 2019:

a. Ap 55

b. Frp 71

c. H 87

d. KrF 83

e. R 75

f. Sp 29

g. SV 68

h. V 55

i. MDG 52

j. Pp 50

k. Høyres lojalitet på 87 er usedvanlig, gitt kommunevalg. Ingen nøkterne partistrateger kan anta at en slik lojalitet kan bære inn i valget.

6) Ap lekker 12 pst av sine 2019-velgere til H. Høyre sender null tilbake.

7) Sp lekker 14 pst av sine 2019-velgere til H. Høyre sender null tilbake.

8) Gitt også lojaliteten, er Høyre i Nordre Follo (mer enn) fullmobilisert åtte måneder før valget.

9) Sum Ap+Sp har ifølge Sentio tapt 43 pst av sin stemmeandel i k-2019 i Nordre Follo. Fallet for sum Ap+Sp på snittet av nasjonale målinger om kommunevalg fra NRK/Norstat/Aftp og TV2/Kantar i januar er 18 pst.

10) Jon Aabye har f.t. Senterpartiet på landstendens 7,0 i kommunevalget, som bygger på et vektet snitt av målinger i kommuner (Sp 14,4 nasjonalt i k-19). De to nevnte nasjonale målingene har Sp på 9 pst. Lokale målinger om kommunevalg dekker f.t. 57 pst av stemmene i k-2019. Sp fikk 386.350 stemmer i k-2019. I kommunene som er målt, fikk Sp 134.341 stemmer i 2019. Vi har derfor bare inne kommuner som leverte 35 pst av Vedums velgere i 2019, og av de målte kommunene er det få i Senterpartiets kjerneområder.

11) Det vi har av tall i mindre kommuner, kan tyde på at Senterpartiets fall der er noe mindre enn i mellomstore og større kommuner som dominerer blant de som er målt. Se tabellene i vår kommentar 31. desember 2022. Dette kan gi (deler av) forklaringen på hvorfor Sp er sprekere på nasjonale målinger enn på summen av kommuner som er målt.

Nordre Follo 2011–2023

2011: Sum Ski + Oppegård Jan 23 = Sentio for Frp+H

Jan.23 % K-2019 % K-2011 %
Ap 4593 14,8 7284 23,5 8062 28,8
H 12816 41,3 9285 29,9 11709 41,8
Frp 2886 9,3 2585 8,3 2577 9,2
SV 2358 7,6 1670 5,4 1260 4,5
Sp 776 2,5 2201 7,1 442 1,6
KrF 807 2,6 782 2,5 1097 3,9
V 2296 7,4 1888 6,1 1963 7,0
MDG 2110 6,8 3147 10,1 285 1,0
R 962 3,1 933 3,0 287 1,0
A 1428 4,6 1257 4,1 318 1,1
SUM 31032 31032 28000
Ap+Sp+SV+MDG+R 34,8 49,1 36,9
H+Frp+V+KrF 60,6 46,9 62,0
Ap+Sp+SV+R 28,0 39,0 35,9
H+Frp+V 58,0 44,3 58,0
Ap+Sp+SV 24,9 35,9 34,9
Ap+SV 22,4 28,9 33,3
Ap+Sp 17,3 30,6 30,4
H+Frp 50,6 38,3 51,0
H+V+KrF 51,3 38,5 52,7
SV+R 10,7 8,4 5,5

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner