Poll of polls

Ap: Lojaliteten opp – SV-lekkasjen ned

illustrasjon

Publisert 12. januar 2023. Sist endret 12. januar 2023.

1) Snitt seks første landsmålinger januar (snitt de seks tilsvarende kildene i desember):

a. Ap 18,9 (17,8)

b. H 31,2 (31,8)

c. Frp 12,8 (12,3)

d. SV 8,7 (9,0)

e. Sp 6,2 (5,3)

f. KrF 3,1 (3,4)

g. V 4,3 (4,6)

h. MDG 3,7 (3,6)

i. R 6,2 (7,6)

j. Ap+Sp+SV+MDG+R: 43,6 (43,2)

k. Frp+H+KrF+V: 51,4 (52,1)

l. Takk til Jon Aabye for snittberegningen

2) Vi kjenner bakgrunnstallene i fem av seks landsmålinger så langt i januar. Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for observasjoner og tekst:

a. Regjeringspartiene har klart løftet sin lojalitet i januar sammenlignet med desember. +5,8 prosentpoeng for Ap og +6,9 prosentpoeng for Sp. De nesten 13 prosentpoengene samlet utgjør i overkant av 70.000 velgere som har vendt tilbake til Ap+Sp hittil i januar.

b. For Arbeiderpartiets del er det likevel verdt å merke seg at tapet til Høyre samtidig har økt, fra 94.000 til 105.000. Tapet til borgerlig side samlet sett er likt som i desember, på 114.000.

c. Det er med andre ord tapet til de andre rødgrønne partiene som har gått klart nedover, fra minus 44.000 forrige måned til 24.000 nå i januar. Det er først og fremst Arbeiderpartiets nettotap til SV som har sunket. Andelen gjerdesittere har også gått nedover.

d. Senterpartiets tap til sum SV+R+MDG har sunket fra 31.000 til 17.000, og handler nesten utelukkende om langt mindre nettotap til R. Det er likevel mot de borgerlige partiene Sp har tettet igjen mest, hvor netto velgertap har gått fra 96.000 i desember til 76.000 i januar.

e. Vedum taper 18.000 færre velgere til Solberg hittil i januar, sammenlignet med desember.

f. Når det gjelder henting av velgere fra andre partier, så har Arbeiderpartiets tiltrekningskraft på tidligere SV-velgere gått klart opp hittil i januar. Fra brutto 4,2 pst av SVs velgere til 8,3 pst. Sp henter fortsatt svært få respondenter fra andre partier

3) Lojalitetsplusset for Ap er fra 48 i desember til 54 i januar, for Sp fra 30 til 37.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap