Poll of polls

Blå kyst i vest

illustrasjon

Publisert 7. januar 2023. Sist endret 7. januar 2023.

1) Tabellene viser for det første sum målinger på Vestlandet, fra Rogaland til Nordmøre, men minus Bergen, Stavanger og Sandnes. Det omfatter sum målinger i Austevoll og Bjørnafjorden (Norfakta) og Stad (Sentio) og Kinn, Alver, Voss, Jæren, Stord, Kristiansund, Fitjar, Bømlo (alle InFact).

2) Tabellen viser partienes sum oppslutning i disse kommunene i k-2011, k-2019 og iht målingene i 2022. Sum Frp+H scorer over 44 pst i målingene mot 40 pst i k-11.

3) Den andre tabellen viser sum Sunnhordland (Stord + Fitjar + Bømlo) iht InFact tatt opp i desember for Sunnhordland (Stord og Fitjar) og Sunnhordland og Bømlo-nytt (Bømlo). Sum Frp+H scorer der nesten 46 pst iht målingene mot 42 pst i 2011.

4) Vår beregning forutsetter at kommunene leverer samme antall godkjente stemmer som i kvlg 2019.

5) Tusen takk til Jon Aabye for tabellene.

Vestlandet minus Bergen, Stavanger og Sandnes

Austevoll + Kinn + Alver + Voss + Bjørnafjorden + Stad + Stord + Kristiansund + Fitjar + Bømlo + Jæren (Hå+Klepp+Time)

2022 % K-2019 % K-2011 %
Ap 17626 16,1 22983 21,0 21751 22,2
H 25812 23,6 17054 15,6 23589 24,1
Frp 22629 20,7 13757 12,6 15781 16,1
SV 6088 5,6 4324 3,9 2624 2,7
Sp 11100 10,1 19766 18,1 9907 10,1
KrF 9569 8,7 10226 9,3 10761 11,0
V 3915 3,6 5179 4,7 7184 7,3
MDG 2545 2,3 4362 4,0 515 0,5
R 5692 5,2 2878 2,6 724 0,7
A 4518 4,1 8965 8,2 5001 5,1
SUM 109494 109494 97837
Ap+Sp+SV+MDG+R 39,3 49,6 36,3
H+Frp+V+KrF 56,6 42,2 58,6
Ap+Sp+SV+R 37,0 45,6 35,8
H+Frp+V 47,8 32,9 47,6
Ap+Sp+SV 31,8 43,0 35,0
Ap+SV 21,7 24,9 24,9
Ap+Sp 26,2 39,0 32,4
H+Frp 44,2 28,1 40,2
H+V+KrF 35,9 29,6 42,5
SV+R 10,8 6,6 3,4

Sunnhordland

Stord + Fitjar + Bømlo

2022 % K-2019 % K-2011 %
Ap 3178 18,7 4319 25,4 3864 24,7
H 4282 25,2 3309 19,4 4334 27,7
Frp 3527 20,7 2508 14,7 2281 14,6
SV 1153 6,8 798 4,7 500 3,2
Sp 713 4,2 2146 12,6 1047 6,7
KrF 1971 11,6 2195 12,9 2088 13,3
V 644 3,8 675 4,0 802 5,1
MDG 439 2,6 393 2,3 0 0,0
R 448 2,6 366 2,2 117 0,7
A 663 3,9 309 1,8 622 4,0
SUM 17018 17018 15655

Johan Giertsen

Del på Facebook