Poll of polls

Ap+Sp øker lekkasjen til SV+R

illustrasjon

Publisert 15. desember 2022. Sist endret 15. desember 2022.

Stortinget – Respons for VG og Sentio for Nettavisen – 1.000 spurte – publisert 13. og 14. desember 2022.

Takk til VG og Nettavisen – ved Andreas Nielsen og Jørgen Berge – for innsyn i bakgrunnstall.

Vi viser til:

VGs reportasje.

VGs kommentar.

Nettavisens reportasje.

1) Sees bakgrunnstallene i målingene hittil i desember samlet, er – ifølge Gabriel Steinsbekk – tapet for Ap+Sp til borgerlig side omtrent som i november. Regjeringspartienes lekkasje til SV+R er derimot opp. Snittmatrisen november hadde nettotap 48.000 for Ap+Sp til SV+R. Snittet av målingene fra Sentio og Respons har nettotap 75.000.

2) Stortinget iht Respons for VG (Sentio for Nettavisen):

a. Ap 36 (35)

b. H 62 (60)

c. Frp 25 (18)

d. SV 17 (16)

e. Sp 8 (10)

f. KrF 3 (2)

g. V 3 (8)

h. MDG 1 (7)

i. R 14 (13)

3) Hvor er Arbeiderpartiets 2021-velgere iht Respons for VG:

a. 9 pst til R+SV+Sp (3 pst til R + 6 pst til SV + 0,4 til Sp)

b. 23 pst til Frp+H+V (18 pst til H + 3 pst til Frp + 2 pst til V).

c. 1 pst til «andre»

d. 45 pst lojale

e. 22 pst «ikke sikker»

f. Lekkasjen til Frp+H+V er marginalt høyere enn andelen gjerdesittere.

4) Hvor er Arbeiderpartiets 2021-velgere iht Sentio for Nettavisen:

a. 48 pst lojale – både Sentio og Respons har lojalitet Ap under 50

b. 1 pst til Frp

c. 12 pst til H – Erna Solberg sender null tilbake

d. 1 pst til KrF

e. 5 pst til R

f. 4 pst til SV – brutto lekkasje 9 pst til SV+R både hos Respons og Sentio

g. 1 pst til V

h. 1 pst til andre

i. 29 pst «ikke sikker» – mot 22 pst hos Respons

5) Hvor er Senterpartiets 2021-velgere iht Respons for VG:

a. 16 pst til R+SV+Ap (4 pst til R + 3 pst til SV + 9 pst til Ap)

b. 26 pst til Frp+H+KrF (8 pst til Frp + 17 pst til H + 1 pst til KrF)

c. 1 pst til «andre»

d. 25 pst lojale. (3/4 av 2011-velgerne er på gjerdet eller i andre partier)

e. 32 pst «ikke sikker»

6) Hvor er Senterpartiets 2021-velgere iht Sentio for Nettavisen:

a. 10 pst til Ap – bare Høyre tapper Sp mer enn Ap

b. 2 pst til Frp

c. 16 pst til H – omtrent som Respons – H sender null tilbake

d. 4 pst til R

e. 34 pst lojale – 25 pst hos Respons

f. 2 pst til SV – omtrent samme bruttotap for Sp til SV+R som Respons

g. 2 pst til «andre»

h. 30 pst «ikke sikker» – omtrent som Respons med 32

7) Lojalitet mot 2021 iht Respons for VG i desember (Sentio for Nettavisen):

a. R 62 (77)

b. SV 68 (74)

c. Ap 45 (48)

d. Sp 25 (34)

e. V 54 (74)

f. KrF 71 (70)

g. H 82 (89)

h. Frp 70 (66)

i. MDG 52 (55)

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp