Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

ABC/Altinget: Sp ute av Stortinget

illustrasjon

Publisert 30. november 2022. Sist endret 30. november 2022.

Fakta om målingen
Opinion for ABC / AT.
OEV
Ap17,4-8,9
H31,611,2
Frp13,31,7
SV8,10,5
Sp3,5-10,0
KrF3,7-0,1
V3,4-1,2
MDG3,90,0
R9,54,8
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 951 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – Opinion for altinget.no og abcnyheter.no – publisert 30. november 2022 – 951 spurte og svarprosent 67 – opptatt 22–24 november 2022.

Opinion har som vanlig vektet på kjønn, alder og stemmegivning i stv 2021.

Vi viser til:

abcnyheter.no reportasje.

altinget.no reportasje.

altinget.no kommentar ved redaktør Veslemøy Østrem.

1) Målingen (mandater iht pollofpolls mandatberegningsprogram)

a. Ap 17,4 (35)

b. H 31,6 (64)

c. Sp 3,5 (0)

d. Frp 13,3 (27)

e. SV 8,1 (17)

f. R 9,5 (19)

g. V 3,4 (2)

h. MDG 3,9 (2)

i. KrF 3,7 (3)

j. Andre 5,7 (0)

k. Regjeringen Ap+Sp = 20,9 pst og 35 mnd.

l. Frp+H = 44,9 pst og 91 mnd.

m. Mandatberegningen er her.

2) Vi minner om målingers feilmarginer. Vi har f.t. ingen annen måling der Sp er ute av Stortinget. Snittet av de to landsmålingene 30. november er 4,7 for Sp (Norstat/NRK/Aftp og Opinion/ABC Nyheter/Altinget). Etter at de minst syv målingene som gjenstår i år 2022 er publisert, vet vi mer om Senterpartiets nivå.

3) Sum SV+Rødt er hos Opinion større enn Ap i både prosentpoeng (17,6 vs 17,4) og mandater (36 vs 35).

4) Altinget.no skriver at «knapt en av fem» som opplyser at de stemte Sp i fjor, ville gjentatt dette. Lojaliteten synes da å være 20 minus.

5) Laveste lojalitet vi har notert for Sp er knapt 26 hos Norstat for NRK og Aftenposten primo november i år. Da Sp fikk 3,9 hos Norstat for VL i september, var lojaliteten 28. Senterpartiets lojalitet hos Norstat for NRK og Aftenposten 30. november var 35.

6) Mandatberegningsprogrammet forutsetter at partienes frem- og tilbakegang mot stv 2021 er relativt sett den samme i hele landet, dvs. samme endring i prosent (ikke prosentpoeng) i alle 19 valgkretser.

7) Vi kan ikke se bort fra at Sp gjør det relativt sett sterkere i kjerneområder som f.eks. Hedmark, men mandatberegningen tar ikke høyde for det.

8) I Vedums hjemfylke Hedmark er det ifølge vårt mandatberegningsprogram dødt løp mellom Sp og SV om det siste direktemandatet, men SV kniper dette med en margin på 7 (syv) stemmer. Ingen beregning bygget på målinger kan ha slik nøyaktighet, men programmet tildeler i dette tilfellet mandatet til SV.

9) Beregningen for Hedmark med nedbryting av Opinions nasjonale måling er her.

10) Konsekvensen er at Senterpartiet ifølge Opinions måling og vårt mandatberegningsprogram bIir urepresentert i landets nasjonalforsamling.

11) Se også vår kommentar 20. november 2022 om mandat-konsekvenser for Senterpartiet av oppslutning på lav fire og høy tre.

12) Snitt to målinger 30. november – Norstat for Aftp og NRK og Opinion for ABC Nyheter og Altinget: Ap 17,25 (37) – H 30,85 (56) – Frp 13,05 (25) – SV 8,35 (15) – Sp 4,70 (9) – KrF 3,55 (3) – V 4,00 (7) – MDG 3,90 (2) – Rødt 8,40 (15). Takk til Jon Aabye for beregningen.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp