Poll of polls

Støres tap: 126.000 til borgerlige – 17.000 til rødgrønne

illustrasjon

Publisert 25. november 2022. Sist endret 25. november 2022.

1) Snitt bakgrunnstall – snittmatrisen – i november bygger på gjennomsnittet av bakgrunnstallene i åtte av ni nasjonale målinger i årets nest siste måned. Tusen takk til redaktører og kommentatorer mfl. som generøst gir oss innsyn i dette materialet.

2) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk, som skal krediteres både teksten og tabellene. Merk at rundt 30.000 svarer til ca ett prosentpoeng.

3) De største endringene i oppslutning fra oktober er Ap minus 1,4 prosentpoeng og Høyre pluss 1,6 prosentpoeng.

4) De to partienes skjebne henger tett sammen, og baserer seg på at 28.000 flere velgere netto går fra Ap til Høyre i november enn i oktober. Det er i underkant av ett prosentpoeng i oppslutning.

5) Høyre mer enn dobler hentingen fra Frp mot oktober (opp fra 8.000 til 19.000), samtidig som partiet i enda større grad forsyner seg av tidligere hjemmesittere. Erna Solberg vinner 33 pst av de aktiviserte hjemmesitterne i november mot 31 pst i oktober.

6) Arbeiderpartiets nettotap til borgerlig blokk har økt fra 86.000 i oktober til 126.000 i november. Det betyr at Støre mister over fire prosentpoeng i oppslutning over blokkgrensen. Til sammenligning er nettotapet til de andre partiene på rødgrønn side kun 17.000 denne måneden.

7) Rødgrønn sides tap til borgerlig blokk har samlet økt fra 173.000 i oktober til 224.000 netto i november.

8) Brutto overganger mellom alle partiene har også gått klart opp i november, fra 556.000 til 614.000. Legger vi til velgerne fra 2021 som nå sier at de ikke vet hvem de skal stemme på, er det i november nesten 1,1 millioner velgere som ikke holder fast på sitt partivalg fra i fjor.

9) De fire borgerlige partiene til sammen øker sin lojalitet med 9,9 prosentpoeng fra oktober. Det står i klar kontrast til de fem rødgrønne som samlet sett mister 8,0 prosentpoeng i lojalitet.

10) Senterpartiet får for fjerde måned på rad en lojalitet under 40 pst, og tar dermed denne rekorden fra Venstre. Senterpartiets lojalitet på 31,9 pst er så godt som lik den laveste vi har sett for nettopp Venstre på disse samlematrisene (32,1 %).

11) MDG – som lørdag 26. november velger ny leder – går opp fra 3,7 pst i oktober til 3,8 pst i november.

12) MDGs hovedproblem er – som vi har sett helt siden valget i fjor – at partiet ikke i særlig grad trekker til seg velgere fra andre partier. Små positive overganger fra Sp og Ap blir mer enn spist opp av tap til SV, V og H.

Snitt av åtte målinger i november der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 18,2
H 31,2
Frp 13,7
Sp 5,3
SV 8,6
KrF 3,6
V 4,6
MDG 3,8
R 6,2

Lojalitet mot stv 2021

November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 52,5 56,8 56,9 58,0 61,2 65,7 65,6 68,0 65,2 68,5 72,4 85,1 89,7 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 86,3 84,2 82,7 84,0 85,1 84,0 87,4 89,2 88,8 87,8 87,7 90,2 92,6 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 73,5 74,1 75,6 78,2 81,8 73,7 78,3 76,7 73,1 77,6 77,4 83,6 84,9 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 31,9 34,2 36,2 36,8 41,7 41,6 44,2 46,0 51,0 60,6 68,6 83,9 90,2 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 69,5 72,8 66,4 73,1 75,0 71,0 69,8 65,8 75,1 80,2 82,0 83,1 90,6 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 72,0 66,2 68,9 72,2 74,4 73,6 67,4 71,6 70,2 73,0 70,4 74,6 78,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 58,5 55,9 61,3 60,8 59,5 66,0 62,0 63,7 65,3 66,5 71,2 82,8 86,3 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 58,2 59,6 58,7 62,5 63,4 63,2 59,0 55,7 62,1 72,6 67,4 75,6 83,4 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 76,0 72,6 75,5 72,8 74,3 71,2 78,6 77,9 87,5 84,8 79,4 82,5 92,9 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 52,5 0,7 0,4 5,1 4,8 1,5 2,7 3,3 2,5 2,7 7,7
H 13,3 86,3 11,4 13,7 2,0 8,0 15,5 5,3 1,2 3,7 15,8
Frp 2,2 3,3 73,5 6,7 0,5 0,8 1,8 0,2 0,7 7,7 7,5
Sp 0,5 0,3 0,8 31,9 1,1 0,0 0,2 0,0 0,3 1,3 1,3
SV 3,7 0,1 0,0 2,0 69,5 0,0 0,7 9,5 4,1 0,0 4,2
KrF 0,4 0,4 0,3 0,2 0,0 72,0 0,4 0,0 0,0 1,0 1,4
V 1,6 1,1 0,1 0,8 0,7 0,7 58,5 5,7 2,2 0,5 2,4
MDG 0,7 0,1 0,2 1,1 2,5 0,0 1,3 58,2 1,0 0,0 2,6
R 2,2 0,2 0,4 2,7 6,1 0,0 1,2 1,9 76,0 0,9 2,2
Andre 1,5 0,8 4,1 4,2 0,2 1,0 0,5 0,5 1,8 68,0 2,3
Gjerdesittere 21,1 6,7 8,7 31,8 12,8 15,8 17,1 15,6 10,3 14,3 52,7

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 100 000 16 000 -17 000 18 000 1 000 9 000 2 000 14 000 9 000
H -100 000 -19 000 -53 000 -4 000 -7 000 -15 000 -5 000 0 1 000
Frp -16 000 19 000 -24 000 -1 000 0 -2 000 0 0 6 000
Sp 17 000 53 000 24 000 6 000 1 000 3 000 5 000 10 000 16 000
SV -18 000 4 000 1 000 -6 000 0 1 000 -5 000 8 000 0
KrF -1 000 7 000 0 -1 000 0 0 0 0 0
V -9 000 15 000 2 000 -3 000 -1 000 0 -5 000 -1 000 0
MDG -2 000 5 000 0 -5 000 5 000 0 5 000 1 000 1 000
R -14 000 0 0 -10 000 -8 000 0 1 000 -1 000 2 000
Andre -9 000 -1 000 -6 000 -16 000 0 0 0 -1 000 -2 000
Gjerdesittere -165 000 -41 000 -30 000 -128 000 -29 000 -18 000 -24 000 -18 000 -15 000 -15 000
Stemte ikke sist 68 000 140 000 66 000 11 000 37 000 13 000 21 000 23 000 19 000 20 000
Total -249 000 301 000 54 000 -252 000 23 000 -10 000 -1 000 -5 000 34 000 40 000

Netto overganger borgerlige vs rødgrønne

Til/Fra Høyre 162 000
Til/Fra Frp 41 000
Til/Fra KrF 2 000
Til/Fra V 19 000
SUM 224 000
Til/Fra Ap -126 000
Til/Fra Sp -81 000
Til/Fra SV -6 000
Til/Fra MDG -10 000
Til/Fra R -1 000
SUM -224 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -100 000 -72 000 -62 000 -67 000 -48 000 -48 000 -55 000 -32 000 -33 000 -37 000 -34 000 -7 000 1 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -126 000 -86 000 -84 000 -81 000 -62 000 -58 000 -57 000 -43 000 -41 000 -43 000 -40 000 -8 000 5 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

nov.22 Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap -17 000 -14 000 -11 000 -13 000 -18 000 -14 000 -15 000 -15 000 2 000 0 -8 000 -8 000 -7 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap