Poll of polls

Sp ned tusen kommunestyre-representanter?

illustrasjon

Publisert 23. november 2022. Sist endret 23. november 2022.

1) Etter målingen i Trondheim har vi målinger i 39 kommuner publisert fra 3. februar til 21. november. Disse kommunene leverte 1.391.231 stemmer i kommunevalget 2019 = 52 pst av landets 2.682.605 godkjente stemmer. De fleste målingene er fra august og september 2022. Bortsett fra Trondheim, har vi så langt få målinger i større kommuner i Arbeiderpartiets svake periode i oktober og november.

2) Skulle summen av de målte kommunene svare til landstendensen i kommunevalget 2023, blir landsresultatet (i parentes kommunevalget 2019 nasjonalt) – takk til Jon Aabye for beregningen:

a. Ap 23,3 (24,8)

b. H 27,3 (20,1)

c. Frp 11,2 (8,2)

d. SV 7,5 (6,1)

e. Sp 6,9 (14,4)

f. KrF 3,5 (4,0)

g. V 4,7 (3,9)

h. MDG 4,2 (6,8)

i. R 5,1 (3,8)

j. Andre 6,3 (7,9)

3) Landstendensen (i parentes siste nasjonale måling om kommunevalg, Sentio for Marthinsen 21. sept 2022):

a. Ap 23,3 (24,7)

b. H 27,3 (27,1)

c. Frp 11,2 (9,2)

d. SV 7,5 (7,4)

e. Sp 6,9 (6,8)

f. KrF 3,5 (3,8)

g. V 4,7 (3,4)

h. MDG 4,2 (5,7)

i. R 5,1 (8,1)

j. Andre 6,3 (3,8)

4) Skulle resultatet i kommunevalget 2023 svare til vår beregning av landstendensen, vil partiene få slik sum antall representanter i kommunestyrene, forutsatt samme relative endring mot kvlg 2019 i alle kommuner (sum antall representanter kvlg 2019):

a. Ap 2.627 (2.579) – pluss 48

b. H 2.078 (1.488) – pluss 590

c. Frp 982 (701) – pluss 281

d. SV 590 (457) – pluss133

e. Sp 1.248 (2.266) – minus 1.018

f. KrF 374 (411) – minus 37

g. V 347 (264) – pluss 83

h. R 281 (193) – pluss 88

i. Andre 617 (670) – minus 53

j. Beregningen er her.

5) Det kan være unøyaktigheter fordi antall representanter kan være endret i noen kommunestyrer uten at vi har fått kunnskap om det, og det er feilkilder ved både målingene og beregningsmåten.

6) Vi vet f.t. ikke hvor mange lister partiene vil stille. Nivået til INP, Demokratene, Pp og Liberalistene mfl, og i hvor mange kommuner disse partiene vil stille liste, er også usikkert.

7) Gruppen «andre» er derfor vanskelig å anslå. I Aabyes beregning basert på lokale målinger, har sum «andre» 6,3 pst. I de tre siste nasjonale målingene om kommunevalg, har «andre» 5,8 pst (Sentio/Marthinsen i juni), 4,9 pst (Kantar/TV2 september) og 3,8 pst (Sentio/Marthinsen i september).

8) Settes «andre» i Aabyes beregning av landstendens til 4,6 pst (som svarte til sum «andre» i kommunevalget 2015), og de øvrige partiene er uendret, blir antall representanter i kommunestyrene: Ap 2.671 – H 2.104 – Frp 997 – SV 599 – Sp 1.270 (minus 996) – KrF 380 – V 355 – MDG 173 – R 287 – Andre 480.

9) Beregnes antall representanter iht siste nasjonale måling om kommunevalg (Sentio/Marthinsen i september), blir antall representanter: Ap 2.825 – H 2.082 – Frp 815 – SV 596 – Sp 1.237 (minus 1.029) – KrF 422 – V 234 – MDG 253 – R 436 – Andre 416.

10) Enten «andre» i beregningen av landstendens iht lokale målinger settes til 6 pluss eller 4 pluss – eller siste nasjonale måling om kommunevalg legges til grunn – vil Senterpartiet risikere å tape rundt tusen av sine nå over 2.200 representanter i kommunestyrene – med mindre oppslutningen stiger frem mot valget.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp