Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

VG: 244.000 fra rødgrønne til borgerlige

illustrasjon

Publisert 16. november 2022. Sist endret 16. november 2022.

Fakta om målingen
Respons for VG.
OEEV
Ap18,5-1,5-7,8
H32,02,011,6
Frp11,9-1,20,3
SV8,5-1,30,9
Sp6,61,1-6,9
KrF3,30,4-0,5
V5,00,90,4
MDG3,90,20,0
R6,1-0,91,4
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Stortingsvalg – landsomfattende – Respons for VG – opptatt 9–14. november 2022 – 1.000 spurte.

Tusen takk til VG, ved Andreas Nielsen, for innsyn i bakgrunnstall.

Vi viser til:

VGs reportasje.

VGs kommentar.

VGs politiske redaktør.

Gabriel Steinsbekk skal krediteres beregningene i pkt 2, 7 og 8 og teksten i pkt 9. Jon Aabye har utført beregningen i pkt 10.

1) Stortinget iht Respons for VG i november (Respons/VG i oktober):

a. H 60 (54)

b. Ap 35 (40)

c. Frp 22 (23)

d. SV 16 (17)

e. Sp 12 (10)

f. R 11 (13)

g. V 9 (7)

h. MDG 2 (3)

i. KrF 2 (2)

j. Frp+H+KrF+V: 93 (86)

k. Ap taper mer i prosentpoeng mot s-2021 (minus 7,9 pp) enn Sp (minus 7,0 pp).

2) Netto overganger fra rødgrønne til borgerlige iht Respons/VG i november er 244.000.

a. På snittmatrisen så langt i november inkl VG er det 222.000 (snitt oktober 173.000).

b. Rundt 30.000 svarer til ca ett prosentpoeng.

3) Lojalitet iht Respons/VG i november (Respons/VG i oktober) – alle lojalitets- og overgangstall er avrundet til nærmeste hele prosentpoeng:

a. R 72 (77)

b. SV 67 (79)

c. Ap 51 (58)

d. Sp 38 (32)

e. V 59 (49)

f. KrF 71 (63)

g. H 84 (82)

h. Frp 69 (74)

i. MDG 60 (63)

4) Hvor er Arbeiderpartiets 2021-velgere iht Respons/VG i november (Respons/VG i oktober):

a. 51 pst lojale (58 pst)

b. 19 pst ikke sikker – «på gjerdet» (24 pst)

c. 30 pst til andre partier (18 pst)

d. I november er lekkasjen til andre partier høyere enn antall gjerdesittere.

e. Brutto overganger til H: 18 pst i november av Støres 2021-velgere (10 pst i oktober)

f. Netto overganger til H: 135.000 i november (75.000 i oktober)

g. Brutto lekkasje til H i november er 141.000. Antall gjerdesittere er 148.000.

5) Hvor er Senterpartiets 2021-velgere iht Respons/VG i november (Respons/VG i oktober):

a. 38 pst lojale (32 pst)

b. 22 pst gjerdet (33 pst)

c. 40 pst til andre partier (35 pst)

d. Også Sp har flere velgere i lekkasje til andre partier enn på gjerdet.

e. Brutto overgang til H: 16 pst (14 pst)

f. Netto overgang til H: 63.000 (58.000) – null fra H til Sp både i okt og nov.

g. Sum netto overganger fra Ap+Sp til H: 198.000.

6) Høyre er fullmobilisert, som vises ved høy lojalitet (84 pst av Høyres 2021-velgere), lav andel gjerdesittere (8 pst) og massiv henting fra Ap+Sp.

7) Respons/VG uvektet i november (før politisk vekting) – barometertallet i parentes:

a. Ap 16,9 (18,5)

b. H 36,8 (32,0)

c. Sp 4,7 (6,6)

d. Frp 8,8 (11,9)

e. SV 9,7 (8,5)

f. KrF 3,0 (3,3)

g. V 6,6 (5,0)

h. MDG 4,7 (3,9)

i. R 5,8 (6,1)

j. Av respondentene som opplyste stemmegivning i 2021, sa 27 pst at de stemte H. Det var 20 pst. H ble derfor nedvektet.

8) Tas velgere som ikke stemte i 2021 bort, er de største endringene +0,6 for Frp og -0,6 for H.

9) Gabriel Steinsbekks merknader:

a. VG poengterer at begge regjeringspartiene taper mer til andre partier enn til gjerdet, men forholdet er verdt å merke seg: For Arbeiderpartiet er nettotapet til andre partier på 176.000 og til gjerdet 75.000.

b. For Senterpartiet er tilsvarende tall hhv. 140.000 og 80.000.

c. Ser vi på blokkfordelingene for disse overgangene til andre partier, taper Ap 161.000 til borgerlig side og 16.000 til rødgrønn side. Altså ti (!) ganger flere over blokkgrensen. For Senterpartiets del er tilsvarende tall 75.000 og 51.000.

d. KrFs store problem illustreres igjen i denne målingen: De henter kun én respondent inn (fra Ap), men taper 18.000 velgere til Høyre.

e. Sp taper like mye til Andre-partiene som til Frp. Det er Frp som taper flest velgere brutto til Andre, men Listhaug henter også mange tilbake.

10) Fem av de seks kildene for landsmålinger hittil i november hadde også måling i oktober. Snitt disse fem i november (de samme fem i oktober):

a. Ap 18,6 (20,5)

b. H 30,9 (29,2)

c. Frp 13,1 (13,5)

d. SV 8,3 (8,9)

e. KrF 3,7 (3,4)

f. V 4,3 (4,1)

g. MDG 3,8 (3,5)

h. R 6,8 (6,6)

i. Ap+Sp+SV+MDG+R: 43,2 (45,4)

j. Frp+H+KrF+V: 52,0 (50,1)

k. Ap+Sp: 24,3 (26,5)

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger