Poll of polls

Frp: 13 eller 21 - ?

Publisert 13. juni 2011. Sist endret 13. juni 2011.

Fremskrittspartiet varierte på de tre nasjonale kommunevalgmålingene som ble publisert 10. juni fra 13,2 (TV2/TNS Gallup), via 14,9 (Aftenposten/Bergens Tidende/Respons) til 20,6 (VG/InFact).

Siv Jensen
Storting 2021: 11,6 %
S-snitt april: 15,2 %
Kommune 2023: 11,3 %

Hvis vi ser på lokale målinger med kommunevalgspørsmål hvor hele eller deler av intervjuperioden har vært etter 20. mai, er nivåene for Fremskrittspartiet nærmere Gallup og Respons enn InFact - forutsatt vår beregning av landstendens. Se tabell nedenfor.

For Arbeiderpartiet og Høyre er det dødt løp hvis vi holder målingen i Bergen utenfor. Tas Bergen med, er Ap foran. Bergen er atypisk, i den forstand at Ap i Bergen måles i pluss mot 2007 - etter et svakt valg for fire år siden. Ser vi samlet på målingene hittil, er Ap i fall også i større kommuner, men fallet er relativt sett mindre i større kommuner.

Medium og byrå mv for målingene nevnt i tabellen fremgår av poll of polls kommunestyrevalg uke 23.

Lokale kommunevalgmålinger hvor hele eller deler av intervjuperioden har vært etter 20. mai 2011

15 kommuner - alle unntatt Bergen: Tjøme, Lillesand, Nøtterøy, Birkenes, Eigersund, Re, Stokke, Tønsberg, Vågsøy, Os i Hordaland, Bremanger, Flora, Hurum, Stjørdal og Elverum.

Stemmer 07 Stemmer 11 Valg 07 Forholdstall Poll of polls / landstendens
Ap 24144 23026 29,6 0,95 28,2
H 18632 27873 19,3 1,5 28,8
Frp 19815 16283 17,5 0,82 14,4

De samme kommunevalgmålinger - inkludert Bergen

Stemmer 07 Stemmer 11 Valg 07 Forholdstall Poll of polls / landstendens
Ap 52270 53256 29,6 1,02 30,2
H 49561 69042 19,3 1,39 26,8
Frp 43634 34633 17,5 0,79 13,9

Stemmer 07 = Godkjente stemmer for partiene K-2007 i de aktuelle kommuner.
Stemmer 11 = Stemmer for partiene i de aktuelle kommuner, forutsatt (1) sist publiserte måling i kommunene blir valgresultatet, og (2) kommunene leverer samme antall godkjente stemmer i 2011 som i 2007.
Forholdstall = Stemmer 11 dividert med stemmer 07.
Poll of polls fremkommer ved å multiplisere forholdstallet med partiets valgresultat i 2007.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp