Poll of polls

SV mest opp i oktober

illustrasjon

Publisert 29. oktober 2022. Sist endret 29. oktober 2022.

1) Vi legger med dette frem samlematrisen for oktober med snitt bakgrunnstall i syv av månedens åtte stortingsmålinger. Hjertelig takk til Gabriel Steinsbekk, som har utarbeidet både tabellene og teksten i pkt 2 flg.

2) SV gå klart mest fram sammenlignet med september med +1,4 prosentpoeng, mens Rødt (-1,0 pp), Frp (-0,7 pp) V (-0,6 pp) går mest tilbake. (Vi bygger da på snittet av målingene som inngår i samlematrisene i oktober vs september).

3) SV har også den største økningen i lojalitet fra forrige måned (+6,4 pp), mens Venstre har den største nedgangen (-5,4 pp).

4) I tillegg til den økte lojaliteten kommer Lysbakkens vekst fra klart høyere henting fra Ap, som er mer enn doblet fra september.

5) Dessuten har SV nå et positivt henteforhold fra hjemmesittergruppen for første gang siden februar.

6) Rødts nedgang skyldes først og fremst lavere henting fra Sp og SV. I september hentet Moxnes 33.000 velgere fra summen av disse to. Det har sunket til 12.000 i oktober.

7) Frps nedgang har bakgrunn i mindre henting fra Ap og større tap til H. Listhaugs henting fra Vedum øker marginalt.

8) For Venstres del er det i tillegg til den synkende lojaliteten mindre henting fra hjemmesittergruppen som fører til noe svakere oppslutning denne måneden.

9) Netto blokkoverganger har økt litt fra 167.000 til 173.000 i de borgerliges favør. Brutto-overgangene mellom alle partiene holder seg stabilt på 556.000, eller i underkant av 19 pst av alle 2021-velgerne.

10) Arbeiderpartiet taper hele 72.000 velgere til Høyre, som er det høyeste vi har sett på disse samlematrisene. Til sammenligning tapte Ap 85.000 velgere til Sp i desember 2020 (da Sp ble målt til 21,0 pst), som fremdeles er den høyeste enkeltovergangen vi har sett mellom to partier så lenge pollofpolls har hatt denne samlematrisen (fra nov 2019).

11) Senterpartiets lojalitet fortsetter å synke, og ender i oktober på 34,2 pst. Det betyr at Vedum har hatt lojalitet under 40 pst tre måneder på rad, og tangerer dermed Venstres rekord. Den laveste lojaliteten for et enkeltparti som vi har sett på disse samlematrisene var Venstre med 32,1 pst i januar 2021.

12) Andre-gruppen har klar framgang fra september, som først og fremst skyldes økte overganger fra Frp (opp fra 3.000 til 11.000) og fra Sp (opp fra 9.000 til 16.000).

13) MDG har en liten framgang på 0,3 pp, men denne baserer seg nesten utelukkende på økt henting av tidligere hjemmesittere. Dersom disse holdes utenfor, får partiet samme oppslutning som i september. Høyre er partiet som har størst overrepresentasjon av tidligere hjemmesittere, mens Ap er på motsatt side av skalaen.

Snitt av syv målinger i oktober der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 19,6
H 29,6
Frp 13,3
Sp 5,9
SV 9,4
KrF 3,5
V 4,1
MDG 3,7
R 6,4

Lojalitet mot stv 2021

Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 56,8 56,9 58,0 61,2 65,7 65,6 68,0 65,2 68,5 72,4 85,1 89,7 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 84,2 82,7 84,0 85,1 84,0 87,4 89,2 88,8 87,8 87,7 90,2 92,6 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 74,1 75,6 78,2 81,8 73,7 78,3 76,7 73,1 77,6 77,4 83,6 84,9 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 34,2 36,2 36,8 41,7 41,6 44,2 46,0 51,0 60,6 68,6 83,9 90,2 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 72,8 66,4 73,1 75,0 71,0 69,8 65,8 75,1 80,2 82,0 83,1 90,6 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 66,2 68,9 72,2 74,4 73,6 67,4 71,6 70,2 73,0 70,4 74,6 78,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 55,9 61,3 60,8 59,5 66,0 62,0 63,7 65,3 66,5 71,2 82,8 86,3 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 59,6 58,7 62,5 63,4 63,2 59,0 55,7 62,1 72,6 67,4 75,6 83,4 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 72,6 75,5 72,8 74,3 71,2 78,6 77,9 87,5 84,8 79,4 82,5 92,9 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 56,8 1,2 0,7 4,5 3,6 0,8 1,2 2,9 1,6 1,6 7,4
H 10,1 84,2 9,5 12,3 1,3 12,6 17,4 2,1 1,7 2,1 13,3
Frp 1,0 4,1 74,1 6,8 0,1 1,6 0,5 0,0 0,9 5,8 5,7
Sp 0,5 0,0 0,5 34,2 0,4 0,8 0,3 2,0 0,0 0,0 2,5
SV 3,9 0,1 0,0 2,1 72,8 0,7 1,6 8,3 9,0 0,3 4,0
KrF 0,3 0,2 0,3 1,2 0,0 66,2 0,4 0,9 0,0 1,1 1,5
V 1,1 0,9 0,2 0,7 0,8 0,6 55,9 4,9 0,4 0,4 1,6
MDG 0,7 0,0 0,2 0,5 1,8 0,0 0,8 59,6 0,7 0,0 2,9
R 2,2 0,5 0,6 3,2 5,3 0,3 1,8 3,7 72,6 2,3 2,6
Andre 0,5 0,6 4,9 4,0 0,0 2,2 0,2 1,0 0,2 63,7 1,7
Gjerdesittere 23,2 8,3 9,1 30,4 13,9 14,2 19,7 14,5 13,0 22,8 57,1

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 72 000 6 000 -14 000 22 000 1 000 7 000 2 000 15 000 2 000
H -72 000 -8 000 -50 000 -2 000 -13 000 -18 000 -2 000 1 000 1 000
Frp -6 000 8 000 -26 000 0 -1 000 0 1 000 1 000 11 000
Sp 14 000 50 000 26 000 7 000 4 000 3 000 0 13 000 16 000
SV -22 000 2 000 0 -7 000 -1 000 0 -6 000 -1 000 0
KrF -1 000 13 000 1 000 -4 000 1 000 0 -1 000 0 1 000
V -7 000 18 000 0 -3 000 0 0 -5 000 2 000 0
MDG -2 000 2 000 -1 000 0 6 000 1 000 5 000 3 000 1 000
R -15 000 -1 000 -1 000 -13 000 1 000 0 -2 000 -3 000 -2 000
Andre -2 000 -1 000 -11 000 -16 000 0 -1 000 0 -1 000 2 000
Gjerdesittere -182 000 -50 000 -31 000 -123 000 -32 000 -16 000 -27 000 -17 000 -18 000 -24 000
Stemte ikke sist 65 000 118 000 51 000 22 000 35 000 13 000 14 000 26 000 23 000 15 000
Total -230 000 231 000 32 000 -234 000 38 000 -13 000 -18 000 -6 000 41 000 21 000

Netto overganger rødgrønne vs borgerlige

Til/Fra Høyre 125 000
Til/Fra Frp 30 000
Til/Fra KrF 5 000
Til/Fra V 13 000
SUM 173 000
Til/Fra Ap -86 000
Til/Fra Sp -83 000
Til/Fra SV -1 000
Til/Fra MDG -7 000
Til/Fra R 4 000
SUM -173 000

Arbeiderpartiets utveksling mot borgerlige

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -72 000 -62 000 -67 000 -48 000 -48 000 -55 000 -32 000 -33 000 -37 000 -34 000 -7 000 1 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -86 000 -84 000 -81 000 -62 000 -58 000 -57 000 -43 000 -41 000 -43 000 -40 000 -8 000 5 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets utveksling mot Ap

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

Okt-22 sep.22 aug.22 jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap -14 000 -11 000 -13 000 -18 000 -14 000 -15 000 -15 000 2 000 0 -8 000 -8 000 -7 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV