Poll of polls

Ap størst i 6 av 19 fylker – ?

illustrasjon

Publisert 28. oktober 2022. Sist endret 28. oktober 2022.

Alle åtte nasjonale stortingsmålinger i oktober er nå publisert.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt september 20,0 28,8 14,0 8,1 5,9 3,5 4,7 3,5 7,5 4,2
Snitt oktober 19,6 29,2 13,5 9,1 6,0 3,5 4,2 3,8 6,6 4,6
Endring -0,4 0,4 -0,6 1,0 0,2 0,1 -0,5 0,3 -0,9 0,5
Sterkeste 22,6 30,5 14,4 10,1 6,9 4,0 5,1 4,9 8,1 6,1
Svakeste 18,0 26,1 12,3 7,2 5,2 2,9 3,4 2,9 5,4 3,4
Sprik 4,6 4,4 2,1 2,9 1,7 1,1 1,7 2,0 2,7 2,7

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i september og i oktober.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Verian / TV2 -1,4 -1,7 0,1 -1,2 2,1 0,0 -0,1 0,5 -0,1 1,6 4/10-2022
Norstat / NRK / Aftenp 0,3 -3,2 1,8 1,7 -0,2 0,3 -1,9 -0,3 0,2 1,3 5/10-2022
Respons / VG 0,2 -0,2 0,4 0,9 -0,5 -0,4 -0,8 0,2 0,5 -0,3 11/10-2022
Opinion / DA / FF / ANB 1,1 1,9 2,6 -1,3 -0,7 0,7 -1,1 -0,1 -3,2 0,0 11/10-2022
Norfakta / Nat. / KK 1,3 1,8 -1,8 0,9 -0,6 -0,1 0,4 -0,6 -0,6 -0,6 15/10-2022
Sentio / NA / Amedia -1,0 2,7 -3,0 1,9 -0,2 -0,6 -1,0 -0,2 -0,4 1,8 20/10-2022
Norstat / VL -2,5 0,7 -2,3 1,3 2,1 -0,4 0,8 1,6 -1,6 0,5 26/10-2022
Ipsos / Dagbladet -1,3 1,1 -2,4 3,8 -0,8 1,0 -0,3 1,5 -2,0 -0,7 27/10-2022
Snitt disse målingene -0,4 0,4 -0,6 1,0 0,2 0,1 -0,5 0,3 -0,9 0,5

1) Snitt åtte målinger oktober (snitt seks målinger med alle eller de fleste av respondentene etter at budsjettforslaget ble lagt frem):

a. Ap 19,6 (19,6)

b. H 29,2 (29,7)

c. Frp 13,5 (13,2)

d. SV 9,1 (9,4)

e. Sp 6,0 (5,9)

f. KrF 3,5 (3,5)

g. V 4,2 (4,2)

h. MDG 3,8 (3,9)

i. R 6,6 (6,3)

2) Gruppen «andre» vokser – månedssnitt for sum «andre»:

a. August: 3,83

b. September: 4,11

c. Oktober: 4,61

d. «Andre» vokser i hovedsak pga. høyere overganger fra Frp og Sp.

3) Sammenlignes snittet i oktober med september, er SV mest opp med +1 pp. Rødt er mest ned med -0,9 pp. Vi skal komme tilbake til disse endringene når vi i helgen skal legge ut samlematrisen for oktober.

4) Tabellen under angir snittet i oktober brutt ned på fylkene for Høyre og Arbeiderpartiet. Forutsetningen for nedbrytingen – at partiene har samme relativ frem- eller tilbakegang i alle fylkene – er upresis, bl.a. fordi Høyre normalt har relativt størst vekst der partiet scoret under landsresultatet på 20 pst i 2021, og relativt sett mindre vekst der partiet fikk mer enn 20 pst i valget i fjor.

5) Tross feilkildene, kan nedbrytingen gi en antydning om nivåene i fylkene. Arbeiderpartiet er iht nedbrytingen størst i 6 av 19 valgkretser – Telemark, Troms, Oppland, Hedmark, Nord-Trøndelag og Finnmark. Nedbrytingen gir uavgjort Ap vs Høyre i Sogn og Fjordane. Høyre er iht nedbrytingen størst i 12 valgkretser.

6) Senterpartiets snitt gir et fall fra 28 mandater i stv 2021 til 11 i oktober 2022. Disse 11 fordeler seg slik:

a. Østfold 0

b. Akershus 1

c. Oslo 0

d. Hedmark 1

e. Oppland 1

f. Buskerud 1

g. Vestfold 0

h. Telemark 0

i. Aust-Agder 0

j. Vest-Agder 0

k. Rogaland 0+1

l. Hordaland 0+1

m. Sogn og Fjordane 1

n. Møre og Romsdal 1

o. Sør-Trøndelag 1

p. Nord-Trøndelag 1

q. Nordland 1

r. Troms 0

s. Finnmark 0

t. Statsrådene Mehl og Borch taper sine mandater.

u. Statsråd Toppe og parlamentarisk nestleder Pollestad taper direktemandatene, men vinner utjevning.

v. Statsrådene Vedum, Borten Moe og Gjelsvik beholder sine direktemandater.

i. For Gjelsvik er mandatet marginalt. Mandatberegningsprogrammet tildeler Sp 3,9 pst i Akershus iht snittet i oktober. Gjelsviks margin for å beholde sistemandatet er 220 stemmer.

ii. Borten Moe har også en smal margin i Sør-Trøndelag – 936 stemmer iht mandatberegningsprogrammet.

w. Beregningen er her.

Snitt oktober 2022 nedbrutt

H Ap Diff.
Akershus 39,3 19,2 20,1
Hordaland 35,1 16,9 18,2
Rogaland 34,3 16,7 17,6
Oslo 33,8 17,1 16,7
Vestfold 35,9 20,1 15,8
Vest-Agder 30,5 15,5 15,0
Aust-Agder 29,0 18,3 10,7
Buskerud 31,6 21,1 10,5
Møre og Romsdal 23,3 15,0 8,3
Østfold 26,8 22,7 4,1
Sør-Trøndelag 23,6 22,2 1,4
Nordland 21,9 21,4 0,5
Sogn og Fjordane 19,7 19,7 0,0
Telemark 22,5 23,0 -0,5
Troms 19,3 20,2 -0,9
Oppland 17,9 26,1 -8,2
Hedmark 15,2 24,7 -9,5
Nord-Trøndelag 15,2 25,0 -9,8
Finnmark 9,8 23,4 -13,6
SUM 29,19 19,57 9,6

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2021 48 89 92 79 87 8 3 36 57 60 65 47 68 44
S-2017 49 79 87 76 84 1 1 45 72 80 80 61 88 53
S-2013 55 72 82 75 84 0 1 48 77 87 86 67 96 57
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
Oktober 2022 38 66 69 52 60 12 3 53 77 80 85 64 88 61
September 2022 38 64 67 52 60 14 2 52 78 81 86 63 89 60
August 2022 40 66 69 54 62 12 3 52 77 80 85 63 88 60
Juli 2022 43 70 72 56 64 11 2 52 76 78 84 62 86 60
Juni 2022 42 71 73 57 65 11 2 49 75 77 83 59 85 57
Mai 2022 45 72 75 61 70 11 2 49 72 75 81 61 84 58
April 2022 46 73 75 61 70 11 2 50 72 74 81 61 83 59
Mars 2022 46 75 78 64 72 14 2 47 67 70 75 58 78 55
Februar 2022 41 73 75 58 66 16 2 47 68 70 76 57 78 55
Januar 2022 42 76 79 63 71 12 3 46 67 70 75 57 78 54
Desember 2021 43 80 82 65 74 11 2 44 65 67 74 55 76 53
November 2021 48 87 89 73 81 10 3 39 59 61 67 49 69 47
Oktober 2021 48 90 92 77 85 9 3 37 57 59 65 47 67 45
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap