Poll of polls

Er Bergen Høyre overvurdert?

Publisert 19. oktober 2022. Sist endret 19. oktober 2022.

Fakta om målingen
Respons for BT.
OEEV
Ap18,53,60,0
H34,8-0,68,3
Frp9,8-0,1-0,7
SV11,7-0,61,7
Sp2,61,00,3
KrF2,90,8-0,5
V5,21,20,2
MDG3,9-2,8-1,3
R4,8-2,70,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalg – Bergen – Respons for Bergens Tidende – publisert 18. oktober 2022.

Vi viser til:

BTs reportasje.

BTs kommentar.

Tusen takk til Bergens Tidende for innsyn i bakgrunnstall.

1) Bergen bystyre iht målingen – 67 repr – 34 gir flertall (Respons/BT september).

a. Ap 12 (10)

b. H 23 (24)

c. Frp 7 (7)

d. SV 8 (9)

e. Sp 2 (1)

f. KrF 2 (1)

g. V 4 (3)

h. MDG 3 (5)

i. R 3 (5)

j. Bergenslisten 2 (1) – etablert av tidligere finansbyråd Trond Tystad (Ap)

k. INP 1 (1)

l. Frp+H+V = 34 (flertall)

m. Frp+H+KrF+V = 36 (flertall)

n. Ap+SV+Sp+MDG+R = 28 (mindretall – 30 i forrige måling fra samme kilde)

2) Det rødgrønne minus mot september skyldes at Rødt og MDG er ned:

a. Respons/BT i oktober noterte Rødt til 4,8 mot 4,9 i K-2019 og 5,8 i 2021.

b. Respons/BT i oktober noterte MDG til 3,9 mot 9,9 i K-2019 og 5,3 i 2021.

3) Uvektete råtall (barometertallene):

a. Ap 19,3 (18,5)

b. H 41,0 (34,8) – !

c. Frp 6,0 (9,8)

d. Sp 1,4 (2,6)

e. SV 11,6 (11,7)

f. KrF 2,4 (2,9)

g. V 6,7 (5,2)

h. MDG 3,4 (3,9)

i. R 5,3 (4,8)

4) Velgere som ikke stemte i 2019 er tatt ut av målingen:

a. Ap 17,6

b. H 35,9

c. Frp 9,2

d. Sp 2,7

e. SV 11,2

f. KrF 2,8

g. V 4,8

h. MDG 4,4

i. R 5,0

5) Målingen med 2021-stemmetall (2019-stemmetall er grunnlaget for målingen):

a. Ap 18,7

b. H 36,0

c. Frp 9,7

d. Sp 1,9

e. SV 13,2

f. KrF 3,1

g. V 5,7

h. MDG 2,8

i. R 5,1

j. Takk til Gabriel Steinsbekk for beregningene i pkt 3–5.

6) Lojalitet mot kvlg 2019 (Respons/BT i september):

a. R 58 (61)

b. SV 70 (62)

c. Ap 51 (47)

d. Sp 23 (12)

e. V 49 (63)

f. KrF 56 (43)

g. H 81 (83)

h. Frp 65 (64)

i. MDG 26 (43)

7) Er dette en stang inn-måling for Høyre? jf spørsmålet om mulig overvurdering i tittelen:

a. Høyres lojalitet er høy.

b. Erna Solbergs partifeller henter fra så godt som alle partiene (også solid henting fra Rødt og MDG).

c. Høyres netto henting fra andre partier er 16.500 av 120.000 stemmer som ble avgitt på andre partier enn Høyre i k-2019. Å forsvare slik henting frem mot valget er krevende.

d. Høyre fikk 20 pst i Bergen i k-2019. Av respondentene som opplyste om stemmegivning i 2019, sa 32 pst at de stemte Høyre. Et antall FNB-velgere sier trolig til meningsmålerne at de (uriktig) stemte Høyre i 2019. Det kan f.eks. skyldes feilerindring eller forveksling med stemmegivningen i 2021.

e. Om FNB-velgerne fra 2019 vil stemme i neste års valg, og hvis ja hvordan disse stemmene blir fordelt, er en usikkerhet ved Høyres oppslutning i Bergen.

f. Om ikke målingen er stang inn, så skal mye lykkes for Bergen Høyre for å forsvare så sterke tall som hos Respons/BT i oktober.

8) Gabriel Steinsbekks merknader til målingen for Høyre på 34,8:

a. Jeg klarer ikke å bestemme meg for om dette er en stang-inn måling for Høyre eller en reell stemningsbølge. Råtall på 41 og klar nedvekting til barometertall 34,8. Også underrepresentert blant hjemmesitterne (!). Så ser jeg også at Høyre henter 10 pst eller mer (netto !) av velgerne fra alle andre partier enn SV (som de taper minimalt til).

b. At partiet også øker med 2021-vekting betyr at FNB-faktoren er mindre enn man skulle tro for Høyre. FNB-velgerne er langt mer utslagsgivende for Tystad og Bergenslisten, som blir nesten halvert med 2021 som referansevalg.

c. Samtidig er det fortsatt slik at Respons kun finner 23 tidligere FNB-velgere, som utgjør 3,6 pst av grunnlaget for målingen (mot 16,7 pst i det faktiske valget i k-2019). Av disse 23 er det igjen kun 17 som oppgir partipreferanse dersom det var valg i morgen. To av disse enkeltrespondentene utgjør hele 2.100 velgere, og vil alene gi et parti over ett prosentpoeng i oppslutning.

9) Gabriels øvrige merknader:

a. Ap klarer nesten å holde nivået fra 2019 pga. henting fra FNB, Sp og tidligere hjemmesittere. Samtidig er netto-tapet til Høyre nesten doblet fra forrige BT-måling i september, og er i overkant av to prosentpoeng i oppslutning (3.300 velgere). Tapet til SV og R er gått litt ned.

b. Rødt og MDG er partiene som går mest ned fra målingen i september. For Rødts del kommer det av at de henter mindre fra Ap, taper mer til SV, henter færre hjemmesittere, og ikke henter tidligere FNB-velgere.

c. MDG har et stort lojalitetsproblem, og konkurrerer med Sp om å ha den klart laveste lojaliteten blant stortingspartiene med kun 26 pst. Det er ned 18 pp fra september. Ellers er det interessant å merke seg at MDGs tap til Høyre har blitt firedoblet siden forrige måned.

d. Venstre gjør en relativt sterk måling, som først og fremst kommer av en tredoblet henting fra MDG.

e. Frp har hatt tre bergensmålinger på rad hvor de snuser på 10-tallet, som igjen baserer seg på henting fra FNB.

f. Bergenslistens 12 respondenter kommer i hovedsak fra Høyre og Ap (tre fra hver) og fra FNB (to respondenter). Samtidig er det interessant å merke seg at R, Sp, V og MDG alle mister én respondent til Tystad.

g. «Svingen» fra de rødgrønne dersom vi holder oss til nasjonal fordeling (Ap+SV+Sp+MDG+R) over til de borgerlige (H+Frp+KrF+V+Andre-partiene) er på 7 prosentpoeng fra 2019-valget til denne målingen i BT. Dersom vi ser på de direkte overgangene mellom partiene på 7.500 velgere i de rødgrønnes disfavør, tilsvarer dette 5 prosentpoeng i rene overganger.

h. Det mest interessante er at det er MDG som taper klart flest til borgerlig side med over 4.500 velgere (eller tre prosentpoeng i oppslutning, først og fremst 1.700 til hver av H og V), mens Ap og R taper i underkant av ett prosentpoeng hver (Ap taper stort til H, men det jevnes litt ut av henting fra FNB, R taper til H og litt til V).

10) Er det mulig å anslå usikkerheten i Bergen knyttet til FNB-velgerne i 2019 (16,7 pst = 25.000 stemmer)? For om mulig å komme nærmere dette spørsmålet, har Gabriel regnet om målingen med en forutsetning om at FNB-velgerne bare gis 50 pst av vekten til de øvrige velgerne i 2019 (dvs at FNB får en base på 12.500 og ikke 25.000). Da blir oppslutningen slik (endring fra det publiserte barometeret i parentes):

a. Ap: 19,6 (+1,1)

b. H: 33,7 (-1,1)

c. Frp: 9,5 (-0,4)

d. Sp: 2,3 (-0,3)

e. SV: 12,7 (+1,0)

f. KrF: 3,1 (+0,2)

g. V: 5,8 (+0,6)

h. MDG: 3,7 (-0,2)

i. R: 5,0 (+0,2)

j. FNB: 0,0 (-)

k. BL: 2,2 (-0,8)

l. INP: 0,7 (-0,4)

m. Andre: 1,8 (+0,1)

n. Ap og SV går da mest opp. Høyre og Bergenslisten går mest ned.

o. Blokkstillingen skifter nesten to prosentpoeng i rødgrønn retning.

p. Beregningen antyder, ikke uventet, at borgerlig side er mest sårbar hvis det f.eks. blir lav valgdeltakelse blant FNB-velgerne fra 2019.

11) Arbeiderpartiet hadde 24 pst av egne 2019-velgere på gjerdet hos Respons/BT i september og 25 i oktober (svarte «ikke sikker» når Respons ringte). Det svarer til 5 pst av de totalt avgitte stemmer i Bergen i k-2019. Lykkes Ap i å mobilisere disse, vil vi se andre tall på målingene i landets nest største by.

12) Høyre hadde til sammenligning 8 pst av egne 2019-velgere på gjerdet hos Respons/BT i september og 10 i oktober. Dette illustrerer at Bergen Høyre allerede er fullmobilisert, motsatt Arbeiderpartiet.

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Respons / BT 18/10-22 30 32 29 36 22 25 26 29
Sentio / BA 6/10-22 28 30 26 33 22 26 25 29
InFact / FP / SV / ÅS 16/9-22 33 35 29 38 20 26 23 29
Respons / BT 8/9-22 31 32 28 35 20 25 23 28
Sentio / BA 30/6-22 28 30 29 34 21 27 25 31
Respons / BT 24/6-22 27 28 25 31 25 29 28 32
Respons / BT 13/5-22 29 31 27 33 22 27 24 29
Respons / Høyre 11/5-22 28 30 27 34 19 25 23 29
Respons / BT 22/2-22 26 27 25 30 26 32 29 35
Sentio / BA 21/2-22 22 24 23 27 24 32 27 35

Bergen 1979-2022

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / BT 8/9-22 InFact / FP / SV / ÅS 16/9-22 Sentio / BA 6/10-22 Respons / BT 18/10-22
Ap 23,6 18,5 17,5 14,9 15,1 17,0 18,5
Høyre 26,5 26,5 27,1 35,4 32,8 30,6 34,8
Frp 9,4 10,5 10,8 9,9 12,7 9,9 9,8
SV 11,4 10,0 10,4 12,3 11,1 11,1 11,7
Sp 5,4 2,3 4,2 1,6 1,8 2,6 2,6
KrF 3,5 3,4 3,5 2,1 3,3 2,4 2,9
Venstre 5,9 5,0 5,0 4,0 4,8 4,3 5,2
MDG 5,3 5,2 5,5 6,7 4,6 9,0 3,9
Rødt 5,8 4,0 3,9 7,5 7,6 5,8 4,8
Andre 3,2 14,6 12,1 4,7 6,2 7,3 5,8
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 43,0 40,2 45,5 41,5
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 51,4 53,6 47,2 52,7
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 7,7 9,9 9,3 10,7

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner