Poll of polls

Mareritt i Bergen

illustrasjon

Publisert 6. oktober 2022. Sist endret 6. oktober 2022.

Fakta om målingen
Sentio for BA.
OEEV
Ap17,01,0-1,5
H30,6-2,04,1
Frp9,92,9-0,6
SV11,1-0,51,1
Sp2,60,10,3
KrF2,4-0,3-1,0
V4,3-1,1-0,7
MDG9,01,53,8
R5,8-2,01,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalg – Bergen – Sentio for Bergensavisen – publisert 6. oktober 2022.

Tusen takk til Bergensavisen for innsyn i bakgrunnstall.

All ære til Bergensavisens Geir Kvile for en poengtert fremstilling av tre undersøkelser; partimåling, byrådsleder-måling og bybane-måling – skrevet med glimt i øyet som preger BA på sitt beste.

Kvile skriver om «marerittuke» for byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Vi låner «mareritt» i tittelen, som her peker på at Bergen kan få fire nye år med et splittet og fragmentert bystyre, med de styringsproblemer det kan føre til for byrådet 2023–2027.

1) Bergen bystyre iht målingen (Respons for BT i september):

a. Ap 12 (10)

b. SV 8 (9)

c. MDG 6 (5)

d. R 4 (6)

e. H 21 (24)

f. Frp 7 (7)

g. KrF 2 (1)

h. V 3 (3)

i. Sp 2 (1)

j. Bergenslisten (tidl finansbyråd Trond Tystad, Ap): 2 (1)

k. Demokratene 0 (1) – mangler etter Sentios måling 47 (!) stemmer på mandat, forutsatt samme antall godkjente stemmer i Bergen som i 2019.

l. Industri- og næringspartiet 0 (1)

2) Blokker av partier iht Sentio for BA i oktober:

a. Frp+H+KrF+V: 33 – mindretall

b. Sum byrådet Ap+MDG+V: 21 – mindretall

c. Venstresiden og Venstre (Ap+MDG+R+SV+V): 33 – mindretall

d. Venstresiden og Sp (Ap+Sp+SV+MDG+R): 32 – mindretall

e. Borgerlige og Sp (Frp+H+KrF+Sp+V): 35 – flertall

f. Venstresiden og Bergenslisten (Ap+Tystad+MDG+R+SV): 32 – mindretall

g. Venstresiden + Bergenslisten + Sp (Ap+Tystad+MDG+R+SV+Sp): 34 – flertall

h. Senterpartiet har i denne perioden i Bergen ikke markert seg som så tydelig rødgrønne som partifellene på Stortinget.

i. Skulle MDG (mot formodning?) skifte side etter valget, vil en koalisjon H+KrF+MDG+V være i mindretall etter denne målingen med 32 representanter. En slik (hypotetisk?) gruppering må ha støtte fra Bergenslisten eller Frp eller Sp.

3) Dødt løp: Kampen om makten er åpen iht Sentio/BA i oktober – som i målingene ellers i Bergen i år. Roger Valhammer (Ap) eller Christine Meyer (H) blir byrådsleder 2023–2027, men elleve måneder før valget er det umulig å peke ut en favoritt.

4) Borgerlige i Bergen:

a. Sum Frp+H+KrF+V scorer lavere enn på nasjonale stortingsmålinger tatt opp i samme tidsrom. Det er en ny bekreftelse på at rødgrønne gjør det skarpere på kommune- enn stortingsspørsmål, kanskje særlig i universitetsbyene.

b. Høyre er størst, men er ned fra 35,4 hos Respons/BT i september til 30,6 hos Sentio/BA i oktober. Partiet har oppnådd +30 i fire kommunevalg i landets nest største by – 1975 (31,8), 1979 (39,0), 1983 (30,4), 2011 (35,2).

5) Lojalitet mot kvlg 2019 iht Sentio/BA (Respons/BT i sept):

a. Ap 52 (47)

b. Frp 68 (64)

c. H 80 (83)

d. KrF 63 (43)

e. R 66 (61)

f. Sp 30 (12)

g. SV 67 (62)

h. V 50 (63)

i. MDG 61 (43)

j. FNB 3 (4)

6) Observasjoner fra Gabriel Steinsbekk:

a. Vi ser at Ap hos BA, som hos BT, taper mye direkte til H. Grunnen til at Høyre hos BA/Sentio ikke når høydene fra Respons-målingen i BT er at partiet ikke henter like mange FNB-velgere. Disse går heller ikke til Frp, og det er derfor all grunn til å anta at de går til Bergenslisten selv om Sentio ikke har skilt ut denne overgangen fra Andre-gruppen.

b. Rødt har også en lavere oppslutning hos BA enn hos BT, som skyldes mindre henting fra Ap og FNB, mens tapet til SV holder seg stabilt.

c. MDGs klart høyere oppslutning hos Sentio (+2,3 pp) handler først og fremst om en lojalitet som er nesten 20 prosentpoeng høyere.

d. Senterpartiet henter det jeg antar er kun én enkelt respondent inn fra andre partier (Ap).

e. Råtallene viser at Høyre og SV er vektet ned, og dette er også de to partiene som tjener mest på at man regner om til 2021-vekting. På den andre siden står MDG, som er vektet klart opp og også synker mest med stortingsvalget som referanse. Det er Ap og H som ser ut til å være mest lastet med tidligere hjemmesittere, og hver av dem faller med i overkant av ett prosentpoeng dersom velgere som ikke stemte i 2019 holdes utenfor.

7) Råtall (barometertall):

a. H 33,3 (30,6)

b. Ap 17,7 (17,0)

c. SV 13,1 (11,1)

d. R 7,9 (5,8)

e. Frp 7,1 (9,9)

f. MDG 6,8 (9,9) – merk oppvektingen

g. V 4,6 (4,3)

h. KrF 3,1 (2,4)

i. Sp 2,5 (2,6)

j. Bergenslisten 1,8 (3,1) – merk oppvektingen

8) Velgere som ikke stemte i 2019 er tatt ut hos Sentio/BA:

a. H 29,3

b. Ap 15,8

c. SV 11,7

d. R 6,4

e. Frp 10,2

f. MDG 9,1

g. V 4,2

h. KrF 3,1

i. Sp 2,3

9) Målingen gitt stemmetall 2021:

a. H 34,1

b. Ap 18,2

c. SV 12,5

d. R 6,1

e. Frp 9,5

f. MDG 5,9

g. V 5,0

h. KrF 3,0

i. Sp 2,4

10) Bybane-undersøkelsen fra Sentio/BA: Velgernes skepsis mot Åsanebanen generelt og Bryggen-traséen spesielt, er iht Sentio større enn i forrige undersøkelse fra samme kilde (desember 2021).

11) Gabriel Steinsbekks observasjoner til bybane-undersøkelsen:

a. Det er ingen partier hvor et flertall av velgerne sier nei til å bygge bybanen. Den største nei-andelen har Frp, men også der er andelen «kun» 44 pst.

b. Det er fem partier hvor størst andel svarer at bybanen bør bygges langs Bryggen: Ap, SV, MDG, V og Rødt. Disse partiene oppnår 33 mandater hos Sentio, og er kun ett unna flertall.

12) Oppfatter bergenserne bybane-saken som «viktig»?

a. Gabriel har delt skalaen på hvor viktig velgerne synes bybane-spørsmålet er: Ikke viktig og viktig (1–3 på BAs skala er «ikke viktig», mens 4–6 er «viktig»).

b. Blant alle velgere er det 55 pst som oppgir ikke viktig, mens 40 pst oppgir bybane-saken som viktig.

c. Fordelingen på partier; «ikke viktig» (parentes viktig):

i. Ap 59 (39)

ii. Frp 52 (49)

iii. H 60 (37)

iv. KrF 69 (33)

v. R 60 (36)

vi. Sp 65 (30)

vii. SV 62 (38)

viii. V 51 (45)

ix. MDG 73 (25)

x. For de mindre partiene vil antall respondenter på denne typen spørsmål være lavt, som gir særlige feilkilder.

13) Arbeiderpartiet og Høyre i Bergen har en felles interesse i å få ned konfliktnivået rundt bybanen. BAs undersøkelse viser at begge partiene har et stort mindretall av egne velgere som anser bybanen som «viktig», som i gitte situasjoner kan bli en risiko for velgertap.

14) Trond Tystads «Bergenslisten» hadde 12 respondenter av 649 som oppga partipreferanse. Disse 12 stammer fra den eldste halvparten av velgermassen.

15) Spørsmålet om målinger i Bergen bør vektes mot 2019 eller 2021 har faglig ingen fasit. Respons og Sentio vekter så langt mot 2019. InFact vekter mot 2021. Partier som skal måle Bergen for å få kunnskap om sin stilling i byen, bør ideelt sett kjøpe både 2019- og 2021-vekting fra byrået som skal utføre undersøkelsen. Det kan gi dypere kunnskap.

16) Hjertelig takk til Gabriel Steinsbekk for beregninger mv. i pkt 6–9 og pkt 11–12.

17) Torsdag 6. oktober 2022 er dramatisk i Bergen av en annen grunn enn Bergensavisens måling. Det er ifølge BA og BT nå flertall i bystyret for mistillit mot byrådet ved leder Valhammer.

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Sentio / BA 6/10-22 28 30 26 33 22 26 25 29
InFact / FP / SV / ÅS 16/9-22 33 35 29 38 20 26 23 29
Respons / BT 8/9-22 31 32 28 35 20 25 23 28
Sentio / BA 30/6-22 28 30 29 34 21 27 25 31
Respons / BT 24/6-22 27 28 25 31 25 29 28 32
Respons / BT 13/5-22 29 31 27 33 22 27 24 29
Respons / Høyre 11/5-22 28 30 27 34 19 25 23 29
Respons / BT 22/2-22 26 27 25 30 26 32 29 35
Sentio / BA 21/2-22 22 24 23 27 24 32 27 35
Sentio / BA 8/12-21 26 28 25 30 26 31 28 33

Bergen 1979-2022

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Sentio / BA 30/6-22 Respons / BT 8/9-22 InFact / FP / SV / ÅS 16/9-22 Sentio / BA 6/10-22
Ap 23,6 18,5 17,5 16,0 14,9 15,1 17,0
Høyre 26,5 26,5 27,1 32,6 35,4 32,8 30,6
Frp 9,4 10,5 10,8 7,0 9,9 12,7 9,9
SV 11,4 10,0 10,4 11,6 12,3 11,1 11,1
Sp 5,4 2,3 4,2 2,5 1,6 1,8 2,6
KrF 3,5 3,4 3,5 2,7 2,1 3,3 2,4
Venstre 5,9 5,0 5,0 5,4 4,0 4,8 4,3
MDG 5,3 5,2 5,5 7,5 6,7 4,6 9,0
Rødt 5,8 4,0 3,9 7,8 7,5 7,6 5,8
Andre 3,2 14,6 12,1 7,0 4,7 6,2 7,3
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 45,4 43,0 40,2 45,5
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 47,7 51,4 53,6 47,2
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 10,6 7,7 9,9 9,3

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner