Poll of polls

TV2: Fragmentering og demobilisering

illustrasjon

Publisert 4. oktober 2022. Sist endret 4. oktober 2022.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap19,4-1,4-6,9
H26,1-1,75,7
Frp14,20,12,6
SV7,2-1,2-0,4
Sp6,72,1-6,8
KrF3,50,0-0,3
V4,4-0,1-0,2
MDG4,20,50,3
R8,1-0,13,4
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 984 (gir vanlige feilmarginer).

Stortingsvalg – Kantar for TV2 – publisert 4. oktober 2022.

Takk til Terje Sørensen for bakgrunnstall.

1) Mandater oktober (september):

a. R 14 (15)

b. SV 12 (15)

c. Ap 40 (40)

d. Sp 12 (8)

e. MDG 7 (2)

f. Sum R+SV+Ap+Sp+MDG: 85 (80)

g. V 7 (8)

h. KrF 3 (3)

i. H 48 (50)

j. Frp 26 (28)

k. Sum Frp+H+KrF+V: 84 (89)

2) Lojalitet mot stv 2021 (TV2 september):

a. Ap 56 (59)

b. Frp 73 (79)

c. H 74 (86)

d. KrF 64 (70)

e. MDG 56 (49)

f. R 76 (84)

g. Sp 34 (29)

h. SV 60 (68)

i. V 50 (61)

3) Lojalitet Høyre på 70-tallet har vært en sjeldenhet etter stortingsvalget. Lojalitetsfallet på 12 pp hos TV2 fra september til oktober svarer til 73.000 velgere (= ca +2,5 pp).

4) «Valgdeltakelsen» TV2 – regnet i prosent av respondenter som svarer når Kantar ringer og som gjennomfører hele intervjuet:

a. Oktober: 68

b. September: 69

c. August: 70

d. Synkende svarandel viser demobiliseringen.

5) TV2s Terje Sørensen opplyser at «valgdeltakelsen» på målingene i en stortingsvalgkamp som regel er 2–4 pp høyere enn deltakelsen i valget. Det skyldes at respondentene som byråene treffer gjennomgående har høyere stemmeprosent enn snittet av de stemmeberettigete.

6) «Andre» fikk hele 6,1 pst i denne undersøkelsen, som viser fragmenteringen av velgermassen. Demokratene er der størst med 2,2. Industri- og Næringspartiet fikk 1,9.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger