Poll of polls

Blokkene i kommunevalget jevnstore

illustrasjon

Publisert 17. september 2022. Sist endret 17. september 2022.

1) I kommunevalget har vi målinger i 35 kommuner som samlet leverte 50 pst av stemmene i kommunevalget 2019.

2) I fylkestingsvalget har vi målinger i fire fylker som samlet leverte 37 pst av stemmene i fylkestingsvalget 2019 (Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal, Trøndelag).

3) Landstendens kommunevalget 17. september (K-2019):

H 26,7 (20,1)

Ap 23,0 (24,8)

Frp 11,9 (8,2)

SV 7,8 (6,1)

Sp 7,0 (14,4)

R 5,3 (3,8)

V 4,6 (3,9)

MDG 4,3 (6,8)

KrF 3,7 (4,0)

4) Stortingsblokkene kommunevalget (k-2019):

Frp+H+KrF+V: 46,9 (36,2)

Ap+Sp+SV+MDG+R: 47,4 (55,9)

Avstanden er f.t. 0,5

5) Landstendens fylkestingsvalget 17. september (F-2019):

H 26,9 (20,3)

Ap 21,8 (24,2)

Frp 12,5 (8,6)

Sp 8,8 (14,5)

SV 7,5 (6,0)

MDG 5,5 (7,6)

R 5,5 (3,9)

V 4,4 (3,5)

KrF 3,5 (4,1)

6) Stortingsblokkene fylkestingsvalget 17. september (F-2019):

Frp+H+KrF+V: 47,3 (36,5)

Ap+Sp+SV+MDG+R: 49,1 (56,2)

7) Observasjoner:

(i) Høyre henter noe færre velgere fra Arbeiderpartiet når velgerne spørres om kommunevalg, sammenlignet med målinger om stortingsvalg.

(ii) I kommuner der Senterpartiet står svakt er det, ikke overraskende, færre overganger til borgerlig side, typisk Oslo. Motsatt henter borgerlig side store skarer av Sp-velgere i mindre og mellomstore byer der Sp scoret tosifret i 2019.

(iii) Vekting mot 2019 eller 2021 har, heller ikke overraskende, betydning for barometertallene til særlig partier hvis oppslutning var klart forskjellig i disse valgene, særlig Frp og MDG.

(iv) Senterpartiet er f.t. mer enn halvert mot 2019 når velgerne spørres om kommunevalg. Kommuner med inntil 10-15.000 innbyggere er så langt underrepresentert i målingene. Når vi får inn flere målinger i disse kommunene, vil det vise seg om Senterpartiets fall blir noe mindre enn det er så langt.

8) Takk til Jon Aabye for beregningene. I denne beregningen er tatt med siste lokale måling i hver kommune og fylke, uansett oppdragsgiver.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode