Poll of polls

Thriller i Bergen – fragmentering

illustrasjon

Publisert 13. september 2022. Sist endret 13. september 2022.

Fakta om målingen
Respons for BT.
OEEV
Ap14,9-5,2-3,6
H35,44,58,9
Frp9,91,7-0,6
SV12,3-0,12,3
Sp1,6-1,6-0,7
KrF2,10,1-1,3
V4,0-0,2-1,0
MDG6,7-1,11,5
R7,51,43,5
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalg – Bergen – Respons for Bergens Tidende – publisert 8. september 2022.

Bergens Tidende har gått over til 800 spurte på sine målinger i landets vakreste by, mot 600 i første halvår.

Tusen takk til Bergens Tidende for innsyn i bakgrunnstall.

1) Bergen bystyre iht målingen (k-2019):

Ap 10 (13)

H 24 (14)

Frp 7 (3)

SV 9 (6)

Sp 1 (4)

KrF 1 (2)

V 3 (3)

MDG 5 (7)

R 5 (3)

Industri- og næringspartiet 1 (0)

Bergenslisten 1 (0) – initiativtaker tidl. finansbyråd Trond Tystad (Ap)

Pp 0 (1)

FNB 0 (11)

2) Sum Frp+H+KrF+V vinner et knapt flertall med 35 av 67 representanter. Et eventuelt borgerlig byråd i Bergen 2023–2027 forutsetter også at Venstre skifter side. Byrådet består f.t. av Ap+MDG+V. KrF gikk i august i år ut av byrådet.

3) Bakgrunnstallene viser det samme skiftet mellom Ap og H som vi har sett nasjonalt: I juni tapte Ap kun 300 velgere netto til H i Bergen, mens dette har økt til 1.600 i september. For Høyres del er også hentingen av velgere fra både Sp og KrF doblet.

4) KrF taper etter sin uttreden fra byrådet hele 36 pst av 2019-velgerne sine til Høyre, og henter ingen tilbake. Senterpartiets lojalitet på 11,5 pst er ganske utrolig, mens FNB (nå FP) kun har en lojalitet på én respondent (3,9 pst).

5) Ap taper dobbelt så mange velgere til SV og R som til Høyre, men henter dobbelt så mange velgere fra byrådspartner MDG som i juni.

6) SV har en knallsterk matrise, og har byttet ut en overvekt av tidligere hjemmesittere i juni med langt større henting fra Ap, R og MDG i september.

7) Rødt har økt hentingen av velgere fra Ap, og henter også én respondent fra FNB (FP), som utgjør 1.000 velgere i omregnet form.

8) Både H (+7,4 pp) og Frp (+12,3 pp) løfter lojaliteten klart mot juni, mens alle andre partier synker i lojalitet.

9) Overgangene mellom «stortingsblokkene» (Ap+SV+R+MDG til H+Frp+V+KrF) øker fra 0 i juni til 2.400 – eller overkant av et og et halvt prosentpoeng i borgerlig favør.

10) Høyre er vektet klart ned, mens Ap er klart underrepresentert blant velgere som ikke stemte i kvlg 2019.

11) Dersom vi legger til grunn vekting mot 2021 i stedet for 2019, er det spesielt SV som vinner på dette, mens MDG taper. Fordelingen mellom blokkene påvirkes så godt som ikke.

12) Målingen hvis velgere som ikke stemte i kvlg 2019 tas bort (barometertallene):

Ap 16,8 (14,9)

H 34,7 (35,4)

Frp 8,9 (9,9)

Sp 1,0 (1,6)

SV 15,6 (12,3)

KrF 2,1 (2,1)

V 5,9 (4,0)

MDG 3,9 (6,7)

R 8,0 (7,5)

FP 0,2 (0,9)

Andre 2,3 (4,7)

13) Skulle valget neste år svare til målingen, vil to nye partier rykke inn i bystyret: INP og Bergenslisten. Begge ble målt til 1,1. Minimum for mandat i valget 2019 i Bergen var 1,04.

14) Tallene fra Bergens Tidende viser at thrilleren i Bergen fortsetter; fordi (i) målingen gitt feilmarginene ikke peker ut en av blokkene som favoritt, (ii) det er usikkerhet om Venstres retningsvalg, og (iii) fragmenteringen med nye partier som kan oppnå representasjon forsterker usikkerheten.

15) Hjertelig takk til Gabriel Steinsbekk for observasjoner, beregninger og tekst i pkt 3–12.

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Respons / BT 8/9-22 31 32 28 35 20 25 23 28
Sentio / BA 30/6-22 28 30 29 34 21 27 25 31
Respons / BT 24/6-22 27 28 25 31 25 29 28 32
Respons / BT 13/5-22 29 31 27 33 22 27 24 29
Respons / Høyre 11/5-22 28 30 27 34 19 25 23 29
Respons / BT 22/2-22 26 27 25 30 26 32 29 35
Sentio / BA 21/2-22 22 24 23 27 24 32 27 35
Sentio / BA 8/12-21 26 28 25 30 26 31 28 33
Respons / BT 22/11-21 24 26 25 29 29 33 32 36
Sentio / BA 15/11-21 24 27 25 30 26 30 29 33

Bergen 1979-2022

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / BT 13/5-22 Respons / BT 24/6-22 Sentio / BA 30/6-22 Respons / BT 8/9-22
Ap 23,6 18,5 17,5 19,2 20,1 16,0 14,9
Høyre 26,5 26,5 27,1 33,7 30,9 32,6 35,4
Frp 9,4 10,5 10,8 8,5 8,2 7,0 9,9
SV 11,4 10,0 10,4 11,0 12,4 11,6 12,3
Sp 5,4 2,3 4,2 3,1 3,2 2,5 1,6
KrF 3,5 3,4 3,5 2,2 2,0 2,7 2,1
Venstre 5,9 5,0 5,0 3,1 4,2 5,4 4,0
MDG 5,3 5,2 5,5 8,4 7,8 7,5 6,7
Rødt 5,8 4,0 3,9 7,7 6,1 7,8 7,5
Andre 3,2 14,6 12,1 3,1 5,1 7,0 4,7
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 49,4 49,6 45,4 43,0
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 47,5 45,3 47,7 51,4
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 8,4 9,4 10,6 7,7

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner