Poll of polls

Ordførereffekt for Ap i nord

illustrasjon

Publisert 20. august 2022. Sist endret 20. august 2022.

Kommunevalg – Tromsø og Rana – Nord-Norges største og tredje største kommune – begge InFact – 6. august Rana Blad – 16. august Nordlys og NRK.

Tusen takk til redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys for innsyn i bakgrunnstall i Tromsø.

Arbeiderpartiet har ordførerne i både Tromsø og Rana.

1) Tromsø og Rana leverte samlet 50.685 stemmer i k-2019. Sum disse kommunene i august 2022 med vår beregningsmåte (sum Tromsø + Rana i k-19):

a. Ap 25,0 (21,5) – +2,9 i Rana og +3,7 i Tromsø

b. H 20,0 (14,8) – +8,6 i Rana og +4,0 i Tromsø

c. Frp 13,7 (8,3) – +2,4 i Rana og +6,4 i Tromsø

d. SV 10,7 (13,4)

e. Sp 8,7 (15,6)

f. KrF 1,3 (2,0)

g. V 3,3 (3,3)

h. MDG 5,4 (6,4)

i. R 7,8 (5,6)

j. Andre 4,1 (9,1) – fall for Bomlisten i Tromsø

2) Landstendens kommunevalget gitt sum Tromsø og Rana:

a. Ap 28,8

b. H 27,1

c. Frp 13,6

d. SV 4,9

e. Sp 8,0 – 14,4 nasjonalt i K-19 – 14,5 nasjonalt i F-19

f. KrF 2,0

g. V3,9

h. MDG 5,8

i. R 5,6

3) Lojalitet mot stv 2021 i Tromsø (InFact vektet der mot S-21):

a. Ap 54

b. Frp 62

c. H 74

d. KrF 42

e. V 59

f. SV 55

g. Sp 26 (!) – snittet hittil i august på nasjonale stort.målinger er 36

h. R 66

i. MDG 78

j. Fordi valgdeltakelsen er lavere i kommune- enn stortingsvalg, er lojaliteten mot forrige stortingsvalg som regel lavere på kommune- enn stortingsmålinger.

4) Overgangene – observasjoner:

a. Sp lekker brutto nesten 24 pst av sine 2021-velgere til Frp+H. Høyre leverer null tilbake. Frp leverer 2 pst av sine 2021-velgere i retur.

b. Ap lekker brutto 13 pst av sine 2021-velgere til Frp+H, men henter 5 pst av Frp-velgerne og 3 pst av H-velgerne. Netto lekkasje fra Ap til Frp+H blir da mindre på kommunespørsmål i Tromsø enn på nasjonale stortingsmålinger. Vi ser her en av årsakene til at Ap scorer, relativt sett, noe bedre på kommunespørsmål.

c. SV lekker brutto 10 pst av egne 2021-velgere til Ap. Støres partifeller i Tromsø sender 3 pst av sine i retur. Det gir et netto pluss for Ap, som er en annen årsak til Arbeiderpartiets pluss i Ishavsbyen. Ap er så langt i august i et minus mot SV på de nasjonale stortingsmålingene på 13.000 (= ca 0,5 pp).

d. Ap vs Sp er nær netto null.

e. Rødt henter fra Ap og Sp.

f. SV taper til MDG, foruten Ap.

g. SV vs Rødt er nær netto null.

h. Høyre har netto minus mot Frp. Hele 11 pst av Erna Solbergs 2021-velgere i Tromsø svarte Frp på målingen. Av Frp-velgerne gikk knapt 6 pst til H.

5) Tromsø – velgere som ikke stemte i 2021 er tatt bort (barometertallene):

a. Ap 22,6 (22,6)

b. Frp 15,1 (15,0)

c. H 20,0 (19,5)

d. KrF 1,3 (1,4)

e. V 3,6 (3,6)

f. SV 13,0 (12,6)

g. R 7,9 (7,7)

h. MDG 6,7 (6,6)

i. By- og landlisten 0,8 (0.9)

j. Nei til bompenger 1,8 (3,1)

6) Tromsø med 2019-vekting (InFact vektet mot 2021):

a. Ap 20,8

b. Frp 12,8

c. H 18,5

d. KrF 1,1

e. V 3,2

f. SV 11,2

g. Sp 5,0

h. R 5,4

i. MDG 8,9

j. By- og landlisten 2,3

k. Nei til bompenger 7,3 (!)

7) Andel av egne 2021-velgere som «ville ikke stemt / «ikke sikker» («gjerdet»):

a. Ap 21

b. Frp 13

c. H 9

d. KrF 16

e. SV 21

f. Sp 33 (!) – gir mulighet for mobilisering hvis vinden snur

g. R 18

h. MDG 2

i. Andre 39

8) Tusen takk til Jon Aabye for beregningene i pkt 1 og 2 og Gabriel Steinsbekk for observasjoner i pkt 4 og beregningene i pkt 5 og 6.

Tromsø bystyre

Antall mandater.

H Frp V H Frp KrF V A H KrF V Frp Ap Sp SV R
K2023 16 15 2 4 17 20
InFact / Nordl. / NRK 16/8-22 18 16 2 1 18 21
InFact / Nordlys 23/11-21 14 13 2 1 15 25

Tromsø 1979-2022

Oppslutning i prosent.

K 2023 F 2023 InFact / Nordlys 23/11-21 InFact / Nordl. / NRK 16/8-22
Ap 24,7 23,9 22,0 22,6
Høyre 17,9 18,7 16,4 19,5
Frp 15,4 14,7 14,7 15,0
SV 13,2 12,8 14,6 12,6
Sp 2,0 3,3 10,2 5,5
KrF 1,8 2,4 1,8 1,4
Venstre 3,1 3,0 3,4 3,6
MDG 5,1 4,9 4,5 6,6
Rødt 5,9 6,2 8,3 7,7
Andre 10,9 10,1 4,0 5,5
R + SV + MDG + Ap + Sp 50,8 51,1 59,6 55,0
Frp + H + KrF + V 38,3 38,8 36,3 39,5
Sp + KrF + V 6,9 8,7 15,4 10,5

Tromsø leverte ved kommunevalget 2023 38 438 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Troms fylke.

Rana 1979-2022

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 InFact / RB 6/8-22
Ap 49,2 50,1 39,8 32,8 32,8 31,8
Høyre 19,4 19,1 18,6 17,2 20,1 21,4
Frp 1,1 2,0 6,2 6,8 6,8 10,1
SV 10,7 15,8 6,8 5,7 5,9 5,4
Sp 5,2 3,4 13,8 12,5 10,5 17,9
KrF 5,0 3,8 1,2 1,7 1,8 0,9
Venstre 3,1 3,1 2,4 3,9 3,0 2,4
MDG 0,0 0,0 2,0 0,0 1,3 2,1
Rødt 2,7 1,5 6,1 6,8 6,0 8,0
Andre 3,5 1,1 3,1 12,6 11,8 0,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 67,8 70,9 68,5 57,8 56,5 65,2
Frp + H + KrF + V 28,7 28,0 28,4 29,5 31,7 34,8
Sp + KrF + V 13,3 10,3 17,4 18,1 15,3 21,2

Rana leverte ved kommunevalget 2023 11 995 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Nordland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner