Poll of polls

Høyre 29,8 - ?

Publisert 11. juni 2011. Sist endret 11. juni 2011.

Fem nasjonale kommunevalgmålinger publisert 29. mai - 10. juni gir Høyre et snitt på 29,8, jf tabellen nederst.

Skal Høyre oppnå et slikt resultat valgnatten, må partiet vokse med rundt 55 pst siden partiets 19,3 i 2007.

Høyre fikk 425.700 stemmer i kommunevalget 2007. Forutsatt samme totale antall godkjente stemmer i år, vil en vekst på 55 pst svare til en økning på 235.000 stemmer. For hver kommune som har vekst under 55 pst, må stemme-"underskuddet" kompenseres av kommuner som øker mer enn 55 pst.

Erna Solberg
Storting 2021: 20,4 %
S-snitt mai: 25,4 %
Kommune 2023: 25,9 %

Lokale målinger hittil gir ikke grunnlag for en så sterk vekst for Høyre. Den for Høyre gunstigst mulige tolking av de mange kommunemålingene i år, kan antyde 27-28 nasjonalt. På den annen side har vi hatt få målinger i befolkningstunge kommuner etter at Høyre - kanskje - synes å ha fått et løft ultimo mai og primo juni.

Lokale målinger i større kommuner hvor Høyre er målt til over 55 pst økning er Hamar, Tromsø, Ringsaker, Tønsberg, Fredrikstad og Trondheim.

Lokale målinger hvor Høyre er målt til under 55 pst vekst er Bergen (+33) - Sandnes (+28) - Oslo (+27) - Drammen (+14) - Stavanger (+2) - prosentvis vekst etter sist publiserte måling i kommunen i parentes.

Av de 425.000 Høyre-stemmene i 2007 leverte Bergen og Oslo samlet rundt 100.000. Skal Høyre nasjonalt oppnå nærmere 30 pst, må derfor bl.a. både Bergen og Oslo løfte seg i forhold til målingene så langt. Relativ fremgang vil som regel være lavere i kommuner hvor Høyre i 2007 stod sterkere enn sitt nasjonale resultat, f.eks. Bergen og Oslo. Men gitt befolkningstunge kommuners betydning for Høyres nasjonale stemmetall, er det grenser for hvor meget mindre kommuner kan kompensere hvis bl.a. Bergen og Oslo skulle få klart lavere vekst enn 55 pst som nevnt.

pollofpolls.no vil ikke antyde at Høyre kan komme rundt eller over sitt rekordesultat fra K-1979 på 29,2 - med mindre målinger i befolkningstunge kommuner gir et grunnlag for en så oppsiktsvekkende økning. Inntil eventuelle slike målinger måtte bli publisert, legger vi til grunn at Arbeiderpartiet har ledertrøyen i kampen om å bli størst nasjonalt.

Nasjonale kommunevalgmålinger publisert 29. mai - 10. juni 2011

Ap H Frp Sp SV KrF V R Andre Intervjuer Publisert
NRK/Norstat 30,6 28,9 13,6 6,4 4,7 4,6 5,5 1,8 3,8 uopplyst 29. mai
LLA/Norfakta 26,1 29,6 16 5,9 5,7 5,4 4,9 2,4 4,1 30-31.mai 6. juni
TV2/TNS Gallup 27 31 13,2 5,3 6,5 6,9 4,9 2,1 3 30.mai-5.juni 10. juni
VG/InFact 29 26,8 20,6 5,1 6 5 3,7 1,5 2,3 6-7.juni 10. juni
Aftenp/BT/Respons 28,4 32,5 14,9 6,3 4,2 4,7 4,6 1,9 2,5 6-8.jun 10. juni
Snitt 28,2 29,8 15,7 5,8 5,4 5,3 4,7 1,9 3,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H