Poll of polls

Stortinget år 2049

illustrasjon

Publisert 9. august 2022. Sist endret 9. august 2022.

1) SSB fremla 5. juli 2022 ny befolknings-fremskrivning.

2) Gabriel Steinsbekk har på bakgrunn av SSBs «hovedalternativ» i fremskrivningen beregnet fylkesfordelingen av de 169 stortingsmandatene per 1. januar 2049. Se tabellen.

2) Merk to forutsetninger:

(i) Befolknings-utviklingen blir som SSBs «hovedalternativ». Det er knyttet usikkerhet til en slik fremskrivning.

(ii) Grunnlovens regler om antall valgkretser og om fordelingen av mandater på kretsene forblir uendret.

3) Gabriels merknader til tabellen 2021 vs 2049: "Skiftet mot Akershus/Oslo er tydelig. Kretsene nord for Trondheim vil miste mye representasjon, og fire kretser lander på minimumsantallet iht Grunnloven med 4 mandater. Ellers vil de største valgkretsene Akershus, Oslo, Hordaland, Rogaland og Sør-Trøndelag nesten få flertall på Stortinget med 84 mandater, mot 79 mandater i dag. Disse fem valgkretsene vil ifølge SSBs hovedalternativ ha 53 pst av landets innbyggere i 2049, mot 51 pst i år. De samme fem vil gå fra å ha 47 pst av stortingsmandatene i dag til 49,7 pst i 2049.

4) Fylkesfordelingen av mandater skal nå endres hvert fjerde år. Gitt SSBs fremskrivning 5. juli 2022, vil Akershus og Sør-Trøndelag begge få ett mandat mer i stortingsvalget 2025 enn i 2021. Finnmark og Nordland vil miste ett mandat hver.

5) Hordaland har iht SSBs fremskrivning det «siste» mandatet i 2025, ifølge Gabriel. Han fremhever: «Det er Hordaland som har "siste mandat", og Akershus som er nærmest å ta dette. Akershus trenger bare at innbyggerfordelingen går i underkant av 7.000 mer i deres "favør" før de får mandat nr 21. Fra 2019 til 2025 vil Akershus ha vokst med 98.000 innbyggere, mens Hordaland bare vil ha vokst med 15.000.»

6) TV2s landsmåling 8. august 2022 hadde 85 rødgrønne og 84 borgerlige mandater. TV2s måling med antatt justert fylkesfordeling i 2025 ville ifølge Gabriel også gitt 85 vs 84 i rødgrønn favør.

7) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk.

Stortinget 2021 vs 2049

Tabell ved Gabriel Steinsbekk

Valgkrets Mandater 2021 Mandater 2049 Differanse
Østfold 9 9 0
Akershus 19 22 3
Oslo 20 21 1
Hedmark 7 6 -1
Oppland 6 6 0
Buskerud 8 8 0
Vestfold 7 7 0
Telemark 6 5 -1
Aust-Agder 4 4 0
Vest-Agder 6 6 0
Rogaland 14 14 0
Hordaland 16 16 0
Sogn og Fjordane 4 4 0
Møre og Romsdal 8 8 0
Sør-Trøndelag 10 11 1
Nord-Trøndelag 5 4 -1
Nordland 9 8 -1
Troms 6 6 0
Finnmark 5 4 -1
Sum 169 169

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem