Poll of polls

TV2: Demobilisering

illustrasjon

Publisert 8. august 2022. Sist endret 8. august 2022.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap20,4-1,0-5,9
H27,2-2,36,8
Frp13,20,11,6
SV9,91,62,3
Sp6,80,1-6,7
KrF3,30,2-0,5
V4,90,50,3
MDG3,60,6-0,3
R7,00,12,3
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 981 (gir vanlige feilmarginer).

Stortingsvalg – Kantar for TV2 – publisert 8. august 2022.

Tusen takk til TV2s Terje Sørensen for informasjon om lojalitet og overganger mv.

1) Mandater iht målingen (TV2 i juli i parentes) – 85 gir flertall:

a. Ap 39 (42)

b. Sp 12 (12)

c. SV 18 (15)

d. R 13 (12)

e. MDG 3 (1)

f. Sum Ap+Sp+SV+R+MDG 85 (82)

g. Sum Ap+Sp 51 (54) – 76 i stv 2021

h. H 49 (53)

i. Frp 24 (24)

j. V 9 (9)

k. KrF 2 (2)

l. Sum H+Frp+V+KrF 84 (87)

m. Sum H+Frp+V 82 (85)

2) Sum SV+R+MDG ble målt til 20,5 – Ap 20,4.

3) «Valgdeltakelsen» var 70 pst både i juli og august hos TV2 mot juni 75 – mai 73 – april 72.

4) Demobiliseringen i august illustreres av at Ap iflg TV2 har 23 pst av sine 2021-velgere på gjerdet og Sp 35 pst.

5) I antall gjerdesittere blir dette Ap 180.000 (= 6 pp) og Sp 141.000 (= 5 minus pp). Det gir Ap+Sp en mulighet for mobilisering hvis den politiske vinden blir gunstigere for regjeringen.

6) Lojalitet iht Kantar/TV2 i august i pst av egne 2021-velgere (TV2 juli):

a. Ap 56 (59)

b. Frp 71 (68)

c. H 81 (86)

d. KrF 72 (64)

e. MDG 62 (58)

f. R 75 (72)

g. Sp 40 (37)

h. SV 72 (67)

i. V 67 (62)

7) Regjeringspartienes lojalitet: Arbeiderpartiet fikk 783.394 stemmer i stv 2021. Senterpartiet fikk 402.961. Sum Ap+Sp 1.186.355.

a. Lojalitet 56 for Ap gir 439.000 lojale velgere. Lojalitet 40 for Sp gir 161.000 lojale.

b. Sum 600.000 som iht TV2 holder fast ved Ap+Sp. Det gir lojalitet 51 for regjeringspartiene samlet (600.000 : 1.186.355 = 0,505). Lojaliteten for sum Ap+Sp hos TV2 i juli var 52.

8) Største netto overganger iht Kantar/TV2 i august (30.000 = ca 1 pp, i parentes TV2 i juli):

a. Frp til H: 21.000

b. Ap til H: 45.000 (73.000)

c. Ap til Frp: 13.000

d. Sp til H: 35.000 (56.000)

e. Ap til R: 30.000 (15.000)

f. Sp til Frp: 24.000 (28.000)

g. Sp til Ap: 8.000 (19.000)

h. Ap til V: 11.000

i. Ap til SV: 15.000 (SV minus 8.000 i juli)

j. Sp til R: 10.000 (15.000)

k. Sp til SV: 6.000 (14.000)

l. MDG til R: 12.000

m. MDG til SV: 8.000

9) Observasjoner:

a. Høyres minus 2 pp mot juli hos TV2 skyldes i hovedsak lavere lojalitet + lavere henting fra Ap+Sp. Høyres lojalitet så langt i august er lav 80 mot 84 og 85 på snittmatrisene i mai og juni.

b. Skal MDG over sperren, bør lekkasje til naboer på venstresiden unngås. Hvis MDG ikke blir mer attraktiv for borgerlige velgere, vil kampen mot sperregrensen bli desto mer krevende.

c. Skal Rødt forbli sterke, bør Moxnes holde på plusset mot Ap+Sp, som i august iht TV2 samlet svarer til +1 pp.

10) Vi minner om feilmarginene ved målinger og de særlige feilkildene ved bakgrunnstall.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger