Poll of polls

32 (!) stemmer skiller i Bergen

illustrasjon

Publisert 26. juni 2022. Sist endret 26. juni 2022.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 289 330
Ordfører: Rune Bakervik, Ap
Byrådsleder: Roger Valhammer, Ap
Fakta om målingen
Respons for BT.
OEEV
Ap20,10,91,6
H30,9-2,84,4
Frp8,2-0,3-2,3
SV12,41,42,4
Sp3,20,10,9
KrF2,0-0,2-1,4
V4,21,1-0,8
MDG7,8-0,62,6
R6,1-1,62,1
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 602 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – kommunevalg – Respons for Bergens Tidende – 24. juni 2022. Tusen takk til BT for innsyn i bakgrunnstall.

1) Thrilleren i Bergen – bystyret 67 representanter:

a. Respons/BT i Bergen i mai hadde borgerlig flertall 34 vs 33 med sistemandatet til KrF (og mandat til Pp med 1,6). Hadde SVs nivå vært marginalt høyere, kanskje bare en halv promille svarende til et tosifret antall stemmer, ville partiet vunnet KrFs sistemandat, og borgerlige ville tapt flertallet.

b. Respons/BT i Bergen i juni har rødgrønt 34 vs 33 med sistemandatet til SV. Demokratene ble målt til 1,0, og tildeles da 1.503 stemmer av mandatberegningsprogrammet (Bergen 150.274 stemmer i k-2019). Hadde Demokratene fått ytterligere 32 stemmer (1.535 = 1,0215 pst), ville partiet hentet sistemandatet, og rødgrønne ville tapt flertallet.

c. Ingen måling kan skille partier og blokker der det står på et tosifret antall stemmer. At Demokratene «mangler» 32 stemmer blir da en illustrasjon, ikke et faktum som kan tas bokstavelig.

d. Respons bruker (minst) to desimaler i partienes oppslutning i sin beregning av mandatene, med avrunding til en desimal i målingen som publiseres. I pollofpolls kjenner vi ikke nivåene med to desimaler, men en desimal er mer enn nok for å beskrive thrilleren i Bergen.

2) Bergen styres f.t. av et mindretallsbyråd av Ap+MDG+V+KrF. Om et eventuelt flertall neste år av Frp+H+KrF+V leder til et borgerlig byråd, er avhengig av at KrF+V skifter side.

3) TV2s Terje Sørensen har på bakgrunn av valgoppgjøret i Bergen i 2019 (inkl. slenger-regnskapet) funnet at minimum for å vinne mandat da var 1,0386 pst.

4) At BTs måling i juni 2022 og valget 2019 viser at mandat kan vinnes på så lavt som 1,02–1,04 pst, gir muligheter for bl.a. Folkets Parti (FP, før FNB), INP, Pp, Demokratene, Sentrum og Bergenslisten til tidligere finansbyråd Trond Tystad (den gang Ap).

5) Størst endring opp fra forrige BT-måling (mai) har FP (FNB) og SV. Det skyldes at FPs lojalitet har gått fra 0 til 15 pst. Dette utgjør kun to respondenter, men pga. velgerbasen fra 2019 på +25.000 stemmer blir dette omsatt til i underkant av 4.000 velgere.

6) For SVs del handler økningen om litt mer henting fra MDG, og å ha gått fra et negativt til et positivt bytteforhold med hjemmesittergruppen.

7) Høyere lojalitet hos FP (FNB) motsvares av Høyres minus fra mai til juni. Sum H+Frp+FNB i mai var 42,2 mot 41,8 i juni.

8) KrFs matrise er svak, med ingen respondenter inn fra andre partier.

9) Respons vektet mot kvlg 2019. Byrået spør da først om respondentene stemte i 2019, og hvis ja på hvilket parti. Bare 2,8 pst av respondentene opplyste at de i 2019 stemte FNB (FNBs stemmeandel i Bergen i 2019 var 16,6).

10) Måleproblemer i lys av FP/FNB:

a. Høyre fikk 20,0 pst i 2019, men av respondentene som opplyste at de stemte i 2019, sa 29,5 pst av respondentene at de stemte Høyre. Det er da sannsynlig at et antall respondenter som stemte FNB i 2019, opplyste til Respons at de den gang stemte Høyre.

b. Arbeiderpartiet fikk 19,8 pst i 2019. Av respondentene som opplyste at de stemte i 2019, sa 23,3 pst av respondentene at de stemte Ap. Det er da sannsynlig at et mindre antall respondenter som stemte FNB i 2019, opplyste til Respons at de den gang stemte Ap.

c. Dette illustrerer måleproblemene rundt FP (før FNB), som forsterker usikkerheten i Bergen.

d. Disse måleproblemene reiser også spørsmålet om kommunemålingene i Bergen bør vektes mot k-2019, s-2021 eller en hybrid mellom disse.

11) Respons/BT Bergen i juni uvektet (uvektet mai):

a. Ap 22,6 (20,2)

b. H 33,7 (36,2)

c. Frp 4,1 (6,5)

d. Sp 2,7 (2,5)

e. SV 13,0 (12,4)

f. KrF 1,6 (3,4)

g. V 4,8 (4,7)

h. MDG 7,3 (7,9)

i. R 6,8 (6,1)

j. FP 0,5 (0,0)

k. Andre 2,4 (2,4)

l. Fremskrittspartiets lave råtall i juni på 4,1 (oppvektet til 8,2) skaper usikkerhet om nivået til Sylvi Listhaugs partifeller i landets nest største by.

12) Takk til Gabriel Steinsbekk for tekst, observasjoner og beregninger i pkt 5–9 og beregningene av råtall i pkt 11. Takk til Terje Sørensen for beregningene i pkt. 3 og 10.

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Respons / BT 24/6-22 27 28 25 31 25 29 28 32
Respons / BT 13/5-22 29 31 27 33 22 27 24 29
Respons / Høyre 11/5-22 28 30 27 34 19 25 23 29
Respons / BT 22/2-22 26 27 25 30 26 32 29 35
Sentio / BA 21/2-22 22 24 23 27 24 32 27 35
Sentio / BA 8/12-21 26 28 25 30 26 31 28 33
Respons / BT 22/11-21 24 26 25 29 29 33 32 36
Sentio / BA 15/11-21 24 27 25 30 26 30 29 33
Respons / BT 18/12-20 27 30 28 33 26 30 29 33
Respons / BT 10/10-20 27 29 26 31 29 32 31 34

Bergen 1979-2022

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / BT 22/2-22 Respons / Høyre 11/5-22 Respons / BT 13/5-22 Respons / BT 24/6-22
Ap 23,6 18,5 17,5 20,1 16,6 19,2 20,1
Høyre 26,5 26,5 27,1 30,5 30,1 33,7 30,9
Frp 9,4 10,5 10,8 6,9 10,0 8,5 8,2
SV 11,4 10,0 10,4 14,1 10,8 11,0 12,4
Sp 5,4 2,3 4,2 3,7 2,2 3,1 3,2
KrF 3,5 3,4 3,5 1,8 2,6 2,2 2,0
Venstre 5,9 5,0 5,0 5,0 5,7 3,1 4,2
MDG 5,3 5,2 5,5 4,7 8,6 8,4 7,8
Rødt 5,8 4,0 3,9 9,0 8,5 7,7 6,1
Andre 3,2 14,6 12,1 4,2 4,9 3,1 5,1
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 51,6 46,7 49,4 49,6
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 44,2 48,4 47,5 45,3
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 10,5 10,5 8,4 9,4

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner