Poll of polls

Rødt henter mindre fra Ap+Sp

illustrasjon

Publisert 16. juni 2022. Sist endret 16. juni 2022.

1) Vi har så langt seks målinger i juni. Basert på snitt bakgrunnstall i de fem målingene der vi kjenner bakgrunn:

(i) Ap har størst nedgang i lojalitet med -4 pp. KrF (+6 pp) og Frp (+6 pp) har størst pluss i lojalitet.

(ii) Fremskrittspartiet er eneste parti – ved siden av Høyre – som har lojalitet 80+.

(iii) Det er små endringer i netto overganger mellom de største partiene (fra Ap til H er antallet 47.000 som i mai, fra Sp til H er antallet 38.000 som i mai, og fra Sp til Frp er antallet 26.000, også det nesten likt som i mai).

(iv) Netto overganger mellom blokkene er som i mai, med 138.000 velgere i borgerlig favør. Ap taper 5.000 flere over blokkgrensen mens Sp taper 5.000 færre. Dette er små endringer. og først og fremst et tegn på stabilitet.

(v) Endringene fra mai til juni i netto overganger har så langt skjedd fra Ap til SV (opp fra 3.000 til 22.000 i SVs favør), og at Rødt henter klart mindre fra Ap+Sp i juni enn i mai (ned fra 33.000 til 12.000).

2) Snitt seks målinger hittil i juni (snitt samme seks i mai til høyre):

Ap 21,5 – 22,9

H 26,7 – 27,6

Frp 13,8 – 12,9

SV 9,3 – 7,8

Sp 7,4 – 7,3

KrF 3,2 – 3,6

V 4,9 – 4,6

MDG 3,4 – 3,3

R 6,0 – 6,3

Ap+Sp+SV+MDG+R: 47,6 – 47,7

H+Frp+V+KrF: 48,6 – 48,8

Ap+Sp: 28,9 – 30,2 – 39,8 i valget

3) Takk til Gabriel Steinsbekk for teksten i pkt 1 og Jon Aabye for beregningen i pkt 2.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R