Poll of polls

Finnmark+N-Tr.lag 4 mnd i 2025?

illustrasjon

Publisert 12. juni 2022. Sist endret 13. juni 2022.

1) Stortinget har i juni vedtatt et nytt fjerde avsnitt i Grunnloven § 57: «Mandatene skal fordeles mellom valgdistriktene hvert fjerde år.»

2) Det betyr at ny fylkesfordeling av de 150 direktemandatene vil bli foretatt per årsskiftet 2024/2025 med virkning for stortingsvalget i september 2025.

3) Vi har spurt Gabriel Steinsbekk om han kan anslå en ny mandatfordeling. Han har sett på hva en eventuell ny fordeling per årsskiftet 2021/2022 kunne ha ført til, og hva som ytterligere kan skje gitt en mulig fremskrivning av befolkningsantallet.

4) Beregningene under bygger på snittet av de fire første målingene i juni, brutt ned på 19 valgkretser: Ap 21,58 – H 27,20 – Frp 13,53 – SV 9,33 – Sp 7,53 – KrF 2,95 – V 5,00 – MDG 3,05 – R 5,85.

5) Teksten i pkt 6–8 er av Gabriel. Det samme er tabellen med mandatberegninger med justert fylkesfordeling 2022 og 2025.

6) Det som skjer med nye befolkningstall per 01.01.22 er at Akershus skal ha ett ekstra mandat, og Finnmark mister ett. Med de fire målingene i juni ville det gitt ett mandat mer for MDG (som da vinner direktemandat i Akershus), mens Ap mister mandat nr. to i Finnmark.

7) Når det gjelder beregningen av befolkningen per 01.01.24 har jeg basert dette på SSBs framskriving av «mellomalternativet» for befolkningsutvikling, og brutt det ned på valgkretsene. Det fører til at Sør-Trøndelag skal ha ett mandat til (som i dette tilfellet vinnes av Høyre). Nord-Trøndelag mister ett mandat (igjen er det Ap som går i minus).

8) Med et nasjonalt nivå rett over 20 pst (som primo juni 2022) har Ap mange utsatte sistemandater. For de fleste andre partier kunne tap av direktemandat ført til henting av utjevningsmandat i samme valgkrets, men gitt Arbeiderpartiets nivå nå, vil partiet ikke bli kompensert med utjevningsmandater.

9) Skulle disse fylkesendringene slå til, vil både Finnmark og Nord-Trøndelag få sin stortingsbenk redusert fra fem til fire i valget 2025. Akershus vil øke til 20 og Sør-Trøndelag til 11.

10) Vi minner om usikkerheten når det gjelder befolkningsendringene, med tilsvarende usikkerhet i dette anslaget. Fasiten kommer når Kommunaldepartementet skal foreta ny mandatfordeling våren 2025.

11) Kolonnen til høyre i tabellen bygger på folketallet fremskrevet per 1. januar 2024. Bakgrunnen for dette tidspunktet, er at både gjeldende valglov § 11-3 og utkastet til ny valglov (NOU 2020:6 § 11-3, se s. 373) sier at folketallet «ved nest siste årsskifte før det aktuelle stortingsvalget» er avgjørende for fordelingen.

Mandatendringer 2025

jun.2022 Befolkning 01.01.22 Beregnet befolkning 01.01.24
Ap 42 41 40
H 49 49 50
Frp 24 24 24
Sp 14 14 14
SV 17 17 17
KrF 2 2 2
V 9 9 9
MDG 1 2 2
R 11 11 11

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem