Poll of polls

Nedbryting hvor liste ikke stilles

Publisert 9. juni 2011. Sist endret 9. juni 2011.

I enkelte kommuner stilte et parti liste i 2007, men partiet stiller ikke liste i år. Våre tabeller for nedbryting vil da generere oppslutning og eventuelt mandater for partier som ikke stiller liste i kommunen.

pollofpolls.no har fått henvendelser fra lesere, som med rette peker på at nedbrutte tall i kommunen dermed ikke vil treffe - fordi oppslutning og mandater er tildelt et eller flere partier uten liste.

Tabellene for nedbryting blir generert automatisk. Vi har f.t. verken mulighet for eller kapasitet til å gjøre manuelle justeringer i disse tilfellene. Fordeling av "overskytende" stemmer forholdsmessig på øvrige partier vil ofte treffe dårlig. Vi vil derfor ikke legge inn dette.

Funksjonen "mandatfordeling" gir mulighet for å beregne mandater i alle kommunene. Leserne kan der legge inn antatt oppslutning for partier som i år stiller liste i en kommune, og pollofpolls.no vil angi mandatfordelingen. Leserne kan der ta høyde for partier som ikke stiller i år, og hvordan velgere som primært antas å ville stemme på dette partiet trolig vil fordele seg. Se nærmere nedtrekks-menyen som fremkommer ved å klikke på "mandatfordeling". Vi har der også en funksjon for kommunestyrenes valg av formannskap.

Vi takker for henvendelser med informasjon om kommunestyrer hvor antall representanter er endret i forhold til valget 2007. Opplysninger om antall representanter, bl.a. om antallet vil bli endret i forhold til 2007, er lagt inn i oversikten over kommunefakta på alle kommunesidene. På fylkessidene under fylkestingsvalget er tilsvarende lagt ut for fylkestingene.

Hvis leserne finner uriktig informasjon om antall representanter i kommunestyrene eller fylkestingene, typisk fordi antallet vil bli endret ved årets valg uten at dette er registrert av oss, vil vi sette pris på å bli orientert. Send i så fall e-post til lars.oy@stortinget.no.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no