Poll of polls

Frp vant mai

illustrasjon

Publisert 31. mai 2022. Sist endret 31. mai 2022.

1) Vi legger med dette frem snittmatrisen for mai med snitt bakgrunnstall i målinger der pollofpolls kjenner bakgrunnstallene.

2) To målinger ble publisert 31. mai 2022 (Dgbl + NRK/Aftp). Dagbladets måling denne dag henføres til mai. Målingen fra NRK/Aftenposten vil bli henført til juni.

3) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk, som skal krediteres tabellene, observasjonene og teksten i pkt 4 flg.

4) Netto overganger mellom blokkene er 139.000 velgere i borgerlig favør, som er en økning på 10.000 fra april. Høyre henter 10.000 færre over blokkgrensen enn i april, mens Frp henter 20.000 flere enn forrige måned. Dette kommer først og fremst av at Frp henter 14.000 flere velgere, eller ca. et halvt prosentpoeng, mer fra Sp enn i april.

5) Fremskrittspartiet har størst framgang på snittet av målinger der vi kjenner bakgrunnstall med + 0,9 prosentpoeng.

6) Arbeiderpartiet har størst nedgang med - 0,7 prosentpoeng. For Støres del kommer denne nedgangen først og fremst fra mindre henting fra hjemmesittergruppen. Mens Ap hentet 28 pst av de aktiviserte hjemmesitterne i april, har dette tallet falt til 20 pst i mai.

7) Fremskrittspartiets framgang baseres seg som sagt på større henting fra Sp, men også på klart mindre tap til H (fra -17.000 i april til et nullforhold i mai).

8) Når det gjelder lojalitet har MDG (+5 pp) og KrF (+5 pp) størst vekst i lojale velgere mot april, uten at dette byr på noen nevneverdige endringer i oppslutning.

9) Det er lojalitetsdronningen Solberg og lojalitetsprinsen Moxnes som har størst nedgang i egen lojalitet med hhv. -4 pp og -8 pp fra april. Høyre er fortsatt eneste parti med lojalitet over 80. Rødt er forbigått av Frp, SV og KrF.

10) Brutto overganger mellom alle partiene er 488.000, som er en liten økning fra april.

11) Regjeringspartiene Ap+Sp taper samlet 129.000 velgere, eller i overkant av fire prosentpoeng, til borgerlig side. Sum Ap+Sp taper dessuten 37.000, eller i overkant av ett prosentpoeng, til sum SV+R+MDG.

12) Senterpartiet taper velgere til alle andre partier enn MDG, som de til gjengjeld ikke utveksler én eneste respondent med på de seks målingene som inngår i denne samlematrisen.

13) Tabellen om lojalitet gjelder 2017-velgere til og med september 2021. Fra og med oktober 2021 gjelder lojaliteten 2021-velgere.

Snitt av seks målinger i mai der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 22,6
H 27,2
Frp 13,2
Sp 7,3
SV 7,9
KrF 3,7
V 4,9
MDG 3,3
R 6,4

Lojalitet mot stv 2021

Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 65,6 65,6 68,0 65,2 68,5 72,4 85,1 89,7 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 83,4 87,4 89,2 88,8 87,8 87,7 90,2 92,6 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 74,6 78,3 76,7 73,1 77,6 77,4 83,6 84,9 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 42,9 44,2 46,0 51,0 60,6 68,6 83,9 90,2 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 72,3 69,8 65,8 75,1 80,2 82,0 83,1 90,6 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 71,9 67,4 71,6 70,2 73,0 70,4 74,6 78,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 65,2 62,0 63,7 65,3 66,5 71,2 82,8 86,3 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 64,4 59,0 55,7 62,1 72,6 67,4 75,6 83,4 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 70,5 78,6 77,9 87,5 84,8 79,4 82,5 92,9 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 65,6 1,9 1,1 4,6 5,2 1,5 2,2 3,8 4,1 1,9 7,8
H 7,5 83,4 7,0 9,7 1,9 6,9 10,9 2,6 1,6 2,3 13,9
Frp 1,3 4,0 74,6 7,3 1,3 1,5 0,6 0,4 0,3 6,7 4,9
Sp 0,5 0,1 0,6 42,9 0,5 1,6 1,2 0,0 0,7 2,1 3,0
SV 1,9 0,2 0,0 1,2 72,3 0,0 0,5 5,4 7,9 3,2 2,1
KrF 0,2 0,1 0,7 1,4 0,2 71,9 0,0 0,0 0,9 1,7 0,9
V 1,0 0,8 0,3 0,9 1,1 1,0 65,2 6,1 0,3 0,0 2,8
MDG 0,2 0,0 0,3 0,0 1,8 0,0 2,8 64,4 0,5 0,0 0,6
R 3,0 0,4 0,8 3,9 3,4 0,9 1,6 3,2 70,5 1,5 3,0
Andre 0,4 0,6 2,2 1,0 0,4 1,7 0,0 0,4 0,3 64,4 0,8
Gjerdesittere 18,2 8,6 12,5 27,3 12,1 13,1 14,4 13,6 12,8 16,2 60,2

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 47 000 7 000 -15 000 3 000 -1 000 4 000 -3 000 18 000 1 000
H -47 000 0 -38 000 -3 000 -7 000 -10 000 -3 000 0 1 000
Frp -7 000 0 -28 000 -3 000 1 000 0 0 2 000 1 000
Sp 15 000 38 000 28 000 4 000 4 000 2 000 0 15 000 2 000
SV -3 000 3 000 3 000 -4 000 0 2 000 -2 000 -3 000 -3 000
KrF 1 000 7 000 -1 000 -4 000 0 1 000 0 0 0
V -4 000 10 000 0 -2 000 -2 000 -1 000 -3 000 2 000 0
MDG 3 000 3 000 0 0 2 000 0 3 000 3 000 0
R -18 000 0 -2 000 -15 000 3 000 0 -2 000 -3 000 -1 000
Andre -1 000 -1 000 -1 000 -2 000 3 000 0 0 0 1 000
Gjerdesittere -143 000 -52 000 -43 000 -110 000 -28 000 -15 000 -20 000 -16 000 -18 000 -17 000
Stemte ikke sist 69 000 124 000 44 000 26 000 19 000 8 000 25 000 5 000 26 000 7 000
Total -135 000 179 000 35 000 -192 000 -2 000 -11 000 5 000 -25 000 46 000 -9 000

Netto overganger borgerlige vs rødgrønne

Til/Fra Høyre 91 000
Til/Fra Frp 36 000
Til/Fra KrF 3 000
Til/Fra V 9 000
SUM 139 000
Til/Fra Ap -57 000
Til/Fra Sp -72 000
Til/Fra SV -8 000
Til/Fra MDG -6 000
Til/Fra R 4 000
SUM -139 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -47 000 -55 000 -32 000 -33 000 -37 000 -34 000 -7 000 1 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -57 000 -57 000 -43 000 -41 000 -43 000 -40 000 -8 000 5 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap -15 000 -15 000 -15 000 2 000 0 -8 000 -8 000 -7 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp