Poll of polls

Fylkene – H+Frp+SV+R opp

illustrasjon

Publisert 22. mai 2022. Sist endret 22. mai 2022.

Fakta om målingen
Sentio for S. T. Marthinsen.
OEV
Ap21,7-0,1
H28,32,8
Frp9,8-2,7
SV9,73,5
Sp9,71,1
KrF3,8-0,7
V3,6-0,3
MDG5,31,6
R5,52,0
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Første nasjonale måling om fylkestingsvalg (i hvert fall etter 2010) – Sentio for Svein Tore Marthinsen – publisert 20. mai 2022.

All ære til statsviter Svein Tore Marthinsen, som finansierer målinger med egne midler, og som løfter vår kunnskap om velgernes vandringer. Vi anbefaler å abonnere på Marthinsens nyhetsbrev.

1) Målingen har de samme respondentene som Sentios stortingsmåling for Nettavisen i mai. Fylkestingsmålingen (stortingsmålingen):

a. Ap 21,7 (21,3)

b. Sp 9,7 (8,4)

c. SV 9,7 (7,1)

d. R 5,5 (6,0)

e. MDG 5,3 (3,2)

f. H 28,3 (28,8)

g. Frp 9,8 (13,4)

h. KrF 3,8 (3,5)

i. V 3,6 (4,9)

j. Pp 0,8 (0,4)

k. PDK 0,3 (0,4)

l. Lib 0,3 (0,4)

m. Dem 1,0 (1,7)

2) Sum Frp+H+KrF+V er 45,5. Sum disse fire i F-2015 var 44,3. I F-2019 var det 36,5.

3) Sum Ap+Sp+SV+MDG+R hos Marthinsen er 51,9 mot 52,8 i F-2015 og 56,2 i F-2019.

4) Sammenlignet med fylkestingsvalget 2019, er det pluss for Høyre, Frp, SV og Rødt.

5) Regjeringen foreslår i Prop. 113 LS (2021–2022) å oppløse Viken, Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark. Vedtas dette, får vi 15 fylker i valget 2023, fra sørøst til nord: (1) Østfold, (2) Innlandet, (3) Akershus, (4) Oslo, (5) Buskerud, (6) Vestfold, (7) Telemark, (8) Agder, (9) Rogaland, (10) Vestland, (11) Møre og Romsdal, (12) Trøndelag, (13) Nordland, (14) Troms, (15) Finnmark. Tabellene forutsetter disse 15 fylkene.

6) Tabellene forutsetter at partiene har samme relative endring mot F-2019 i alle fylker. Beregningen vil gi noen skjevheter. Høyres nivåer i er trolig for høyt i fylker der H scoret mer enn landsresultatet i 2019, og motsatt i fylker med lavere score enn landssnittet i 2019. På blokknivå treffer beregningen trolig ganske bra.

7) Lokale lister som bl.a. Nordmørslista har ikke målbar oppslutning i Marthinsens måling, og er ikke tatt inn i tabellene.

8) Beregningen gir borgerlig flertall i Akershus, Vestfold (hårfint), Møre og R, Rogaland, Agder.

9) De øvrige ti fylkene har rødgrønt flertall, men flertallet i Buskerud og Vestland er hårfint.

10) Arbeiderpartiet ble nasjonalt målt til 21,7. Beregningen gir statsministerens parti under 20 pst i Møre og R, Vestland, Agder og Oslo.

11) Ap er promiller over 20 i Rogaland, Troms og Akershus, og er bare over 30 i Innlandet.

12) Arbeiderpartiet er ifølge beregningen større enn Høyre i fem fylker: Finnmark, Innlandet, Trøndelag, Nordland, Telemark. Høyre er størst i de øvrige ti fylkene.

13) Så blir spørsmålet om og hvor vi etter fylkestingsvalget 2023 vil se koalisjoner som bryter med det nasjonale mønsteret, bl.a. om Høyre+MDG eller Høyre+Sp vil finne sammen i noen fylker, evnt om og hvor Ap vil danne koalisjoner med KrF+V.

14) Vi minner om feilkildene ved både målingen og beregningsmåten.

15) Tusen takk til Jon Aabye for tabellene.

Fylkestingsvalget 2023 – hvis Sentio/Marthinsen blir resultatet

Forutsatt samme relative endring i alle 15 fylker

Akershus 2019 2019 % Mnd 2019 Marthinsen 2022 Mnd 2022
Ap 70539 22,6 10 20,3 8
H 89160 28,6 13 39,7 17
FrP 26968 8,6 4 9,8 4
SV 15019 4,8 2 7,7 3
Sp 29749 9,5 4 6,4 3
KrF 7099 2,3 1 2,1 1
V 15357 4,9 2 5,0 2
MDG 27520 8,8 4 6,2 3
R 9595 3,1 1 4,4 2
FNB 9903 3,2 1 0
PP 4899 1,6 1 0,9
A 6394 2,0
Sum 312202
Ap+SV+Sp+MDG+R 21 19
H+Frp+KrF+V 20 24

Østfold 2019 2019 % Mnd 2019 Marthinsen 2022 Mnd 2022
Ap 34 849 27,5 10 24,7 9
H 22 578 17,8 7 24,8 9
FrP 11 296 8,9 3 10,1 4
SV 5 329 4,2 2 6,7 3
Sp 21 930 17,3 6 11,6 4
KrF 4 539 3,6 1 3,3 1
V 2 391 1,9 1,9 1
MDG 7 602 6,0 2 4,2 2
R 5 302 4,2 2 5,9 2
FNB 5 170 4,1 2 0
PP 2 605 2,1 1,2 0
A 3 240 2,6
Sum 126831
Ap+SV+Sp+MDG+R 22 20
H+Frp+KrF+V 11 15

Buskerud 2019 2019 % Mnd 2019 Marthinsen 2022 Mnd 2022
Ap 29 467 25,1 11 22,5 10
H 27 851 23,7 11 33,0 15
FrP 10 448 8,9 4 10,1 4
SV 5 010 4,3 2 6,8 3
Sp 22 039 18,8 8 12,5 6
KrF 2 698 2,3 1 2,1 1
V 2 487 2,1 1 2,2 1
MDG 7 006 6,0 3 4,2 2
R 2 645 2,3 1 3,2 1
FNB 4 226 3,6 1 0
PP 936 0,8 0
A 2 689 2,3
Sum 117502
Ap+SV+Sp+MDG+R 25 22
H+Frp+KrF+V 17 21

Troms 2019 2019 % Mnd 2019 Marthinsen 2022 Mnd 2022
Ap 17 394 23,0 8 20,6 8
H 11 308 14,9 6 20,8 8
FrP 8 216 10,9 4 12,4 4
SV 7 253 9,6 4 15,4 6
Sp 18 268 24,1 9 16,1 6
KrF 2 521 3,3 1 3,1 1
V 1 816 2,4 1 2,5 1
MDG 4 108 5,4 2 3,8 1
R 3 211 4,2 2 6,0 2
FNB 0 0
A 1 595 2,1
Sum 75690
Ap+SV+Sp+MDG+R 25 23
H+Frp+KrF+V 12 14

Finnmark 2019 2019 % Mnd 2019 Marthinsen 2022 Mnd 2022
Ap 9 613 29,4 10 26,4 9
H 3 098 9,5 3 13,2 5
FrP 2 611 8,0 3 9,1 3
SV 4 433 13,6 5 21,8 8
Sp 7 882 24,1 9 16,1 6
KrF 685 2,1 1 2,0 1
V 949 2,9 1 3,0 1
MDG 1 125 3,4 1 2,4 1
R 1 074 3,3 1 4,7 1
FNB 0
A 1217 3,7 1
Sum 32687
Ap+SV+Sp+MDG+R 26 25
H+Frp+KrF+V 8 10

Vestfold 2019 2019 % Mnd 2019 Marthinsen 2022 Mnd 2022
Ap 30 486 27,0 11 24,2 9
H 30 401 26,9 11 37,4 14
FrP 11 173 9,9 4 11,3 4
SV 5 277 4,7 2 7,5 3
Sp 12 257 10,8 5 7,2 3
KrF 3 852 3,4 1 3,2 1
V 3 790 3,4 1 3,4 1
MDG 8 376 7,4 3 5,2 2
R 3 752 3,3 1 4,7 2
FNB 1 391 1,2 0
A 2215 2,0
Sum 112970
Ap+SV+Sp+MDG+R 22 19
H+Frp+KrF+V 17 20

Telemark 2019 2019 % Mnd 2019 Marthinsen 2022 Mnd 2022
Ap 26 201 33,0 13 29,6 13
H 11 656 14,7 6 20,4 9
FrP 6 864 8,6 4 9,8 4
SV 3 876 4,9 2 7,8 3
Sp 15 146 19,0 8 12,7 5
KrF 3 935 4,9 2 4,6 2
V 1 489 1,9 1 1,9 1
MDG 3 973 5,0 2 3,5 1
R 3 417 4,3 2 6,1 3
FNB 1 566 2,0 1 0
A 1394 1,8
Sum 79517
Ap+SV+Sp+MDG+R 27 25
H+Frp+KrF+V 13 16

Nordland 2019 2019 % Mnd 2019 Marthinsen 2022 Mnd 2022
Ap 28 279 26,8 12 24,0 11
H 16 685 15,8 7 22,0 10
FrP 10 181 9,6 4 11,0 5
SV 6 586 6,2 3 10,0 4
Sp 26 724 25,3 12 16,9 8
KrF 2 657 2,5 1 2,4 1
V 2 765 2,6 1 2,7 1
MDG 4 393 4,2 2 2,9 1
R 5 829 5,5 3 7,8 4
FNB 0 0,0
A 1554 1,5
Sum 105653
Ap+SV+Sp+MDG+R 32 28
H+Frp+KrF+V 13 17

Trøndelag 2019 2019 % Mnd 2019 Marthinsen 2022 Mnd 2022
Ap 65 595 29,9 18 26,8 16
H 32 641 14,9 9 20,7 12
FrP 11 454 5,2 3 5,9 4
SV 16 018 7,3 4 11,7 7
Sp 46 823 21,3 13 14,3 9
KrF 5 398 2,5 1 2,3 1
V 6 643 3,0 2 3,1 2
MDG 14 834 6,8 4 4,7 3
R 9 786 4,5 3 6,3 4
FNB 0 0,0 0
PP 7 054 3,2 2 1,9 1
A 3212 1,5
Sum 219458
Ap+SV+Sp+MDG+R 42 39
H+Frp+KrF+V 15 19

Møre og R 2019 2019 % Mnd 2019 Marthinsen 2022 Mnd 2022
Ap 21 278 18,1 9 16,3 8
H 17 623 15,0 7 20,9 11
FrP 20 075 17,1 8 19,4 10
SV 6 049 5,1 3 8,3 4
Sp 20 993 17,9 9 11,9 6
KrF 6 546 5,6 3 5,2 3
V 3 599 3,1 1 3,1 2
MDG 5 503 4,7 2 3,3 2
R 2 058 1,8 1 2,5 1
FNB 0 0,0
A 13782 11,7 4
Sum 117506
Ap+SV+Sp+MDG+R 24 21
H+Frp+KrF+V 19 26

Vestland 2019 2019 % Mnd 2019 Marthinsen 2022 Mnd 2022
Ap 63 322 20,4 14 18,3 14
H 55 616 17,9 12 24,9 18
FrP 26 686 8,6 6 9,8 7
SV 19 752 6,4 4 10,2 7
Sp 48 877 15,7 10 10,5 7
KrF 15 179 4,9 3 4,6 3
V 11 022 3,5 2 3,6 3
MDG 22 181 7,1 5 5,0 3
R 10 656 3,4 2 4,9 3
FNB 28 236 9,1 6
PP 3 485 1,1 1 0,7
A 5630 1,8
Sum 310642
Ap+SV+Sp+MDG+R 35 34
H+Frp+KrF+V 23 31

Rogaland 2019 2019 % Mnd 2019 Marthinsen 2022 Mnd 2022
Ap 49 027 22,3 11 20,1 10
H 48 494 22,1 11 30,8 15
FrP 27 750 12,6 6 14,4 7
SV 8 931 4,1 2 6,5 3
Sp 23 112 10,5 5 7,0 3
KrF 18 763 8,6 4 8,0 4
V 6 644 3,0 1 3,1 1
MDG 11 169 5,1 3 3,6 2
R 5 154 2,3 1 3,3 2
FNB 14 066 6,4 3
A 6310 2,9
Sum 219420
Ap+SV+Sp+MDG+R 22 20
H+Frp+KrF+V 22 27

Agder 2019 2019 % Mnd 2019 Marthinsen 2022 Mnd 2022
Ap 29 020 20,7 10 18,5 8
H 29 699 21,1 10 29,4 13
FrP 13 224 9,4 5 10,7 5
SV 6 228 4,4 2 7,1 3
Sp 13 917 9,9 5 6,6 3
KrF 18 383 13,1 6 12,2 6
V 4 299 3,1 2 3,1 1
MDG 8 207 5,8 3 4,1 2
R 3 477 2,5 1 3,5 2
PDK 2 118 1,5 1 0,8 1
Demokr. 7 529 5,4 3 11,2 5
PP 2168 1,5 1 0,9
A 2209 1,6
Sum 140478
Ap+SV+Sp+MDG+R 21 18
H+Frp+KrF+V 23 25

Oslo 2019 2019 % Mnd 2019 Marthinsen 2022 Mnd 2022
Ap 73 122 20,0 12 18,0 10
H 92 833 25,4 15 35,3 20
FrP 19 272 5,3 3 6,0 4
SV 33 258 9,1 6 14,6 8
Sp 7 980 2,2 1 1,5 1
KrF 6 346 1,7 1 1,6 1
V 21 110 5,8 4 5,9 3
MDG 55 772 15,3 9 10,7 6
R 26 302 7,2 4 10,2 6
FNB 21 346 5,8 4
A 8126 2,2
Sum 365467
Ap+SV+Sp+MDG+R 32 31
H+Frp+KrF+V 23 28

Innlandet 2019 2019 % Mnd 2019 Marthinsen 2022 Mnd 2022
Ap 56 824 34,1 20 30,6 19
H 19 461 11,7 7 16,3 10
FrP 9 264 5,6 3 6,3 4
SV 8 225 4,9 3 7,9 5
Sp 47 726 28,7 16 19,1 12
KrF 3 084 1,9 1 1,7 1
V 3 455 2,1 1 2,1 1
MDG 7 731 4,6 3 3,2 2
R 4 673 2,8 2 4,0 2
PP 4 225 2,5 1 1,5 1
A 1904 1,1
Sum 166572
Ap+SV+Sp+MDG+R 44 40
H+Frp+KrF+V 12 16

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger