Poll of polls

Web-måling i Bergen

Publisert 11. mai 2022. Sist endret 14. mai 2022.

Fakta om målingen
Respons for Høyre.
OEV
Ap16,6-1,9
H30,13,6
Frp10,0-0,5
SV10,80,8
Sp2,2-0,1
KrF2,6-0,8
V5,70,7
MDG8,63,4
R8,54,5
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1232 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – kommunevalg – Respons for Høyre – 1.232 spurte – opptatt 6/4–6/5 – publisert 11. mai 2022.

Barometer og overgangsmatrise er lagt ut.

1) Datainnsamlingsmetoden er av Respons oppgitt som «webintervju og sms-utsendelse». Det vanlige ved partimålinger i Norge er telefon-intervjuer. Opinion hadde tidligere web-undersøkelser på sine landsmålinger for ANB og Dagsavisen, men gikk bort fra det i 2011.

2) Pollofpolls la ut Opinions web-målinger på linje med andre målinger, i det vi har forutsatt at målinger fra anerkjente norske byråer er utført på en faglig forsvarlig måte.

3) Årsaken til at Opinion gikk bort fra web-baserte undersøkelser var at det kunne synes som om det var systematiske avvik sammenlignet med telefon-målinger fra andre byråer, bl.a. ved at Arbeiderpartiet ofte ble målt urealistisk lavt.

4) Det blir nå spennende å se om (i) flere målinger i Norge vil bli utført via web, og (ii) om det blir systematiske avvik mellom web-målinger og vanlige telefon-målinger.

5) Målingen (representanter Bergen bystyre).

a. H 30,1 (21) – 20,0 i k-2019

b. Ap 16,6 (11) – 19,8 i k-2019

c. SV 10,8 (7) – 8,6 i k-2019

d. Frp 10,0 (7) – 4,7 i k-2019

e. MDG 8,6 (6) – 9,9 i k-2019

f. R 8,5 (6) – 4,9 i k-2019

g. V 5,7 (4) – 3,8 i k-2019

h. KrF 2,6 (2) – 3,1 i k-2019

i. Sp (2,2) c 5,3 i 2019

j. Demokratene 1,1 (1) – 0,6 i k-2019

k. Industri- og næringspartiet 1,1 (1) – stilte ikke i k-2019

l. FNB 0,4 (0) – 16,7 i k-2019

m. Pensjonistpartiet 0,4 (1,5 i 2019)

6) Mandatberegningen er her.

7) Sum Frp+H+KrF+V vinner 34 mandater og flertall (Brg bystyre 67 repr).

8) Høyre holder sistemandatet, og har 50 stemmer å gå på til Senterpartiet som er første utfordrer.

9) Senterpartiet øker fra ett til to mandater ved å øke sitt stemmetall med 4 – fire (!), fra 3.306 til 3.310.

a. Skulle Sp få 3.310 stemmer (4 stemmer mer enn mandatberegningsprogrammet tildeler partiet), vil 3.310 gi en kvotient på 1103,3. Høyres 21. mandat har kvotienten 1103,2.

b. Sp henter i så fall Høyres siste mandat, og sum Frp+H+KrF+V bringes i mindretall med 33 representanter.

10) Bergen styres parlamentarisk av et mindretallsbyråd av Ap+MDG+V+KrF. Selv om de fire borgerlige skulle vinne flertall, er det ikke gitt at det blir et borgerlig byråd. Det kan bero på om Ap eller Høyre vinner mellompartienes gunst.

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Respons / Høyre 11/5-22 28 30 27 34 19 25 23 29
Respons / BT 22/2-22 26 27 25 30 26 32 29 35
Sentio / BA 21/2-22 22 24 23 27 24 32 27 35
Sentio / BA 8/12-21 26 28 25 30 26 31 28 33
Respons / BT 22/11-21 24 26 25 29 29 33 32 36
Sentio / BA 15/11-21 24 27 25 30 26 30 29 33
Respons / BT 18/12-20 27 30 28 33 26 30 29 33
Respons / BT 10/10-20 27 29 26 31 29 32 31 34
Sentio / BA 11/9-20 23 25 25 28 27 30 30 33
Respons / BT 18/5-20 28 29 27 31 26 29 28 31

Bergen 1979-2022

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Sentio / BA 8/12-21 Sentio / BA 21/2-22 Respons / BT 22/2-22 Respons / Høyre 11/5-22
Ap 23,6 18,5 17,5 22,0 18,4 20,1 16,6
Høyre 26,5 26,5 27,1 30,6 26,9 30,5 30,1
Frp 9,4 10,5 10,8 6,6 6,3 6,9 10,0
SV 11,4 10,0 10,4 12,2 12,3 14,1 10,8
Sp 5,4 2,3 4,2 4,1 3,7 3,7 2,2
KrF 3,5 3,4 3,5 2,6 2,9 1,8 2,6
Venstre 5,9 5,0 5,0 3,3 4,3 5,0 5,7
MDG 5,3 5,2 5,5 6,5 8,6 4,7 8,6
Rødt 5,8 4,0 3,9 7,5 11,5 9,0 8,5
Andre 3,2 14,6 12,1 4,6 5,3 4,2 4,9
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 52,3 54,5 51,6 46,7
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 43,1 40,4 44,2 48,4
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 10,0 10,9 10,5 10,5

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner