Poll of polls

Øker Støres lojalitet?

illustrasjon

Publisert 4. mai 2022. Sist endret 4. mai 2022.

Stortingsmålinger – Kantar for TV2 og Norstat for NRK og Aftenposten – 3. og 4. mai 2022.

Vi viser til:

TV2s reportasje.

TV2s kommentar.

NRKs reportasje.

NRKs kommentator Lars Nehru Sand. (lydfil nrk.no)

Aftenpostens reportasje.

Aftenpostens kommentar.

Tusen takk til kommentator Lars Nehru Sand for overgangsmatrisen i NRKs måling.

1) Aftenposten legger ut bakgrunnstall i et artig og oversiktlig oppsett. Flere medier bør følge Aftenpostens gode eksempel. En måling der bakgrunnstall legges ut, gir en helt annen kunnskap enn der kun barometeret publiseres.

2) Aftenposten la 28. april 2022 ut måling i Oslo, men uten bakgrunnstall. Vår oppfordring til «tanta i Akersgata» er å legge ut bakgrunnstall også i lokale målinger.

3) Lojalitet Kantar for TV2, takk til kanalens valganalytiker Terje Sørensen (parentes Norstat for NRK og Aftp):

a. Ap 64 (72)

b. Frp 64 (74)

c. H 92 (82)

d. KrF 76 (70)

e. MDG 76 (73)

f. R 72 (81)

g. Sp 44 (47)

h. SV 73 (81)

i. V 60 (69)

4) Spørsmålet for Arbeiderpartiet blir nå om lojalitet +70 hos Norstat/NRK/Aftp antyder et nytt og for Støre hyggeligere nivå. Snittmatrisene lojalitet Ap så langt i år: April 66 – mars 68 – februar 65 – januar 69.

5) Målingene viser lojalitetens betydning:

a. Arbeiderpartiet har åtte pp høyere lojalitet hos Norstat enn Kantar. Det svarer til over 60.000 velgere = 2 pp. Forskjellen i barometertall var 1,7 pp – 23,1 hos Kantar vs 24,8 hos Norstat.

b. Høyre har ti pp lavere lojalitet hos Norstat enn Kantar. Det svarer også til over 60.000 velgere = 2 pp. Forskjellen i barometertall var 1,9 pp – 28,4 hos Kantar vs 26,5 hos Norstat.

6) Overganger Arbeiderpartiet vs Høyre:

a. Kantar/TV2: Høyre i netto pluss 40.000 (= +1 pp).

b. Norstat/NRK/Aftp: Høyre i netto pluss knapt 25.000 (= -1 pp).

7) Prosentandel «ikke sikker» av egne 2021-velgere:

a. Ap hos TV2: 22 pst

b. Ap hos NRK/Aftp: 17 pst

8) Prosentandel av aktiviserte hjemmesittere i stv 2021:

a. TV2: Ap 27 – H 18

b. NRK/Aftp: Ap 26 – H 36

9) Andre observasjoner i målingen fra Norstat for NRK og Aftenposten:

a. SV henter null respondenter fra Ap (sjelden).

b. Sp henter bare en respondent fra Arbeiderpartiet.

c. Sp taper velgere til alle andre partier enn KrF og MDG.

d. Sp har ifølge Norstat null henting av 2021-velgere fra Frp+H+KrF+R+SV+V+MDG+Andre.

e. Sp henter en – 1 – hjemmesitter (= 1 pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2021). Vedums problem er både lojalitet og attraktivitet.

f. KrFs oppslutning beror kun på egen lojalitet og en – 1 – hjemmesitter.

g. Frp henter dobbelt så mange velgere fra Sp som på samlematrisen for april (29.000 vs. 14.000).

h. Ap taper ett prosentpoeng mindre til Høyre hos NRK/Aftenposten enn på samlematrisen for april (23.000 vs. 55.000).

10) Norstat for NRK/Aftenposten, men der velgere som ikke stemte i 2021 er tatt ut (barometertallet):

a. Ap 24,4 (24,8)

b. H 24,6 (26,5)

c. Frp 13,2 (13,0)

d. Sp 7,6 (6,6)

e. SV 8,1 (7,6)

f. KrF 3,1 (3,0)

g. V 4,9 (5,0)

h. MDG 3,6 (3,3)

i. R 7,2 (6,7)

j. Høyre henter (urealistiske?) 36 pst av aktiviserte hjemmesittere hos Norstat/NRK/Aftp, og må derfor tåle et «fall» når disse tas ut av målingen.

k. Takk til Gabriel Steinsbekk for observasjoner i pkt 9 og beregningen i pkt 10.

11) Snitt barometertall mai Kantar/TV2 og Norstat/NRK/Aftp (parentes snitt disse i april):

a. Ap 23,95 (22,05)

b. H 27,45 (27,50)

c. Frp 12,25 (13,20)

d. SV 7,90 (8,05)

e. Sp 7,00 (7,55)

f. KrF 3,25 (3,95)

g. V 4,70 (4,20)

h. MDG 3,70 (3,80)

i. R 6,60 (5,95)

j. Takk til Jon Aabye for beregningen.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap