Poll of polls

Borgerlig lekk 139.000 i 2021 – tilbake nå?

illustrasjon

Publisert 13. april 2022. Sist endret 13. april 2022.

1) Vi legger med dett frem en samlematrise med snitt bakgrunnstall for fem av de seks målingene som er publisert fra 29. mars til 11. april. Tusen takk til Gabriel Steinsbekk som skal krediteres tabellene, observasjonene og teksten i pkt. 2 flg.

2) Rødt er mest ned fra mars med minus 1,1 prosentpoeng. Samtidig er partiets lojalitet stabil. Nedgangen skyldes at Moxnes henter færre velgere fra andre partier, først og fremst Frp (10.000 færre).

3) Rødt henter ikke én eneste respondent fra Frp på disse fem målingene. I mars var Rødt partiet som Frp hadde størst tap til etter Høyre. Moxnes henter også færre fra SV (6.000) og MDG (5.000).

4) Høyre er mest fram med pluss 0,9 prosentpoeng. Det kommer av at Solberg henter flere fra Ap (opp fra 32.000 til 59.000) og fra Sp (opp fra 25.000 til 40.000).

5) Erna Solberg henter hittil i april over tre prosentpoeng i oppslutning fra rødgrønn side (107.000 velgere netto). I desember 2020 da Vedum ble målt til 21,0 i snitt, hentet Sp til sammenligning 134.000 velgere netto fra borgerlig side (merk at det var 2017-velgere).

6) Netto overganger mellom blokkene er 139.000 velgere i de borgerliges favør.

7) Det er kuriøst nok nøyaktig samme antall velgere som gikk fra borgerlig til rødgrønn side i valget 2021 ifølge de foreløpige tallene fra stortingsvalgundersøkelsen fra Institutt for samfunnsforskning og Statistisk Sentralbyrå (Gabriel Steinsbekk sine beregninger, ikke publisert i selve valgundersøkelsen).

8) Brutto-overgangene mellom alle partiene er oppe i 490.000 (455.000 i mars og februar).

9) Venstre ser ut til å ha en liten framgang, men den er basert på økt henting av tidligere hjemmesittere. Holdes disse utenfor, har Melbys parti nedgang fra forrige måned. Venstre og Ap «faller» 0,5 pp hvis velgere som ikke stemte i 2021 tas ut. For de øvrige partiene er det mindre endringer hvis hjemmesitterne tas bort.

Snitt av fem målinger i april der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 23,6
H 27,5
Frp 12,2
Sp 7,7
SV 7,5
KrF 3,5
V 4,7
MDG 3,5
R 6,5

Lojalitet

April Mars Februar Januar Desember November Oktober September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 66,2 68,0 65,2 68,5 72,4 85,1 89,7 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 87,5 89,2 88,8 87,8 87,7 90,2 92,6 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 79,9 76,7 73,1 77,6 77,4 83,6 84,9 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 46,4 46,0 51,0 60,6 68,6 83,9 90,2 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 69,0 65,8 75,1 80,2 82,0 83,1 90,6 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 67,1 71,6 70,2 73,0 70,4 74,6 78,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 61,1 63,7 65,3 66,5 71,2 82,8 86,3 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 58,2 55,7 62,1 72,6 67,4 75,6 83,4 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 78,7 77,9 87,5 84,8 79,4 82,5 92,9 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 66,2 0,5 1,3 5,2 9,2 2,3 4,0 7,8 2,6 3,5 14,1
H 7,9 87,5 7,1 10,9 2,6 10,4 16,0 3,0 1,2 1,8 12,0
Frp 1,1 2,4 79,9 3,9 0,0 2,6 1,1 0,0 0,4 2,0 5,1
Sp 0,5 0,7 0,8 46,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 3,0 2,8
SV 3,2 0,2 0,0 1,2 69,0 0,0 0,0 5,4 3,7 0,0 2,0
KrF 0,2 0,2 0,3 1,9 0,0 67,1 1,0 0,0 0,0 5,4 1,2
V 0,9 0,4 0,0 0,8 0,3 1,2 61,1 5,0 0,9 2,2 3,8
MDG 0,6 0,0 0,0 0,0 1,5 0,6 2,1 58,2 2,4 0,0 2,3
R 2,2 0,4 0,0 4,2 6,7 0,0 1,0 4,2 78,7 2,4 2,6
Andre 0,2 0,2 1,0 1,7 0,0 2,5 0,0 0,0 0,3 63,1 1,7
Gjerdesittere 16,4 7,3 9,7 23,6 10,4 13,2 13,8 16,3 9,5 16,6 52,4

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 59 000 4 000 -17 000 4 000 -1 000 2 000 -5 000 13 000 -2 000
H -59 000 -10 000 -40 000 -5 000 -10 000 -20 000 -4 000 1 000 -1 000
Frp -4 000 10 000 -13 000 0 -2 000 -2 000 0 -1 000 1 000
Sp 17 000 40 000 13 000 4 000 7 000 3 000 0 16 000 4 000
SV -4 000 5 000 0 -4 000 0 1 000 -3 000 10 000 0
KrF 1 000 10 000 2 000 -7 000 0 0 1 000 0 -3 000
V -2 000 20 000 2 000 -3 000 -1 000 0 -3 000 0 -2 000
MDG 5 000 4 000 0 0 3 000 -1 000 3 000 2 000 0
R -13 000 -1 000 1 000 -16 000 -10 000 0 0 -2 000 -2 000
Andre 2 000 1 000 -1 000 -4 000 0 3 000 2 000 0 2 000
Gjerdesittere -128 000 -45 000 -34 000 -95 000 -24 000 -15 000 -19 000 -19 000 -13 000 -18 000
Stemte ikke sist 125 000 106 000 45 000 25 000 18 000 11 000 34 000 21 000 23 000 15 000
Total -60 000 209 000 22 000 -174 000 -11 000 -8 000 4 000 -14 000 53 000 -8 000

Netto overganger borgerlige vs rødgrønne

Til/Fra Høyre 107 000
Til/Fra Frp 18 000
Til/Fra KrF 5 000
Til/Fra V 9 000
SUM 139 000
Til/Fra Ap -64 000
Til/Fra Sp -63 000
Til/Fra SV -6 000
Til/Fra MDG -6 000
Til/Fra R 0
SUM -139 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -59 000 -32 000 -33 000 -37 000 -34 000 -7 000 1 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -64 000 -43 000 -41 000 -43 000 -40 000 -8 000 5 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap -17 000 -15 000 2 000 0 -8 000 -8 000 -7 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook